Bekymringsmeldinger

58 580

Barnevernstjenesten gikk gjennom 58 580 bekymringsmeldinger i 2017