Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Foreldresamarbeidsavtalen

Her kan du lage en foreldresamarbeidsavtale, også kalt samværsavtale. Familievernkontorene bruker denne avtalen som et utgangspunkt i den obligatoriske meklingen ved samlivsbrudd eller foreldretvist.

Ved samlivsbrudd må dere som foreldre bli enige om hvor barnet skal bo og hvor mye han/hun skal være hos hver av dere. Sentrale begreper er foreldreansvar, fast bosted og samvær. En skriftlig avtale kan skape forutsigbarhet og forebygge konflikter i den nye hverdagen.

Dere bør evaluere og oppdatere foreldresamarbeidsavtalen i takt med barnets utvikling og situasjonene dere til ulike tider står overfor.

Det er barnets beste som skal være utgangspunktet for det dere blir enige om i foreldresamarbeidsavtalen og andre avtaler dere gjør om barnet eller barna. Derfor er det viktig at barnet/barna får anledning til å uttrykke sine behov før dere lager eller endrer avtalen. Barn har rett, men ikke en plikt, til å si sin mening.

Barn har også anledning til å delta i meklingen. En mekler som har møtt barna, vil ha bedre forutsetninger for å hjelpe dere med å finne gode løsninger.

Les mer om når barnet kan bestemme

Alle foreldre med barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med samlivsbrudd. Målet med meklingen er å hjelpe dere med å lage en skriftlig avtale om samværet med barna og samarbeidet mellom dere. Dere får mer ut av meklingen hvis dere har gått igjennom avtalen på forhånd.

Dersom dere har fylt ut en avtale, kan dere ta med en utskrift av det dere har kommet fram til.

Ta med det du trenger for å logge på ID-porten dersom du har tilgang til denne tjenesten.

Foreldresamarbeidsavtalen er en avtale mellom dere to som foreldre, en såkalt privatrettslig avtale. Det betyr at det ikke er noen offentlige instanser som skal ha eller oppbevare avtalen. Dere kan imidlertid bruke den som dokumentasjon hvis dere skal søke om for eksempel barnebidrag og ytelser fra NAV.

Opplysningene i avtalen er ikke tilgjengelige for andre enn deg med mindre du velger å dele dem på eget initiativ.

Foreldresamarbeidsavtalen kan lages på to måter.

  1. Du logger deg inn via ID-porten, og du/dere fyller ut en digital avtale. Avtalen blir lagret i tolv måneder etter at du sist åpnet den.

    Går det mer enn tolv måneder, slettes avtalen automatisk. Du kan også slette den selv ved å trekke tilbake samtykket for vilkårene knyttet til avtalen. Dette gjør du ved å logge deg inn. Du kan lese mer om dette i personvernerklæringen for foreldresamarbeidsavtalen.

  2. Du kan laste ned en tom avtale i Word (eller lignende program), som du/dere kan fylle ut på pc eller skrive ut og fylle ut på papir.

Den digitale avtalen vil ha flere funksjoner enn avtalen i Word (eller lignende program), med for eksempel veiledning underveis, avkrysningsfelter og mulighet for å signere digitalt. Begge foreldrene må stå oppført med foreldreansvar for å kunne signere avtalen digitalt.

Avtalen er ikke gyldig før begge foreldrene har signert.

Jeg vil opprette en digital avtale

Du kan logge deg inn og jobbe med avtalen i en avtalemal med forklaringer og eksempler underveis. Ønsker du å justere eller lage en ny avtale kan du også logge deg inn her.

Spørsmål og svar om den digitale avtalen

Utkastene til avtale slettes tolv måneder etter at du sist logget inn.

Du kan også slette den selv ved å trekke tilbake samtykket for vilkårene knyttet til avtalen. Dette gjør du ved å logge deg inn. Du kan lese mer om dette i personvernerklæringen for foreldresamarbeidsavtalen.

Listen du får opp når du skal opprette en avtale er barn du har foreldreansvar for og som er under 18 år. Det vil si at du har et juridisk ansvar for barnet/barna. Alle spørsmål knyttet til foreldreansvar må stilles til Skatteetaten.

Dersom du har andre barn du ønsker å inkludere i avtalen, eller lage en egen avtale for, finnes det en alternativ mal der du kan legge inn navn manuelt. Dette valget får du under listen over barn, "Denne avtalemalen".

skjermbilde av opprettelse av alternativ avtalemal

Når du oppretter utkastet, legger dette seg i oversikten din over avtalen, slik:

Visning av ny avtale i utlisting over avtaler

I denne avtaletypen kan du legge inn navn på barn manuelt (det vil si at dette ikke hentes direkte fra folkeregisteret). Legg til nytt barn slik:

Skjermbilde av alternativer for å legge til nye felter på barn

Signering

Denne avtalemalen må dere printe ut og kan ikke signeres elektronisk.

Dersom den andre parten har ikke har fått lenken til avtalen på e-post, kan du prøve følgende:

  • Del utkastet på nytt og sjekk at mottakers e-post adresse er fylt inn riktig
  • Sjekk at e-posten ikke har havnet i søppelpost. Avsender er "FSA noreply"

Feil e-post ved signeringsoppdrag

Dersom du har skrevet inn feil e-post adressse ved forespørsel om signering, må du dessverre opprette en ny avtale og sende denne på nytt.

Feil e-post ved deling av avtalen

Dersom du ved en feil har skrevet inn feil e-post adresse til den andre forelderen da du delte avtalen, og ønsker å rette opp i dette, kan du

  • gå tilbake til oversikten over avtalene dine
  • Velg "send ny lenke" - da vil du få mulighet til å skrive inn e-post adressen på nytt.

skjermbilde av avtalen

Alle foreldre med barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med samlivsbrudd. Målet med meklingen er å hjelpe dere med å lage en skriftlig avtale om samværet med barna og samarbeidet mellom dere.

Under meklingen kan dere få hjelp og gå gjennom avtalen sammen med mekler. Dere trenger ikke å ha laget ferdig en avtale før meklingstimen.

Ingen andre enn dere som foreldrene har innsyn i- eller kan gå inn og se deres digitale avtaler.

Se også: