Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Foreldresamarbeidsavtalen

Her kan du lage en foreldresamarbeidsavtale, også kalt samværsavtale. Familievernkontorene bruker denne avtalen som et utgangspunkt i den obligatoriske meklingen ved samlivsbrudd eller foreldretvist.

Ved samlivsbrudd må dere som foreldre bli enige om hvor barnet skal bo og hvor mye han/hun skal være hos hver av dere. Sentrale begreper er foreldreansvar, fast bosted og samvær. En skriftlig avtale kan skape forutsigbarhet og forebygge konflikter i den nye hverdagen.

Dere bør evaluere og oppdatere foreldresamarbeidsavtalen i takt med barnets utvikling og situasjonene dere til ulike tider står overfor.

Det er barnets beste som skal være utgangspunktet for det dere blir enige om i foreldresamarbeidsavtalen og andre avtaler dere gjør om barnet eller barna. Derfor er det viktig at barnet/barna får anledning til å uttrykke sine behov før dere lager eller endrer avtalen. Barn har rett, men ikke en plikt, til å si sin mening.

Barn har også anledning til å delta i meklingen. En mekler som har møtt barna, vil ha bedre forutsetninger for å hjelpe dere med å finne gode løsninger.

Les mer om når barnet kan bestemme

Alle foreldre med barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med samlivsbrudd. Målet med meklingen er å hjelpe dere med å lage en skriftlig avtale om samværet med barna og samarbeidet mellom dere. Dere får mer ut av meklingen hvis dere har gått igjennom avtalen på forhånd.

Dersom dere har fylt ut en avtale, kan dere ta med en utskrift av det dere har kommet fram til.

Ta med det du trenger for å logge på ID-porten dersom du har tilgang til denne tjenesten.

Foreldresamarbeidsavtalen er en avtale mellom dere to som foreldre, en såkalt privatrettslig avtale. Det betyr at det ikke er noen offentlige instanser som skal ha eller oppbevare avtalen. Dere kan imidlertid bruke den som dokumentasjon hvis dere skal søke om for eksempel barnebidrag og ytelser fra NAV.

Opplysningene i avtalen er ikke tilgjengelige for andre enn deg med mindre du velger å dele dem på eget initiativ.

Lag avtale

Foreldresamarbeidsavtalen kan lages på to måter: digitalt, eller ved å bruke en mal i Word (eller lignende program). Den digitale avtalen har flere funksjoner enn avtalen i Word, for eksempel veiledning underveis, avkrysningsfelter og mulighet for å signere digitalt.

Jeg vil opprette en digital avtale

Du kan logge deg inn via ID-porten og jobbe med avtalen i en avtalemal med forklaringer og eksempler underveis.

Du kan også dele avtalen digitalt med den andre forelderen, og dere kan signere digitalt. Dette forutsetter at begge står oppført med foreldreansvar i Folkeregisteret.

Jeg vil laste ned en avtalemal

Du kan laste ned en tom avtale i Word (eller lignende program), som du/dere kan fylle ut på pc eller skrive ut og fylle ut på papir.

Gyldighet og lagring

Avtalen er ikke gyldig før begge foreldrene har signert.

Dette er en privatrettslig avtale, så dere må selv ta vare på den. Hvis dere har signert avtalen digitalt, må dere laste ned innen 40 dager etter signering.

Du kan lese mer om hva vi lagrer av informasjon og hvor lenge i personvernerklæringen for foreldresamarbeidsavtalen.