Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2023: Søknadsfristen for 2023 var 19. september. Det vil ikke komme noen ny utlysing for 2023.

Bufdir forvalter tilskuddsordningen og vil bistå og veilede kommunene med utviklingsarbeidet.

Regelverk for tilskuddsordningen - Rundskriv 19/2023

Kommuner kan søke om tilskuddet, med noen unntak:

Kommuner som deltok i Modellkommuneforsøket (2007 – 2014) gis ikke støtte. Det samme gjelder kommuner som har mottatt tilskudd fra Bufdir til modellutvikling i 2015 - 2021. Dersom kommunen er ny per 1.1. 2020 og består av en eller flere kommuner som har mottatt tilskudd til modellutvikling i 2015 – 2019, kan kommunen ikke gis støtte.

 1. Kommunen kan søke om inntil kr 1 000 000 i statlig tilskudd for hele prosjektperioden. Prosjektperioden er to år fra vedtaksdato. Disse midlene kan benyttes til å dekke:
  • frikjøp av nøkkelpersonell
  • innkjøp av relevant materiell
 2. Kommunene kan etter utløpet av prosjektperioden på to år søke om nytt statlig tilskudd på inntil kr 500 000 til implementering av modellen i løpet av en prosjektperiode på ett år. Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd til implementering at kommunens modell er godkjent av Bufdir. Disse midlene kan benyttes til å dekke følgende kostnader:
  • implementering av modellen
  • opplæring av kommunens ansatte i arbeid med og bruk av modellen
  • tiltak som bidrar til tverretatlig kompetanseheving og felles arbeidsstruktur for kommunens arbeid med identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.

Prioriteringer

Bufdir vil ved vurderingen av kommunenes søknader legge særlig vekt på at prosjektet fremstår som godt forankret i kommunen og med en klar og faglig god plan for gjennomføring i løpet av prosjektperioden. Det må også fremgå hvilke forandringer og forbedringer kommunen forventer å oppnå gjennom prosjektet.

For å kunne nå kriteriene vi setter for måloppnåelse, må prosjektet være basert på Modellkommuneforsøket og/eller Bedre tverrfaglig innsats.

Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn.

Målgruppen for tilskuddsordningen er kommunene.

Kommuner som deltok i Modellkommuneforsøket (2007 – 2014) gis ikke støtte. Det samme gjelder kommuner som har mottatt tilskudd fra Bufdir til modellutvikling i 2015 - 2021.

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Hvis din kommune ikke har søkt om tilskudd via portalen tidligere, les råd og veiledning til søknadsportalen nøye.

Søknaden må være forankret hos kommunens administrative og politiske ledelse.

Sette deg godt inn i regelverket.

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet, se på hjelpetekstene til spørsmålene og sørg for at du svarer på det du blir spurt om. Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar. Ta kontakt med oss dersom det er noe dere ikke forstår.

Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser.

Når saksbehandlingen er avsluttet, vil vi sende ut brev om tilskudd eller avslag. Brevet kan sendes normalt elektronisk.

Hvis dere får tilskudd, vil dette bli utbetalt inntil tre uker etter at saksbehandlingen er ferdigstilt. Dette vil imidlertid kunne variere noe.

Rapportering

Frist: Prosjektperioden er i utgangspunktet 2 år fra vedtaksdato, med delrapportering etter 6 måneder og sluttrapportering etter to år.

Krav til rapportering vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Svar på problemstillinger rundt tilskudd og koronautbruddet finner dere her.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må endre prosjektet underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss med en gang det er klart hvilke endringer dere må foreta. Vi vil normalt bare godkjenne prosjektendringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det vil normalt ikke være mulig å utvide prosjektperioden eller overføre midler til senere bruk.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Hvem har fått tilskudd?

Askvoll kommune 589 750

Aukra kommune 450 000

Bø kommune 900 000

Dovre kommune 900 000

Engerdal kommune 450 000

Fjaler kommune 589 750

Fjord kommune 900 000

Grane kommune 900 000

Harstad kommune 450 000

Herøy kommune (Møre og Romsdal) 450 000

Hyllestad kommune 589 750

Høylandet kommune 450 000

Kvæfjord kommune 900 000

Lom kommune 900 000

Løten kommune 450 000

Melhus kommune 900 000

Moss kommune 900 000

Nesna kommune 450 000

Osterøy kommune 900 000

Rennebu kommune 450 000

Røst kommune 450 000

Smøla kommune 450 000

Snåsa kommune 450 000

Solund kommune 589 750

Sortland kommune 450 000

Sømna kommune 450 000

Sør-Varanger kommune 900 000

Vefsn kommune 450 000

Øksnes kommune 800 000

Ørsta kommune 450 000

Alvdal kommune: 1 000 000 kroner

Aure kommune: 1 000 000 kroner

Austevoll kommune: 500 000 kroner

Austrheim kommune:1 000 000 kroner

Berlevåg kommune: 1 000 000 kroner

Eidsfjord kommune: 1 000 000 kroner

Elverum kommune: 1 000 000 kroner

Giske kommune: 500 000 kroner

Hareid kommune: 500 000 kroner

Hustadvika kommune: 1 000 000 kroner

Inderøy kommune: 500 000 kroner

Indre Fosen kommune: 500 000 kroner

Kragerø kommune: 1 000 000 kroner

Krødsherad kommune: 1 000 000 kroner

Lierne kommune: 1 000 000 kroner

Lund kommune: 947 500 kroner

Lunner kommune: 500 000 kroner

Lærdal kommune: 1 000 000 kroner

Malvik kommune: 500 000 kroner

Midtre Gauldal kommune: 500 000 kroner

Oppdal kommune: 500 000 kroner

Porsanger kommune: 500 000 kroner

Rælingen kommune: 500 000 kroner

Råde kommune: 500 000 kroner

Sigdal kommune: 1 000 000 kroner

Stad kommune: 500 000 kroner

Sør-Fron kommune: 1 000 000 kroner

Tvedestrand kommune: 500 000 kroner

Tysnes kommune: 500 000 kroner

Ulvik kommune: 500 000 kroner

Vanylven kommune: 500 000 kroner

Våler kommune: 500 000 kroner

Øvre Eiker: 500 000 kroner

Aukra kommune: 950 000 kroner

Eigersund kommune: 403 000 kroner

Engerdal kommune: 950 000 kroner

Flesberg kommune: 403 000 kroner

Froland kommune: 950 000 kroner

Gjesdal kommune: 403 000 kroner

Gol kommune: 403 000 kroner

Hadsel kommune: 403 000 kroner

Harstad kommune: 950 000 kroner

Hemnes kommune: 403 000 kroner

Herøy kommune (Møre og Romsdal): 950 000 kroner

Hitra kommune: 403 000 kroner

Høylandet kommune: 950 000 kroner

Kinn kommune (fra 1.1.2020): 403 000 kroner

Kvam herad: 403 000 kroner

Kviteseid kommune: 403 000 kroner

Kåfjord kommune: 403 000 kroner

Lillestrøm kommune (fra 1.1.2020): 403 000 kroner

Løten kommune: 950 000 kroner

Meløy kommune oppvekst: 403 000 kroner

Narvik kommune: 403 000 kroner

Nesbyen kommune: 403 000 kroner

Nesna kommune: 950 000 kroner

Nore og Uvdal kommune: 403 000 kroner

Randaberg kommune: 403 000 kroner

Rennebu kommune: 950 000 kroner

Røst kommune: 943 000 kroner

Sande kommune: 403 000 kroner

Selbu kommune: 350 000 kroner

Smøla kommune: 950 000 kroner

Snåsa kommune: 950 000 kroner

Sokndal kommune: 403 000 kroner

Sortland kommune: 950 000 kroner

Strand kommune: 403 000 kroner

Sømna kommune: 950 000 kroner

Vardø kommune: 403 000 kroner

Vefsn kommune: 950 000 kroner

Ørsta kommune: 950 000 kroner

Ås kommune: 403 000 kroner

Kontakt

Saksbehandler

Knut Aase
E-post: knut.aase@bufdir.no
Telefon: 466 15 149

Faglig oppfølging:

Silje Vie Solhjell
E-post silje.vie.solhjell@bufdir.no
Telefon: 479 76 418

Benedicte Petersen
E-post: benedicte.petersen@bufdir.no
Telefon: 934 02 315

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580