Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barnebidrag, barnetrygd og andre stønader ved samlivsbrudd

Foreldre har felles ansvar for å forsørge barna sine. Det dere har avtalt om fast bosted og samvær, kan ha betydning for fordelingen av det økonomiske ansvaret.

Avtalen har betydning for

  • barnebidrag (foreldrenes private økonomi)
  • barnetrygd, stønad til enslige forsørgere, skattefordeler (ytelser fra det offentlige)

Barnebidrag

Foreldre kan enten inngå privat avtale om barnebidrag eller søke fastsettelse av bidrag hos NAV. Reglene om barnebidrag gjelder både ved delt fast bosted og ved fast bosted og samvær.

Mer om beregning og fastsettelse av barnebidrag på nav.no.

Barnetrygd

Barnetrygd er en ytelse fra det offentlige som skal bidra til å dekke utgifter til å forsørge barn.

Foreldre som ikke bor sammen, kan ha rett til utvidet barnetrygd både ved avtale om delt fast bosted og ved fast bosted og samvær. Dette må dere søke om hos NAV.

Mer om barnetrygd på nav.no

Stønad til enslige forsørgere

Stønad til enslig mor eller far skal sikre inntekt for deg som har aleneomsorg for barn og bidra til at du kan forsørge deg selv ved eget arbeid.

For at du skal ha rett til denne type stønad, må flere vilkår være oppfylt.

Mer om støtteordninger for enslige foreldre på nav.no

Veiledning hos NAV

Du kan få informasjon og veiledning om barnebidrag, barnetrygd og andre stønader på nav.no. eller hos NAV Kontaktsenter.

Reisekostnader ved samvær

Dere har full avtalefrihet når det gjelder reisekostnader. Det betyr at dere kan avtale den fordelingen av reisekostnader som dere mener er best egnet i deres konkrete situasjon. Dersom dere ikke blir enige, står det i barneloven at reisekostnadene skal fordeles forholdsmessig etter størrelsen på inntektene deres.

Mer om reisekostnader ved samvær på nav.no