Kurs og gruppeveiledning

Finn kurs som avholdes av familievernet

Tall og statistikk

25 500

25 500 nye familier fikk hjelp av familievernet i 2014. Det overveiende flertallet av sakene omfatter familier med barn under 18 år.

Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller – gjør det noe?

Hva innebærer det at barn blir marginalisert på grunn av fattigdom? Hvordan forebygger og reduserer vi konsekvenser av marginalisering? I Oppvekstrapporten finner du tall, fakta og fagartikler fra forskere med en bred faglig bakgrunn.