Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2023: Søknadsfristen for 2023 var 5. mai. Det vil ikke komme noen ny utlysing for 2023.

Beløp: 28 060 000 kroner

Forskrift om tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning - Lovdata

Arbeidsgivere i kommunalt barnevern og ideelle, private og statlige barnevernsinstitusjoner kan søke om tilskudd.

Det vil kunne variere fra år til år hva slags videreutdanning det kan søkes om tilskudd til.

I 2023 vil søkere til følgende utdanninger bli prioritert:

 • Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RBKU Nord
 • Minoritetskompetanse i barnevernet ved VID vitenskapelige høgskole Stavanger
 • Vurdering av barnas beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet - storbyuniversitetet
 • Juss i barnevernfaglig arbeid ved Universitetet i Stavanger og OsloMet - storbyuniversitetet
 • Relasjonskompetanse i barnevernet ved VID vitenskapelige høgskole Oslo

Det utmåles et tilskudd på inntil 110 000 kroner ved 30 studiepoeng. Midlene skal benyttes til å dekke følgende kostnader:

 • Vikarutgifter
 • Reise- og oppholdskostnader
 • Litteraturkjøp, o.l.

Mål: Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke kunnskaps- og kompetansenivået hos ansatte i barnevernet.

Målgruppe: Ansatte i kommunalt barnevern og ideelle, private og statlige barnevernsinstitusjoner.

Arbeidsgiver skal fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

OBS. Det må søkes om opptak til utdanning og tilskudd hver for seg. Det søkes om opptak til utdanning ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen. Bufdir forvalter kun selve tilskuddsordningen og det må derfor søkes om tilskudd fra Bufdir i tillegg til at man søker opptak til utdanning. Bufdir mottar løpende informasjon fra utdanningsinstitusjonene om hvem som får opptak ved de ulike utdanningene og dermed oppfyller kriteriet for å kunne motta tilskudd.

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med oss dersom det er noe dere ikke forstår. Legg ved de nødvendige vedleggene.

Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Hvis vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser.

Endringer

Det vises til ny forskrift § 4. Det fremgår her at Bufdir vil prioritere ansatte som ikke har relevant videreutdanning eller mastergrad fra før. Det gjelder ikke videreutdanningen "Barnevernfaglig veiledning".

Rapportering

Alle som har mottatt tilskudd skal rapportere.

Frist for regnskap og rapportering: 30. august 2024.

 • Regnskapet skal kun innbefatte kostnader som er relatert til og i henhold til vilkårene for tildelt statstilskudd.
 • Det skal vedlegges dokumentasjon som viser at den aktuelle medarbeideren har gjennomført videreutdanning med inntil 30 studiepoeng.

Dere skal forholde dere til det regelverket som gjaldt det året søknaden deres ble innvilget. Regelverk for tidligere tilskuddsår:

Rapportering foregår i Bufdirs søknadsportal. Egen e-post sendes ut til alle tilskuddsmottakere når rapportskjema er tilgjengelig i portalen.

Hvem har fått tilskudd?

Studiesteder: Universitetet i Stavanger og OsloMet - storbyuniversitetet

 • Arendal kommune: 110000 kroner
 • Arendal kommune: 110000 kroner
 • Askøy kommune: 110000 kroner
 • Bamble kommune: 40000 kroner
 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste: 110000 kroner
 • Grimstad kommune: 110000 kroner
 • Holmestrand kommune: 110000 kroner
 • Holmestrand kommune: 110000 kroner
 • Hustadvika kommune: 110000 kroner
 • Indre Østfold kommune: 110000 kroner
 • Kongsberg kommune: 58000 kroner
 • Kongsvinger kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kvinnherad kommune: 110000 kroner
 • Lier kommune: 110000 kroner
 • Lillehammer kommune: 110000 kroner
 • Nittedal kommune: 110000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 50000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 50000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 50000 kroner
 • Oslo kommune Barne og familieetaten: 100000 kroner
 • Oslo kommune Barne og familieetaten: 100000 kroner
 • Oslo kommune Barne og familieetaten: 80000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 1 Gamle Oslo: 45000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 1 Gamle Oslo: 25000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 11 Stovner: 8000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 13 Østensjø: 83000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 13 Østensjø: 72000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 13 Østensjø: 91000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 3 Sagene: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 3 Sagene: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 5 Frogner: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 5 Frogner: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 5 Frogner: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 8 Nordre Aker: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 9 Bjerke: 86000 kroner
 • Rakkestad kommune: 110000 kroner
 • Salangen kommune: 110000 kroner
 • Sandnes kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000
 • Sauda kommune: 110000 kroner
 • Skien kommune: 110000 kroner
 • Sola kommune: 87000 kroner
 • Sortland kommune: 110000 kroner
 • Sortland kommune: 110000 kroner
 • Stavanger kommune: 100000 kroner
 • Stjørdal kommune: 50000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjenestee: 110000 kroner
 • Sykkylven kommune: 108000 kroner
 • Sør-Odal kommune: 66000 kroner
 • Tinn kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Tysnes kommune: 110000 kroner
 • Øygarden kommune: 110000 kroner

Studiested: VID vitenskapelige høgskole, Stavanger

 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Bærum kommune: 108660 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste: 110000 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste: 110000 kroner
 • Færder kommune: 93000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Lillehammer kommune: 110000 kroner
 • Lillehammer kommune: 110000 kroner
 • Lørenskog kommune: 110000 kroner
 • Molde kommune: 110000 kroner
 • Molde kommune: 110000 kroner
 • Molde kommune: 110000 kroner
 • Nannestad kommune: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 1 Gamle Oslo: 58000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 10 Grorud: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 110000 kroner
 • Råde kommune: 110000 kroner
 • Stjørdal kommune: 50000 kroner
 • Sula kommune: 110000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste: 110000 kroner
 • Vennesla kommune: 110000 kroner
 • Øygarden kommune: 110000 kroner
 • Ålesund kommune: 110000 kroner
 • Ålesund kommune: 110000 kroner

Studiested: RBKU Nord

 • Alta kommune: 110000 kroner
 • Alta kommune: 110000 kroner
 • Brønnøy kommune: 110000 kroner
 • Drammen kommune: 96000 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste: 80000 kroner
 • Gausdal kommune: 90000 kroner
 • Hustadvika kommune: 110000 kroner
 • Klepp kommune: 91000 kroner
 • Kragerø kommune: 110000 kroner
 • Kristandsund kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Lillehammer kommune: 110000 kroner
 • Lillestrøm kommune: 110000 kroner
 • Lørenskog kommune: 110000 kroner
 • Nesseby kommune: 110000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 110000 kroner
 • Orkland kommune: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 100000 kroner
 • Ringsaker kommune: 100000 kroner
 • Ringsaker kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Stavanger kommune: 110000 kroner
 • Stjørdal kommune: 50000 kroner
 • Strand kommune: 70000 kroner
 • Strand kommune: 70000 kroner
 • Tromsø kommune: 100000 kroner
 • Tromsø kommune: 100000 kroner
 • Tromsø kommune: 100000 kroner
 • Tromsø kommune: 100000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Vindafjord kommune: 110000 kroner
 • Vindafjord kommune: 110000 kroner
 • Volda kommune: 110000 kroner
 • Ålesund kommune: 110000 kroner
 • Ålesund kommune: 110000 kroner

Studiested: VID vitenskapelige høgskole, Oslo

 • Barnevernstjenesten i Våler, Åsnes og Grue: 110000 kroner
 • Drammen kommune: 96000 kroner
 • Eidskog kommune: 110000 kroner
 • Færder kommune: 72000 kroner
 • Hattfjelldal kommune: 110000 kroner
 • Indre Østfold kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000
 • Kvam herad: 110000 kroner
 • Larvik kommune: 45000 kroner
 • Larvik kommune: 45000 kroner
 • Molde kommune: 110000 kroner
 • Molde kommune: 110000 kroner
 • Moss kommune: 100000 kroner
 • Moss kommune: 100000 kroner
 • Moss kommune: 100000 kroner
 • Moss kommune: 100000 kroner
 • Nes kommune: 10500 kroner
 • Nittedal kommune: 110000 kroner
 • Nittedal kommune: 110000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 3 Sagene: 100000 kroner
 • Ringsaker kommune: 110000 kroner
 • Ringsaker kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Senja kommune: 110000 kroner
 • Senja kommune: 110000 kroner
 • Skien kommune: 110000 kroner
 • Sola kommune: 105000 kroner
 • Stavanger kommune: 110000 kroner
 • Stjørdal kommune: 50000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjenestee: 110000 kroner
 • Sør-Odal kommune: 52000
 • Sør-Odal kommune: 66000
 • Sør-Varanger kommune: 110000 kroner
 • Time kommune: 110000 kroner
 • Tromsø kommune: 100000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Ullensaker kommune: 110000 kroner
 • Ullensaker kommune: 110000 kroner
 • Ullensaker kommune: 110000 kroner
 • Vefsn kommune: 100000 kroner
 • Vestby kommune: 110000 kroner
 • Vestre Toten kommune: 52000 kroner
 • Volda kommune: 110000 kroner
 • Øvre Eiker kommune: 110000 kroner
 • Ålesund kommune: 110000 kroner

Studiesteder: Høgskulen på Vestlandet og OsloMet - storbyuniversitetet

 • Arendal kommune: 110000 kroner
 • Barnevernvakten Romerike Politidistrikt: 67000 kroner
 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Bergen kommune: 80000 kroner
 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Drammen kommune: 96000 kroner
 • Eidsvoll kommune: 110000 kroner
 • Gjerdrum kommune: 110000 kroner
 • Gjøvik kommune: 105000 kroner
 • Gjøvik kommune: 105000 kroner
 • Gulen kommune: 39000 kroner
 • Hamar kommune: 110000 kroner
 • Hammerfest kommune: 103000 kroner
 • Hammerfest kommune: 103000 kroner
 • Haugesund kommune: 110000 kroner
 • Haugesund kommune: 110000 kroner
 • Haugesund kommune: 110000 kroner
 • Haugesund kommune: 110000 kroner
 • Hemnes kommune: 110000 kroner
 • Herøy kommune (Møre og Romsdal): 110000 kroner
 • Hå kommune: 110000 kroner
 • Hå kommune: 110000 kroner
 • Interkommunal barnevernstjeneste: 81000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kviteseid kommune: 110000 kroner
 • Larvik kommune: 98000 kroner
 • Lesja kommune: 100000 kroner
 • Lillestrøm kommune: 110000 kroner
 • Lillestrøm kommune: 110000 kroner
 • Lørenskog kommune: 110000 kroner
 • Lørenskog kommune: 110000 kroner
 • Lørenskog kommune: 110000 kroner
 • Midtre Gauldal kommune: 110000 kroner
 • Moss kommune: 100000 kroner
 • Namsos kommune: 110000 kroner
 • Namsos kommune: 110000 kroner
 • Nannestad kommune: 110000 kroner
 • Nittedal kommune: 110000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 50000 kroner
 • Notodden kommune: 110000 kroner
 • Nærøysund kommune: 103000 kroner
 • Oppdal kommune: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 10 Grorud: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 14 Nordstrand: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 3 Sagene: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 3 Sagene: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 9 Bjerke: 93000 kroner
 • Osterøy kommune: 104000 kroner
 • Osterøy kommune: 104000 kroner
 • Porsanger kommune: 110000 kroner
 • Ringsaker kommune: 110000 kroner
 • Ringsaker kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Skien kommune: 110000 kroner
 • Skien kommune: 110000 kroner
 • Skien kommune: 110000 kroner
 • Skien kommune: 110000 kroner
 • Sola kommune: 105000 kroner
 • Sortland kommune: 110000 kroner
 • Stange kommune: 110000 kroner
 • Stange kommune: 110000 kroner
 • Steinkjer kommune: 68000 kroner
 • Stranda kommune: 110000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Ullensaker kommune: 110000 kroner
 • Vardø kommune: 110000 kroner
 • Vefsn kommune: 100000 kroner
 • Vennesla kommune: 110000 kroner
 • Verdal kommune: 110000 kroner
 • Verdal kommune: 110000 kroner
 • Volda kommune: 110000 kroner
 • Øvre Eiker kommune: 110000 kroner
 • Øygarden kommune: 72000 kroner
 • Øygarden kommune: 72000 kroner
 • Ålesund kommune: 110000 kroner
 • Ålesund kommune: 100000 kroner
 • Ålesund kommune: 100000 kroner
Studiested: Høgskulen på Vestlandet
 • Bergen kommune: 91000 kroner
Studiested: Oslo MET
 • Bardu kommune: 91000 kroner
 • Bergen kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Giske kommune: 90000 kroner
 • Hamar kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Holmestrand kommune: 91000 kroner
 • Indre Østfold kommune: 91000 kroner
 • Interkommunalt barnevern i Tysvær og Bokn: 91000 kroner
 • Lørenskog kommune: 91000 kroner
 • Midt-Telemark kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Moss kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Nannestad kommune: 15000 kroner
 • Nordre Follo kommune (fra 1.1.2020): 20000 kroner
 • Nærøysund kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Oslo kommune: 85000 kroner
 • Oslo kommune: 91000 kroner, 4 tildelinger
 • Oslo kommune: 90000 kroner, 2 tildelinger
 • Oslo kommune: 3000 kroner
 • Porsgrunn kommune: 48717 kroner
 • Rakkestad kommune: 26000 kroner
 • Sandefjord kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner
 • Sogn barnevern: 91000 kroner
 • Sortland kommune: 91000 kroner
 • Stange kommune: 91000 kroner
 • Sør-Odal kommune: 63000 kroner
 • Tromsø kommune: 91000 kroner
 • Trondheim kommune: 91000 kroner
 • Ullensaker kommune: 91000 kroner
 • Vestby kommune: 91000 kroner
 • Øvre Eiker kommune: 91000 kroner, 3 tildelinger
Studiested: Stavanger VID
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner
 • Skien kommune 91000 kroner
 • Øygarden (fra 1.1.2020): 91000 kroner
Studiested: Universitetet i Oslo
 • Trondheim kommune: 91000 kroner
Studiested: Universitetet i Stavanger:
 • Bergen kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Bjørnafjorden kommune (fra 1.1.2020, tidligere Os): 90000 kroner
 • Eigersund kommune: 91000 kroner
 • Farsund kommune: 91000 kroner
 • Froland kommune: 91000 kroner
 • Hjelmeland kommune: 91000 kroner
 • Karmøy kommune: 85000 kroner, 2 tildelinger
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Lindesnes kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Oslo kommune: 50000 kroner
 • Sandnes kommune: 52000 kroner, 2 tildelinger
 • Stavanger kommune: 78213 kroner
 • Stavanger kommune: 90000 kroner
 • Stjørdal kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Sør-Varanger kommune: 91000 kroner
 • Vennesla kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Ålesund kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
Studiested: Oslo MET
 • Askøy kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
Studiested: Oslo VID
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner
Studiested: Stavanger VID
 • Bergen kommune: 35600 kroner
 • Bergen kommune: 46500 kroner
 • Farsund kommune: 91000 kroner
 • Fosen barneverntjeneste: 91000 kroner
 • Gjesdal kommune: 91000 kroner
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner, 3 tildelinger
 • Lindesnes kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Lørenskog kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Oslo kommune: 91000 kroner
 • Ringerike kommune: 91000 kroner
 • Senja kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Skien kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Tromsø kommune: 91000 kroner
 • Trondheim kommune: 91000 kroner, 7 tildelinger
 • Tønsberg kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Ålesund kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
Studiested: Høgskulen på Vestlandet
 • Ullensaker kommune: 91000 kroner
 • Øygarden (fra 1.1.2020): 91000 kroner
Studiested: Oslo MET
 • Eidskog kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
Studiested: Universitetet i Stavanger
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
Studiested: Universitetet i Tromsø
 • Alver kommune (fra 1.1.2020): 48450 kroner
 • Askøy kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Bergen kommune: 91000 kroner
 • Bergen kommune: 90000 kroner
 • Felles barnevernstjeneste i Valdres: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Fosen barneverntjeneste: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Frogn kommune: 91000 kroner
 • Frogn kommune: 90000 kroner
 • Færder kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Haugesund kommune: 91000 kroner
 • Holmestrand kommune: 91000 kroner
 • Indre Østfold kommune: 91000 kroner
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Kvam Herad: 91000 kroner
 • Lindesnes kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Lørenskog kommune: 91000 kroner
 • Midt-Telemark kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Molde kommune: 90000 kroner
 • Namsos kommune: 91000 kroner
 • Nore og Uvdal kommune: 91000 kroner
 • Oslo kommune: 50000 kroner
 • Oslo kommune: 91000 kroner, 5 tildelinger
 • Oslo kommune: 20000 kroner
 • Rakkestad kommune: 40000 kroner
 • Randaberg kommune: 91000 kroner
 • Stange kommune: 91000 kroner
 • Stendi AS: 70000 kroner
 • Stendi AS: 35000 kroner, 2 tildelinger
 • Stiftelesen Crux: 91000 kroner
 • Stranda kommune: 90000 kroner
 • Time kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Tromsø kommune: 91000 kroner
 • Trondheim kommune: 91000 kroner, 4 tildelinger
 • Trondheim kommune: 90000 kroner, 2 tildelinger
 • Trondheim kommune: 83000 kroner
 • Ullensaker kommune: 91000 kroner
 • Vindafjord kommune: 91000 kroner
 • Volda kommune: 91000 kroner
 • Karienborg ungdomsheim: 91000 kroner
 • Yttrabekken Ungdomssenter: 91000 kroner
 • Kvæfjord ungdomssenter: 91000 kroner
 • Lamo ungdomssenter: 55000 kroner
 • Silsand ungdomssenter: 55000 kroner
 • Lamo ungdomssenter: 60000 kroner
 • Borg barne- og familiesenter: 91000 kroner
Studiested: Høgskulen på Vestlandet
 • Ullensaker kommune: 91000 kroner
Studiested: Oslo MET
 • Bergen kommune: 91000 kroner
 • Ibestad kommune: 91000 kroner
 • Kinn kommune (fra 1.1.2020): 90000 kroner
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Lillehammer kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Lillestrøm kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Lunner kommune: 91000 kroner
 • Oslo kommune: 91000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner
 • Senja kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Skien kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Stange kommune: 91000 kroner
 • Vefsn kommune: 90000 kroner, 2 tildelinger
Studiested: Oslo VID
 • Alver kommune (fra 1.1.2020): 47500 kroner
 • Arendal kommune: 90000 kroner
 • Arendal kommune: 75000 kroner
 • Barneverntjenesten i Sel og Vågå: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Bergen kommune: 91000 kroner, 5 tildelinger
 • Bærum kommune: 86000 kroner
 • Bærum kommune: 90000 kroner
 • Bærum kommune: 81937 kroner
 • Eidsvoll kommune: 9050 kroner
 • Felles barnevernstjeneste i Valdres: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Interkommunalt barnevern i Tysvær og Bokn: 91000 kroner
 • Lunner kommune: 91000 kroner
 • Lørenskog kommune: 91000 kroner
 • Nesodden kommune: 91000 kroner
 • Nordre Follo kommune (fra 1.1.2020): 20000 kroner, 3 tildelinger
 • Nore og Uvdal kommune: 91000 kroner
 • Oslo kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Porsgrunn kommune: 48717 kroner, 2 tildelinger
 • Ringerike kommune: 91000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner
 • Sola kommune: 91000 kroner
 • Sortland kommune: 91000 kroner
 • Stad kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Stavanger kommune: 91000 kroner
 • Strand kommune: 64000 kroner
 • Sunnfjord kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Trondheim kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Vågan kommune: 79240 kroner
 • Østre Toten kommune: 51000 kroner
 • Øygarden (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Åmot kommune: 91000 kroner
Studiested: Stavanger VID
 • Fosen barneverntjeneste: 91000 kroner
 • Sola kommune: 91000 kroner
Studiested: Høgskulen på Vestlandet
 • Askøy kommune: 91000 kroner
 • Bergen kommune: 91000 kroner, 4 tildelinger
 • Herøy kommune (Møre og Romsdal): 91000 kroner
 • Kinn kommune (fra 1.1.2020): 90000 kroner, 2 tildelinger
 • Kristiansund kommune: 91000 kroner
 • Målselv kommune: 91000 kroner
 • Ringsaker kommune: 91000 kroner
 • Stjørdal kommune: 76372 kroner
 • Sula kommune: 91000 kroner
 • Sunnfjord kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste: 91000 kroner, 4 tildelinger
 • Ullensaker kommune: 91000 kroner, 3 tildelinger
 • Vestre Slidre kommune: 91000 kroner
 • Årdal kommune: 31600 kroner
Studiested: Oslo MET
 • Bergen kommune: 91000 kroner
 • Fredrikstad kommune: 40000 kroner
 • Gjerstad kommune: 90000 kroner, 2 tildelinger
 • Gran kommune: 91000 kroner
 • Grimstad kommune: 90000 kroner, 2 tildelinger
 • Hamar kommune: 91000 kroner
 • Indre Østfold kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Interkommunal barnevernstjeneste i Leirfjord: 91000 kroner
 • Karola Spone: 90000 kroner
 • Kautokeino kommune: 91000 kroner
 • Kongsvinger kommune: 91000 kroner
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Kristiansund kommune: 91000 kroner
 • Løten kommune: 91000 kroner
 • Molde kommune: 90000 kroner
 • Moss kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Namsos kommune: 91000 kroner
 • Narvik kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Nittedal kommune: 90000 kroner
 • Notodden kommune: 91000 kroner
 • Oppdal kommune: 91000 kroner
 • Oslo kommune: 86000 kroner
 • Oslo kommune: 33000 kroner, 3 tildelinger
 • Oslo kommune: 91000 kroner, 4 tildelinger
 • Porsgrunn kommune: 48717 kroner
 • Ringsaker kommune: 91000 kroner, 3 tildelinger
 • Salangen kommune: 91000 kroner
 • Sandefjord kommune: 91000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner
 • Senja kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Skien kommune: 91000 kroner, 3 tildelinger
 • Sola kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Sortland kommune: 91000 kroner
 • Stavanger kommune: 91000 kroner
 • Steinkjer kommune: 57000 kroner
 • Sør-Odal kommune: 59000 kroner
 • Tjeldsund kommune (fra 1.1.2020, tidligere Skånland): 91000 kroner
 • Trondheim kommune: 91000 kroner, 4 tildelinger
 • Trondheim kommune: 90000 kroner, 2 tildelinger
 • Tønsberg kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Vågan kommune: 70400 kroner
 • Øvre Eiker kommune: 91000 kroner
 • Åmot kommune: 91000 kroner
Studiested: Oslo VID
 • Sveio kommune: 91000 kroner
Studiested: Stavanger VID
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
Studiested: Universitetet i Stavanger
 • Bjørnafjorden kommune (fra 1.1.2020, tidligere Os): 91000 kroner
Studiested: OsloMet
 • Alta kommune: 150 000 kroner, 2 tildelinger
 • Askøy kommune: 104 000 kroner
 • Bergen kommune: 104 000 kroner
 • Bærum kommune: 102 973 kroner
 • Drammen kommune: 89 199 kroner
 • Elverum kommune: 25 000 kroner, 2 tildelinger
 • Fauske kommune: 104 000 kroner
 • Hamar kommune: 104 000 kroner
 • Horten kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Indre Østfold kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Lindesnes kommune: 104 000 kroner
 • Lunner kommune: 104 000 kroner
 • Lørenskog kommune: 104 000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 20 000 kroner, 2 tildelinger
 • Oppdal kommune: 104 000 kroner
 • Oslo kommune: 95 000 kroner
 • Oslo kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Porsanger kommune: 147 000 kroner
 • Ringsaker kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Sandefjord kommune: 104 000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 92 500 kroner
 • Siljan kommune: 75 000 kroner
 • Stad kommune: 104 000 kroner
 • Sunnfjord kommune (fra 1.1.2020): 104 000 kroner
 • Trondheim kommune: 100 000 kroner, 2 tildelinger
 • Trondheim kommune: 104 000 kroner, 4 tildelinger
 • Ullensaker kommune: 59 000 kroner
 • Ås kommune: 104 000 kroner
Studiested: Universitetet i Stavanger
 • Alta kommune: 150 000 kroner
 • Alver kommune: 51 200 kroner
 • Austevoll kommune: 100 000 kroner
 • Bergen kommune: 100 000 kroner
 • Bergen kommune: 104 000 kroner
 • Eigersund kommune: 100 000 kroner
 • Gjesdal kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Kristiansand kommune: 100 000 kroner
 • Larvik kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Moss kommune: 100 000 kroner
 • Moss kommune: 104 000 kroner
 • Oslo kommune: 28 000 kroner
 • Oslo kommune: 75 632 kroner
 • Osterøy kommune: 93 800 kroner
 • Sola kommune: 104 000 kroner
 • Sula kommune: 104 000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barneverntjeneste: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Tromsø kommune: 125 000 kroner
 • Trondheim kommune: 104 000 kroner, 3 tildelinger
 • Vaksdal kommune: 104 000 kroner
 • Øvre Eiker kommune: 104 000 kroner
 • Øygarden: 104 000 kroner
Studiested: VID Stavanger
 • Asker kommune: 100 000 kroner
 • Askøy kommune: 104 000 kroner
 • Bergen kommune: 104 000 kroner
 • Eigersund kommune: 100 000 kroner
 • Fosterhjemtjenesten Akershus: 40 000 kroner
 • Klepp kommune: 61 000 kroner, 2 tildelinger
 • Klepp kommune: 62 000 kroner
 • Kristiansand kommune: 100 000 kroner
 • Kvinnherad kommune: 95 848 kroner
 • Malvik kommune: 104 000 kroner
 • Målselv kommune: 77 148 kroner
 • Orkland kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Oslo kommune: 60 000 kroner
 • Oslo kommune: 68 855 kroner
 • Randaberg kommune: 104 000 kroner
 • Sola kommune: 104 000 kroner
 • Stavanger kommune: 75 000 kroner
 • Tromsø kommune: 113 000 kroner
 • Trondheim kommune: 104 000 kroner
Studiested: OsloMet
 • Molde kommune: 104 000 kroner
RBKU Nord
 • Agder barne- og familiesenter: 40 000 kroner
 • Akershus ungdoms- og familiesenter: 20 000 kroner
 • Arendal kommune: 104 000 kroner, 3 tildelinger
 • Barneverntjenesten i Sel og Vågå: 104 000 kroner
 • Bergen kommune: 104 000 kroner
 • Berlevåg kommune: 150 000 kroner
 • Gullhella barne- og familiesenter: 50 000 kroner
 • Haraldsplass diakonale stiftelse: 104 000 kroner
 • Human Care Ung: 104 000 kroner
 • Kristiansand kommune: 100 000 kroner, 2 tildelinger
 • Lierfoss ungdoms og familiesenter: 40 000 kroner
 • Lillestrøm kommune: 104 000 kroner
 • Lindesnes kommune: 104 000 kroner
 • Lørenskog kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Namsos kommune: 104 000 kroner
 • Orkland kommune: 104 000 kroner
 • Oslo kommune: 37 000 kroner
 • Oslo kommune: 50 000 kroner
 • Ranheim Vestre: 35 000 kroner
 • Ranheim Vestre: 40 000 kroner, 2 tildelinger
 • Sauda kommune: 104 000 kroner
 • Stange kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Stendi AS: 17 000 kroner, 2 tildelinger
 • Stendi AS: 40 000 kroner
 • Stendi AS: 80 000 kroner, 2 tildelinger
 • Stiftelsen Crux: 80 000 kroner
 • Stiftelsen Crux: 104 000 kroner
 • Stiftelsen Milepælen ungdomshjem: 13 250 kroner, 2 tildelinger
 • Surnadal kommune: 104 000 kroner
 • Tromsø kommune: 50 000 kroner
 • Tromsø kommune: 60 000 kroner
 • Tromsø ungdomssenter: 100 000 kroner, 2 tildelinger
 • Trondheim kommune: 104 000 kroner
 • Ullensaker kommune: 59 000 kroner
 • Vestfold barne- og familiesenter: 40 000 kroner
 • Volda kommune: 104 000 kroner
 • Øygarden: 104 000 kroner
 • Ålesund kommune: 104 000 kroner
Studiested: VID Oslo
 • Asker kommune: 100 000 kroner
 • Austevoll kommune: 100 000 kroner
 • Bardu kommune: 150 000 kroner
 • Bærum kommune: 66 002 kroner
 • Bærum kommune: 71 506 kroner
 • Bærum kommune: 85 499 kroner
 • Fosen barneverntjeneste 104 000 kroner
 • Grimstad kommune: 100 000 kroner
 • Haugesund kommune: 104 000 kroner, 3 tildelinger
 • Herøy kommune (Møre og Romsdal): 104 000 kroner
 • Hå kommune: 104 000 kroner
 • Kongsvinger kommune: 46 000 kroner, 2 tildelinger
 • Kongsvinger kommune: 104 000 kroner
 • Kristiansand kommune: 100 000 kroner, 2 tildelinger
 • Målselv kommune: 104 044 kroner, 2 tildelinger
 • Notodden kommune: 104 000 kroner, 3 tildelinger
 • Oslo kommune: 100 000 kroner
 • Randaberg kommune: 105 000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 92 500 kroner, 3 tildelinger
 • Stange kommune: 100 000 kroner
 • Steinkjer kommune: 68 000 kroner
 • Strand kommune: 74 000 kroner
 • Sula kommune: 104 000 kroner
 • Sveio kommune: 104 000 kroner
 • Tjeldsund: 96 500 kroner
 • Tromsø kommune: 119 780 kroner
 • Tromsø kommune: 123 000 kroner
 • Trondheim kommune: 104 000 kroner
 • Ullensaker kommune: 59 000 kroner
 • Vestby kommune: 100 000 kroner, 2 tildelinger
 • Vågan kommune: 110 000 kroner
 • Våler kommune (Østfold): 100 000 kroner
 • Øygarden: 104 000 kroner, 2 tildelinger
Studiested: Høgskulen på Vestlandet
 • Alta kommune: 150 000 kroner
 • Alver kommune: 52 850 kroner
 • Alver kommune: 71 800 kroner
 • Askøy kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Aurland kommune: 45 000 kroner
 • Bergen kommune: 80 000 kroner
 • Bergen kommune: 104 000 kroner, 3 tildelinger
 • Bjørnafjorden kommune: 104 000 kroner, 3 tildelinger
 • Grane kommune: 100 000 kroner
 • Hafs interkommunale barneverntjeneste: 77 000 kroner
 • Hafs interkommunale barneverntjeneste: 87 000 kroner
 • Hattfjelldal kommune: 104 000 kroner
 • Haugesund kommune: 104 000 kroner
 • Kristiansund kommune: 104 000 kroner
 • Kvinnherad kommune: 100 000 kroner, 2 tildelinger
 • Moss kommune: 100 000 kroner
 • Nore og Uvdal kommune: 100 000 kroner
 • Trondheim kommune: 104 000 kroner, 3 tildelinger
 • Vindafjord kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Voss kommune: 52 500 kroner
 • Øygarden: 76 110 kroner, 2 tildelinger
 • Ålesund kommune: 100 000 kroner
Studiested: OsloMet
 • Alta kommune: 150 000 kroner, 2 tildelinger
 • Asker kommune: 100 000 kroner
 • Aure kommune: 104 000 kroner
 • Drammen kommune: 88 801 kroner, 2 tildelinger
 • Enebakk kommune: 30 000 kroner
 • Fosen barneverntjeneste 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Holmestrand kommune: 90 000 kroner, 2 tildelinger
 • Hå kommune: 104 000 kroner
 • Ibestad kommune: 125 000 kroner
 • Indre Østfold kommune: 104 000 kroner, 3 tildelinger
 • Karmøy kommune: 100 000 kroner
 • Kristiansand kommune: 95 000 kroner
 • Kristiansand kommune: 100 000 kroner
 • Kristiansund kommune: 104 000 kroner
 • Lillestrøm kommune: 97 500 kroner
 • Lindesnes kommune: 104 000 kroner
 • Lunner kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Lørenskog kommune: 104 000 kroner
 • Melhus kommune: 100 000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 20 000 kroner, 2 tildelinger
 • Oslo kommune: 3 445 kroner
 • Oslo kommune: 27 000 kroner, 2 tildelinger
 • Oslo kommune: 31 000 kroner
 • Oslo kommune: 40 000 kroner
 • Oslo kommune: 45 000 kroner
 • Oslo kommune: 100 000 kroner, 2 tildelinger
 • Oslo kommune: 104 000 kroner, 2 tildelinger
 • Ringsaker interkommunale barnevernvakt: 100 000 kroner
 • Ringsaker kommune: 104 000 kroner
 • Salangen kommune: 100 000 kroner
 • Saltdal kommune: 75 000 kroner
 • Skien kommune: 104 000 kroner
 • Smøla kommune: 104 000 kroner
 • Sortland kommune: 104 000 kroner, 3 tildelinger
 • Stange kommune: 104 000 kroner
 • Steinkjer kommune: 68 000 kroner
 • Stjørdal kommune: 86 372 kroner
 • Strand kommune: 74 000 kroner
 • Trondheim kommune: 100 000 kroner
 • Trondheim kommune: 104 000 kroner, 6 tildelinger
 • Trysil kommune: 59 000 kroner, 2 tildelinger
 • Tynset kommune: 104 000 kroner
 • Tysvær kommune: 104 000 kroner
 • Ullensaker kommune: 59 000 kroner
 • Volda kommune: 104 000 kroner
 • Øvre Eiker kommune: 104 000 kroner

Kontakt

Saksbehandler

Morten Eikenes
E-post: morten.eikenes@bufdir.no
Telefon: 466 19 491

Tilskuddsavdeling

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580