Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Samvær med støttet tilsyn

Domstolen kan fastsette at en forelder skal ha samvær med støttet tilsyn. Samværsforelderen må sende en anmodning til Bufetat for å få oppnevnt en tilsynsperson for samværet.

Hvorfor samvær støttet tilsyn?

Støttet tilsyn skal støtte barnet, forelderen eller familien under samværet.

Dette kan for eksempel være i situasjoner ved etablering av kontakt mellom barnet og samværsforelderen, eller der det er høyt konfliktnivå mellom foreldrene.

Slik sender samværsforelderen anmodning til Bufetat

For at Bufetat skal kunne oppnevne tilsynsperson for samvær med støttet tilsyn, må samværsforelderen sende oss:

  • anmodning om at samværsordningen skal settes i gang
  • rettsavgjørelsen
  • partenes navn, fødselsdato, adresser og telefon/e-post

Du kan sende anmodningen via sikker elektronisk innsending eller per post.

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Dokumenter som ikke er sensitive, kan sendes til postmottak@bufetat.no.

Domstolen må avklare med Bufetat før avgjørelsen

Før domstolen treffer en avgjørelse om samvær med støttet tilsyn, skal domstolen kontakte Bufetat for avklaring av hva som er praktisk gjennomførbart. Dette kan eksempelvis være:

  • hvor kan samvær forventes å skje
  • av hvem kan tilsynet utøves av
  • til hvilke tider
  • hvor lang tid vil det ta før samvær er i gang

Samvær med beskyttet tilsyn

I tillegg til samvær med støttet tilsyn, finnes det også samvær med beskyttet tilsyn.

Beskyttet tilsyn kan brukes der barnet trenger overvåking under samværet, for eksempel fordi samværsforelderen har problemer med rus eller psykisk lidelse.

Det kommunal barneverntjeneste som har ansvar for beskyttet tilsyn.