Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd fra Bufdir

Offentlige instanser, kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om ulike tilskudd hos Bufdir. Se hvordan søke, rapportere og hvem som har fått tilskudd.

Søknadsportal

Alle som skal søke om og rapportere tilskudd fra Bufdir, skal bruke den digitale søknadsportalen. Tilskuddsbrev, avslagsbrev, klageavgjørelser, purringer, svar på søknader om utsettelse eller omdisponering osv. blir digitalt tilgjengelig i portalen.