Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Mekling ved samlivsbrudd og foreldretvister

Ved samlivsbrudd, separasjon og foreldretvister må alle med felles barn under 16 år møte til mekling. Målet er å hjelpe dere med å lage en foreldresamarbeidsavtale.

Hvem må til mekling?

Alle foreldre som har felles barn under 16 må møte til mekling i forbindelse med samlivsbrudd og separasjon.

Foreldre som ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær, og som vurderer å bringe saken inn for domstolen, må også til mekling. Foreldre som ikke er enige om flytting, må også til mekling.

I noen tilfeller, for eksempel i saker med vold, er det mulig å søke om separat mekling, slik at dere møter på hvert deres tidspunkt.

Meklingen foregår på et familievernkontor eller hos en ekstern mekler.

Hensikten med meklingen

Målet med meklingen er å hjelpe dere med å lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale med gode ordninger for barna. Når dere har gjennomført den obligatoriske meklingstimen, får dere en meklingsattest.

Foreldresamarbeidsavtalen er en privat avtale mellom foreldrene om blant annet foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Familievernkontoret bruker denne avtalemalen som utgangspunkt i meklingen.

Les mer og lag foreldresamarbeidsavtalen

Attesten er nødvendig for

  • ektefeller som skal søke om separasjon
  • samboere som flytter fra hverandre og skal søke om utvidet barnetrygd
  • foreldre som ønsker å bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene

Meklingsattesten dokumenterer kun at den obligatoriske meklingstimen er gjennomført. Meklingsattesten er gyldig i seks måneder.

Hvordan forberede seg til meklingstimen?

Dere får mer ut av meklingen hvis dere før meklingstimen har:

Bestill meklingstime

Ved et samlivsbrudd må en av dere enten ta kontakt med familievernkontoret eller en ekstern mekler for å begjære mekling. Mekleren innkaller begge til en meklingstime innen tre uker.

Alle tjenester ved familievernkontoret er gratis. Dette gjelder også meklingstimer hos eksterne meklere.

Dere kan få til sammen sju timer, der den første timen er obligatorisk.

Er du forhindret fra å møte, må du ta kontakt med familievernkontoret så snart som mulig. Endring av timen kan bare skje dersom en av dere har gyldig fraværsgrunn.

Mekleren hjelper dere med

  • å lage en foreldresamarbeidsavtale
  • råd og veiledning for hvordan få til foreldresamarbeidet i praksis
  • hjelp til å håndtere eventuelle konflikter

Barn kan være med i meklingen. Mekleren kan både snakke med barn alene og hele familien samlet.

Innholdet og temaene i meklingstimene tilpasses til deres behov.

Mekleren fører ikke journal fra meklingen. Alle meklerne har taushetsplikt.

Se også: