Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bosted, samvær og tidsfordeling

Etter et samlivsbrudd må dere bestemme hvor barnet skal ha fast bosted. Fast bosted handler om hvilke avgjørelser dere kan ta på vegne av barnet, ikke hvor mye tid barnet har med hver av dere.

På denne siden:

Fast bosted og samvær

Dere kan avtale at barnet skal ha enten

 1. fast bosted hos begge (delt fast bosted), eller
 2. fast bosted hos én og samvær med den andre

Barn kan bare ha fast bosted hos foreldre som har foreldreansvar.

Dersom dere avtaler delt fast bosted, kan dere be om at folkeregisteret registrerer dette.

Hvem kan bestemme hva?

Dette bestemmer du/dere som barnet har fast bosted hos

 • flytting innenlands
 • barnehage
 • SFO/AKS
 • fritidsaktiviteter

Hvis barnet har delt fast bosted, må dere avgjøre dette i felleskap. Hvis barnet har fast bosted hos én av foreldrene, kan denne forelderen ta disse avgjørelser alene.

Dette bestemmer du selv når barnet er hos deg

Disse avgjørelser kan du ta alene når barnet er hos deg, uavhengig av om barnet har fast bosted hos deg eller samvær med deg:

 • mat
 • påkledning
 • leggetid
 • venner
 • lekser
 • tilsyn
 • stell

Økonomiske konsekvenser

Valg av fast bosted kan også ha betyding for barnebidrag, barnetrygd og andre stønader.

Adresse og flytting

Barnet kan kun ha én folkeregistrert adresse. Barnets folkeregistrerte adresse bestemmer blant annet hvilken skolekrets barnet tilhører, og hvor barnet mottar post og informasjon fra offentlige myndigheter.

Det er vanlig at barnet har folkeregistrert adresse der han eller hun har fast bosted. Dersom barnet har delt fast bosted, må dere velge én av foreldrenes adresser.

Endringer av den folkeregistrerte adressen skjer hos Skatteetaten.

Har barnet delt fast bosted?

Det kan dere registrere hos Skatteetaten ved å sende inn avtalen deres.

Flytting

Det er foreldreansvar og fast bosted for barnet som regulerer om barnet kan flytte med deg til utlandet eller et annet sted i Norge etter et samlivsbrudd. Sjekk reglene for flytting.

Fordeling av tid

Barnet har rett til å være sammen med begge foreldrene sine. Dette gjelder enten dere har valgt fast bosted hos den ene forelderen eller delt fast bosted. Delt fast bosted betyr ikke at barnet må bo like mye hos hver av dere (50/50).

Hvor mye tid barnet skal tilbringe med hver av dere, avhenger av hva som er best for det enkelte barnet. Dere kan avtale selv for hvordan dere skal fordele tiden med barnet eller barna i hverdagen.

De fleste foreldre velger å lage en repeterende ukeoversikt over fordeling av tid i hverdagen. Dere bør også avtale tidsfordeling i ferie, høytider, bursdager og andre merkedager. Hvis dere har skolebarn, er det viktig at dere planlegger skoleferiene. Tidsfordeling i ferier er også en del av gunnlaget for enkelte av vurderingene som Nav gjør.

Fordeling av tid kan dere avtale i foreldresamarbeidsavtalen.

Hvis dere er uenige

Hvis dere ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær, kan dere bringe saken inn for domstolen.

Før dere kan gjøre dette, må dere ha gyldig meklingsattest. Om dere ikke har det, må dere gjennomføre ny mekling.

Mer informasjon og veiledning om foreldretvister på domstol.no

Samvær med støttet tilsyn

Domstolen kan fastsette at en forelder skal ha samvær med støttet tilsyn. Samværsforelderen må sende en anmodning til Bufetat for å få oppnevnt en tilsynsperson for samværet. Les mer om samvær med støttet tisyn.