Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kontakt oss

Kontaktinformasjon til Bufdir, Bufetat, kontora våre, institusjonar og tenester

Bufdir og Bufetat

Telefon, e-post, adresse og fakturainformasjon til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

NB. Aldri send teiepliktig informasjon eller personsensitive opplysningar med e-post.

Telefon: 466 15 000 (nasjonalt sentralbord)

E-post: postmottak@bufdir.no

Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Sende post elektronisk: eDialog

Reklamesendingar, katalogar, aviser, tidsskrift og liknande til direktoratet blir sende til Bufdir, Postboks 6299 Etterstad, 0603 Oslo.

Hege Nilssen
E-post: hege.nilssen@bufdir.no
Telefon: 466 15 575 (forkontor)

Hege Nilssen

Last ned bilde (Flickr)

Kommunikasjonsdirektør

Trine Lie Larsen
E-post: trinesynovelie.larsen@bufdir.no
Telefon: 450 25 633

Trine Lie Larsen.jpg

Internrevisjonsdirektør

Nils Hjelle
E-post: nils.hjelle@bufdir.no
Telefon: 901 97 981

Nils Hjelle.jpg

Divisjonsdirektør

Henning Østrem
E-post: henning.ostrem@bufetat.no
Telefon: 917 76 263

Henning Østrem.jpg

Avdelingar
 • IKT
 • løn, personal og dokumentforvaltning
 • økonomitenester
Divisjonsdirektør

Anders Henriksen
E-post: anders.henriksen@bufdir.no
Telefon: 467 41 932

Anders Henriksen.jpg

Avdelingar
 • barnerett
 • internasjonale tenester
 • ekteskapsrett og rettferdsvederlag
 • tilskot
Divisjonsdirektør

Anne M. Solbu Kleiven
E-post: annemagdalenasolbu.kleiven@bufdir.no

Avdelingar:
 • analyse
 • likestilling og universell utforming
 • oppvekst
 • kunnskapsstyring
 • Erasmus+ Ungdom
Divisjonsdirektør

Jan Kato Fremstad
E-post: jan.kato.fremstad@bufdir.no
Telefon: 971 71 957

Jan Kato Fremstad.jpg

Avdelingar
 • verksemdsstyring
 • økonomistyring
 • internjuridisk og anskaffelse
 • HR
Divisjonsdirektør

Harald Hegerberg
E-post: harald.hegerberg@bufdir.no
Telefon: 982 38 735

Harald Hegerberg.jpg

Avdelingar
 • rådgjeving og digitalisering
 • produkt og plan
 • løysingsutvikling
 • web og digitale løysinger
 • ung.no
Divisjonsdirektør

Kjetil Ostling
E-post: kjetilandreas.ostling@bufdir.no
Telefon: 901 59 042

Kjetil Ostling.jpg

Avdelingar
 • plan og koordinering
 • tenesteutvikling
 • kompetanse og implementering

Dekkjer Trøndelag og Møre og Romsdal

Telefon: 466 15 000 (nasjonalt sentralbord)

E-post: postmottak@bufetat.no

Besøksadresse: Havnegata 9, Trondheim

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Sende post elektronisk: eDialog

Reklamesendingar, katalogar, aviser, tidsskrift og liknande blir sende til besøksadressa til regionskontoret.

Anders Sunde
E-post: anders.sunde@bufetat.no
Telefon: 488 87 344

Dekkjer Nordland, Troms og Finnmark

Telefon: 466 15 000 (nasjonalt sentralbord)

E-post: postmottak@bufetat.no

Besøksadresse: Betongveien 2, 9515 Alta

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Sende post elektronisk: eDialog

Reklamesendingar, katalogar, aviser, tidsskrift og liknande blir sende til besøksadressa til regionskontoret.

Pål Christian Bergstrøm
E-post: pal.christian.bergstrom@bufetat.no
Telefon: 466 15 502

Pål Christian Bergstrøm.gif

Dekkjer Vestland og Rogaland

Telefon: 466 15 000 (nasjonalt sentralbord)

E-post: region.vest@bufetat.no

Besøksadresse: Solheimsgaten 11, 5058 Bergen

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Sende post elektronisk: eDialog

Reklamesendingar, katalogar, aviser, tidsskrift og liknande blir sende til besøksadressa til regionskontoret.

Marianne Kildedal
E-post: marianne.kildedal@bufetat.no
Telefon: 450 65 450

Marianne Kildedal.jpg

Dekkjer Oslo, delar av Viken og Innlandet

Telefon: 466 15 000 (nasjonalt sentralbord)

E-post: region.ost@bufetat.no

Besøksadresse: Kanalveien 18, 2004 Lillestrøm

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Sende post elektronisk: eDialog

Reklamesendingar, katalogar, aviser, tidsskrift og liknande blir sende til besøksadressa til regionskontoret.

Ingrid Pelin Berg
E-post: ingrid.pelin.berg@bufetat.no
Telefon: 466 15 059

Ingird Pelin Berg.jpg

Dekkjer Agder, delar av Viken, Vestfold og Telemark

Telefon: 466 15 000 (nasjonalt sentralbord)

E-post: postmottak@bufetat.no

Besøksadresse: Anton Jenssensgate 2, 3125 Tønsberg

Kontaktinformasjon til fosterheimstenesta, inntak, akutt, barne- og familiesenter, behandling ungdom, ungdomsheim og familievernkontor i regionen

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Sende post elektronisk: eDialog

Reklamesendingar, katalogar, aviser, tidsskrift og liknande blir sende til besøksadressa til regionskontoret.

I Bufetat region sør er administrasjonen til fosterheimstenester, barne- og familiesenter, ungdomsheim, akuttinstitusjonar, behandling ungdom og nokre familievernkontor samla under same tak i Tønsberg, Drammen, Skien, Arendal og Kristiansand.

Telefon til Bufetat-husa: 466 18 100

Besøksadresser:

 • Anton Jenssensgate 2, 3125 Tønsberg
 • Grønland 68, 3045 Drammen
 • Schweigaardsgate 11, 3717 Skien
 • Langsæveien 6, 4846 Arendal
 • Tordenskjoldsgate 65, 4605 Kristiansand

Ellen Ølness Nadim
E-post: ellen.olness.nadim@bufetat.no
Telefon: 466 17 727

Ellen Nadim.jpg

Organisasjonsnummer: 986 128 433

Faktura:

 • Du kan sende faktura til Bufdir/Bufetat på elektronisk handelsformat (EHF).
 • Den elektroniske adressa vår er 986128433 (blir lagd inn utan mellomrom). Viss landskoden må oppgivast, blir adressa 0192:986128433
 • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkast med 3600+initialane til tilsett i Bufdir/Bufetat (bestillerreferanse).

Brosjyrar og bestilling av materiell

I nettbiblioteket vår finn du publikasjonar og kunnskap om barnevern og familievern, oppvekst, likestilling og ikkje-diskriminering. Dei av publikasjonane som finst i trykt versjon, kan du bestille i De av publikasjonene som finnes i trykt versjon, kan du bestille i bestillingsløysninga vår.

Forsking og teiepliktige opplysningar

I nokre tilfelle kan Bufdir frigi teiepliktige opplysningar vi samlar inn til bruk for forsking.

Les meir om kva data vi kan gi tilgang til, kven kan søkje og korleis.

Feil på nettsida?

Send ein e-post til nettredaktør viss du har innspel eller kommentarar. NB. Aldri send teiepliktig informasjon eller personsensitive opplysningar med e-post.

Viser du til ei spesiell side, er det fint om du legg ved linken til sida.

Fant du det du lette etter?