Bekymringsmeldinger

58 254

Barnevernstjenesten gikk gjennom 58 254 bekymringsmeldinger i 2016