Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fagstøtte barnevern og oppvekst

voksen hånd på barnehånd

Ny barnevernslov

1. januar 2023 trådte ny barnevernslov i kraft. Her finner du en oppsummering av de viktigste endringene som bli iverksatt.

Les mer om den nye loven og hva som er nytt

Evakuering fra Gaza

Barneverntjenester som har spørsmål eller trenger råd, veiledning og koordinering, kan ta kontakt med Bufdir.

Les mer og kontakt oss

Barnevernsreformen

Med barnevernsreformen får kommunene mer ansvar på barnevernsområdet. Den skal bidra til å styrke arbeid med forebygging og tidlig innsats.

Nyhetsbrev om barnevern