Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskot til barnevernfagleg vidareutdanning

Søkje om tilskot

Søknadsfrist for 2024: Bufdir har kunngjort ordninga direkte til målgruppa, men har ikkje oppgitt søknadsfrist på denne nettstaden. Derfor utset vi søknadsfristen med 10 dagar og set ny søknadsfrist til 30.5.2024.

Beløp: Bevillinga til tilskotsordninga i 2024 er 29 230 000 kroner.

Forskrift om tilskot til barnevernfagleg vidareutdanning - Lovdata

Arbeidsgivarar i kommunalt barnevern og ideelle, private og statlege barnevernsinstitusjonar kan søkje om tilskot.

Det kan variere frå år til år kva slags vidareutdanning det kan søkjast om tilskot til.

I 2024 vil søkjarar til følgjande utdanningar bli prioriterte:

 • Nasjonal vidareutdanning i barnevernfagleg rettleiing ved RBKU Nord
 • Minoritetskompetanse i barnevernet ved VID vitenskapelige høgskole Stavanger
 • Vurdering av barnas beste ved Høgskulen på Vestlandet og Oslomet – storbyuniversitetet
 • Juss i barnevernfagleg arbeid ved Universitetet i Stavanger og Oslomet – storbyuniversitetet
 • Relasjonskompetanse i barnevernet ved VID vitenskapelige høgskole Oslo

Det blir utmålt eit tilskot på inntil 110 000 kroner ved 30 studiepoeng. Midlane skal nyttast til å dekkje følgjande kostnader:

 • Vikarutgifter
 • Reise- og opphaldskostnader
 • Litteraturkjøp og lignande

Mål: Tilskotsordninga skal bidra til å styrkje kunnskaps- og kompetansenivået hos tilsette i barnevernet.

Målgruppe: Tilsette i kommunalt barnevern og ideelle, private og statlege barnevernsinstitusjonar.

Arbeidsgivar skal fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

OBS. Det må søkjast om opptak til utdanning og tilskot kvar for seg. Det blir søkt om opptak til utdanning ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen. Bufdir forvaltar berre sjølve tilskotsordninga og det må derfor søkjast om tilskot frå Bufdir i tillegg til at ein søkjer opptak til utdanning. Bufdir får løpande informasjon frå utdanningsinstitusjonane om kven som får opptak ved dei ulike utdanningane og dermed oppfyller kriteriet for å kunne få tilskot.

Les godt igjennom spørsmåla og felta i søknadsskjemaet. Ta kontakt med oss dersom det er noko de ikkje forstår. Legg ved dei nødvendige vedlegga.

Når søknadsfristen er passert, startar vi saksbehandlinga. Viss vi oppdagar manglar eller feil i ein søknad, kan vi ta kontakt med dykk med ein frist for rettingar og eittersendingar.

Viss de får tilskot vil dette bli utbetalt inntil tre veker etter at saksbehandlinga er ferdigstilt. Dette vil likevel kunne variere noko.

Klagemuliget

Det vil følgje med informasjon om moglegheita til å klage i brevet om tilskot eller avslag. Normalt er klagefristen tre veker frå de får brevet. Det er ikkje klagemoglegheit for vedtak om tilskot til vidareutdanning for tilsette i statlege barnevernsinstitusjonar.

Endringar

Det blir vist til ny forskrift § 4. Det kjem her fram at Bufdir vil prioritere tilsette som ikkje har relevant vidareutdanning eller mastergrad frå før. Det gjeld ikkje vidareutdanninga "Barnevernfaglig rettleiing".

Rapportering

Alle som har fått tilskot skal rapportere.

Frist for rekneskap og rapportering for søknader innvilga i 2023: 30. august 2024.

 • Rekneskapen skal berre omfatte kostnader som er relaterte til og i samsvar med vilkåra for tildelt statstilskot.
 • Det skal vedleggjast dokumentasjon som viser at den aktuelle medarbeidaren har gjennomført vidareutdanning med inntil 30 studiepoeng.

De skal ta omsyn til det regelverket som gjaldt det året søknaden deira blei innvilga. Regelverk for tidlegare tilskotsår:

Rapportering går føre seg i Bufdirs søknadsportal. Eigen e-post blir send ut til alle tilskotsmottakarar når rapportskjema er tilgjengeleg i portalen.

Kven har fått tilskot?

 • Arendal kommune 110 000 kroner
 • Drammen kommune 90 385 kroner
 • Enebakk kommune 110 000 kroner
 • Bjørnafjorden kommune 110 000 kroner
 • Frogn kommune 46 192 kroner
 • Grong kommune 110 000 kroner
 • Kragerø kommune 60 000 kroner
 • Hasvik kommune 84 000 kroner
 • Kristiansand kommune 110 000 kroner
 • Kristiansund kommune 110 000 kroner
 • Lillestrøm kommune 110 000 kroner
 • Lillestrøm kommune 110 000 kroner
 • Midt-Buskerud barnevernstjeneste 100 000 kroner
 • Midt-Buskerud barnevernstjeneste 100 000 kroner
 • Molde kommune 110 000 kroner
 • Nes kommune 57 500 kroner
 • Nittedal kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 100 000 kroner
 • Osterøy kommune 110 000 kroner
 • Skien kommune 110 000 kroner
 • Skien kommune 110 000 kroner
 • Skjervøy kommune 110 000 kroner
 • Trondheim kommune 110 000 kroner
 • Trondheim kommune 110 000 kroner
 • Trondheim kommune 110 000 kroner
 • Trysil kommune 89 000 kroner
 • Vadsø kommune 110 000 kroner
 • Vestby kommune 110 000 kroner
 • Sarpsborg kommune 110 000 kroner
 • Gjerdrum kommune 110 000 kroner
 • Øygarden kommune 110 000 kroner
 • Øygarden kommune 110 000 kroner
 • Kviteseid kommune 110 000 kroner
 • Kviteseid kommune 110 000 kroner
 • Ringerike kommune 110 000 kroner
 • Gjesdal kommune 110 000 kroner
 • Gjesdal kommune 110 000 kroner
 • Kragerø kommune 60 000 kroner
 • Nordre Follo kommune 70 000 kroner
 • Trondheim kommune 110 000 kroner
 • Kristiansand kommune 110 000 kroner
 • Kristiansand kommune 110 000 kroner
 • Drammen kommune 90 385 kroner
 • Drammen kommune 90 385 kroner
 • Lillestrøm kommune 110 000 kroner
 • Vefsn kommune 100 000 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste 100 000 kroner
 • Steinkjer kommune 90 000 kroner
 • Asker kommune 110 000 kroner
 • Grong kommune 110 000 kroner
 • Grong kommune 110 000 kroner
 • Trondheim kommune 110 000 kroner
 • Ringsaker kommune 100 000 kroner
 • Sandnes kommune 100 000 kroner
 • Sola kommune 85 000 kroner
 • Sarpsborg kommune 100 000 kroner
 • Trondheim kommune 100 000 kroner
 • Stranda kommune 90 000 kroner
 • Vestre Toten kommune 65 000 kroner
 • Surnadal kommune 100 000 kroner
 • Aurland kommune 40 000 kroner
 • Drammen kommune 82 000 kroner
 • Hattfjelldal kommune 100 000 kroner
 • Interkommunalt barnevern i Tysvær og Bokn 100 000 kroner
 • Hå kommune 90 000 kroner
 • Gjerstad kommune 80 000 kroner
 • Interkommunalt barnevern i Tysvær og Bokn 100 000 kroner
 • Enebakk kommune 100 000 kroner
 • Lillestrøm kommune 100 000 kroner
 • Kristiansand kommune 100 000 kroner
 • Kvam herad 100 000 kroner
 • Lillestrøm kommune 110 000 kroner
 • Vardø kommune 100 000 kroner
 • Drammen kommune 90 385 kroner
 • Drammen kommune 80 000 kroner
 • Midt-Telemark kommune 100 000 kroner
 • Alta kommune 110 000 kroner
 • Asker kommune 110 000 kroner
 • Felles barnevernstjeneste i Valdres 110 000 kroner
 • Holmestrand kommune 110 000 kroner
 • Hå kommune 105 000 kroner
 • Nes kommune 110 000 kroner
 • Nore og Uvdal kommune 110 000 kroner
 • Sarpsborg kommune 110 000 kroner
 • Tromsø kommune 100 000 kroner
 • Trondheim kommune 110 000 kroner
 • Ullensaker kommune 110 000 kroner
 • Kongsberg kommune 110 000 kroner
 • Kristiansand kommune 110 000 kroner
 • Moss kommune 100 000 kroner
 • Malvik kommune 110 000 kroner
 • Ullensaker kommune 110 000 kroner
 • Ullensaker kommune 110 000 kroner
 • Ålesund kommune 110 000 kroner
 • Lindesnes kommune 110 000 kroner
 • Lørenskog kommune 110 000 kroner
 • Kristiansand kommune 110 000 kroner
 • Kristiansand kommune 110 000 kroner
 • Kristiansand kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 74 000 kroner
 • Oslo kommune 74 000 kroner
 • Sola kommune 95 000 kroner
 • Nes kommune 110 000 kroner
 • Ringsaker kommune 110 000 kroner
 • Ringsaker kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 74 000 kroner
 • Moss kommune 90 000 kroner
 • Verdal kommune 100 000 kroner
 • Ålesund kommune 100 000 kroner
 • Bærum kommune 100 000 kroner
 • Alta kommune 100 000 kroner
 • Alta kommune 100 000 kroner
 • Hå kommune 90 000 kroner
 • Hå kommune 90 000 kroner
 • Lindesnes kommune 100 000 kroner
 • Malvik kommune 100 000 kroner
 • Ringsaker kommune 100 000 kroner
 • Ringsaker kommune 100 000 kroner

 • Farsund kommune 110 000 kroner
 • Brønnøy kommune 110 000 kroner
 • Fagertun 110 000 kroner
 • Kinn kommune 100 000 kroner
 • Osterøy kommune 25 000 kroner
 • Levanger kommune 22 500 kroner
 • Kvinnherad kommune 110 000 kroner
 • Stange kommune 110 000 kroner
 • Sunnfjord kommune 110 000 kroner
 • Sunnfjord kommune 110 000 kroner
 • Tromsø kommune 100 000 kroner
 • Vågan kommune 80 000 kroner
 • Bergen kommune 110 000 kroner
 • Moss kommune 100 000 kroner
 • Ålesund kommune 110 000 kroner
 • Nordre Follo kommune 91 000 kroner
 • Oslo kommune 100 000 kroner
 • Nore og Uvdal kommune 100 000 kroner
 • Moss kommune 90 000 kroner
 • Oslo kommune 100 000 kroner
 • Oslo kommune 100 000 kroner
 • Volda kommune 100 000 kroner
 • Trondheim kommune 100 000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste 100 000 kroner
 • Ålesund kommune 100 000 kroner
 • Ålesund kommune 100 000 kroner
 • Barneverntjenesten i Våler, Åsnes og Grue 100 000 kroner
 • Bergen kommune 100 000 kroner
 • Lørenskog kommune 100 000 kroner
 • Farsund kommune 100 000 kroner
 • Gulen kommune 45 000 kroner
 • Felles barnevernstjeneste i Valdres 100 000 kroner
 • Frelsesarmeen 55 000 kroner
 • Moss kommune 90 000 kroner
 • Frelsesarmeen 31 000 kroner
 • Grong kommune 100 000 kroner
 • Narvik kommune 100 000 kroner
 • Osterøy kommune 100 000 kroner
 • Ål kommune 100 000 kroner
 • Indre Østfold kommune 100 000 kroner
 • Aurland kommune 47 000 kroner
 • Elverum kommune 27 420 kroner
 • Færder kommune 80 000 kroner
 • Færder kommune 40 000 kroner
 • Bærum kommune 90 047 kroner
 • Gjøvik kommune 110 000 kroner
 • Indre Østfold kommune 110 000 kroner
 • Horten kommune 110 000 kroner
 • Hemnes kommune 110 000 kroner
 • Halden kommune 60 000 kroner
 • Haugesund kommune 110 000 kroner
 • Midt-Telemark kommune 110 000 kroner
 • Nittedal kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 79 500 kroner
 • Ringsaker kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 79 500 kroner
 • Øvre Eiker kommune 110 000 kroner
 • Porsanger kommune 110 000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste 110 000 kroner
 • Stjørdal kommune 110 000 kroner
 • Surnadal kommune 110 000 kroner
 • Sunnfjord kommune 110 000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste 110 000 kroner
 • Sykkylven kommune 110 000 kroner
 • Stranda kommune 100 000 kroner
 • Farsund kommune 110 000 kroner
 • Bergen kommune 110 000 kroner
 • Ålesund kommune 110 000 kroner
 • Ålesund kommune 110 000 kroner
 • Nordre Follo kommune 70 000 kroner
 • Lindesnes kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Kvinnherad kommune 110 000 kroner
 • Ringerike kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Stavanger kommune 110 000 kroner
 • Bjørnafjorden kommune 110 000 kroner
 • Sør-Odal kommune 110 000 kroner
 • Sandnes kommune 100 000 kroner
 • Sandefjord kommune 100 000 kroner
 • Trondheim kommune 100 000 kroner
 • Trondheim kommune 100 000 kroner
 • Bærum kommune 92 000 kroner
 • Horten kommune 100 000 kroner
 • Kvæfjord kommune 100 000 kroner
 • Lyngen kommune 110 000 kroner
 • Barneverntjenesten i Våler, Åsnes og Grue 110 000 kroner
 • Hjelmeland kommune 107 000 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste 100 000 kroner
 • Gjøvik kommune 110 000 kroner
 • Fredrikstad kommune 105 000 kroner
 • Kristiansund kommune 110 000 kroner
 • Larvik kommune 98 000 kroner
 • Lørenskog kommune 110 000 kroner
 • Molde kommune 110 000 kroner
 • Moss kommune 100 000 kroner
 • Oslo kommune 102 068 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 100 000 kroner
 • Røros kommune 110 000 kroner
 • Rana kommune 110 000 kroner
 • Sauda kommune 110 000 kroner
 • Skien kommune 110 000 kroner
 • Sarpsborg kommune 110 000 kroner
 • Salangen kommune 110 000 kroner
 • Stavanger kommune 110 000 kroner
 • Steinkjer kommune 90 000 kroner
 • Sunnfjord kommune 110 000 kroner
 • Surnadal kommune 110 000 kroner
 • Stjørdal kommune 110 000 kroner
 • Surnadal kommune 110 000 kroner
 • Tromsø kommune 100 000 kroner
 • Tromsø kommune 100 000 kroner
 • Vadsø kommune 110 000 kroner
 • Vindafjord kommune 110 000 kroner
 • Hafs interkommunale barnevernstjeneste 80 800 kroner
 • Lillehammer kommune 110 000 kroner
 • Molde kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Bergen kommune 110 000 kroner
 • Malvik kommune 110 000 kroner
 • Nordre Follo kommune 70 000 kroner
 • Aurskog-Høland kommune 100 000 kroner
 • Øygarden kommune 80 000 kroner
 • Vefsn kommune 100 000 kroner
 • Sauda kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Ringerike kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Asker kommune 110 000 kroner
 • Lørenskog kommune 110 000 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste 100 000 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste 100 000 kroner
 • Sola kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 110 000 kroner
 • Sør-Varanger kommune 110 000 kroner
 • Oslo kommune 102 068 kroner
 • Tromsø kommune 100 000 kroner
 • Gjøvik kommune 110 000 kroner
 • Sarpsborg kommune 100 000 kroner
 • Vindafjord kommune 100 000 kroner
 • Stor-Elvdal kommune 60 000 kroner
 • Brønnøy kommune 100 000 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste 90 000 kroner
 • Stryn Kommune 44 000 kroner
 • Karmøy kommune 110 000 kroner
 • Bergen kommune 110 000 kroner
 • Bergen kommune 110 000 kroner
 • Bergen kommune 100 000 kroner
 • Bergen kommune 110 000 kroner
 • Stavanger kommune 110 000 kroner
 • Stjørdal kommune 100 000 kroner
 • Øygarden kommune 80 000 kroner

Studiesteder: Universitetet i Stavanger og OsloMet - storbyuniversitetet

 • Arendal kommune: 110000 kroner
 • Arendal kommune: 110000 kroner
 • Askøy kommune: 110000 kroner
 • Bamble kommune: 40000 kroner
 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste: 110000 kroner
 • Grimstad kommune: 110000 kroner
 • Holmestrand kommune: 110000 kroner
 • Holmestrand kommune: 110000 kroner
 • Hustadvika kommune: 110000 kroner
 • Indre Østfold kommune: 110000 kroner
 • Kongsberg kommune: 58000 kroner
 • Kongsvinger kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kvinnherad kommune: 110000 kroner
 • Lier kommune: 110000 kroner
 • Lillehammer kommune: 110000 kroner
 • Nittedal kommune: 110000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 50000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 50000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 50000 kroner
 • Oslo kommune Barne og familieetaten: 100000 kroner
 • Oslo kommune Barne og familieetaten: 100000 kroner
 • Oslo kommune Barne og familieetaten: 80000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 1 Gamle Oslo: 45000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 1 Gamle Oslo: 25000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 11 Stovner: 8000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 13 Østensjø: 83000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 13 Østensjø: 72000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 13 Østensjø: 91000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 3 Sagene: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 3 Sagene: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 5 Frogner: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 5 Frogner: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 5 Frogner: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 8 Nordre Aker: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 9 Bjerke: 86000 kroner
 • Rakkestad kommune: 110000 kroner
 • Salangen kommune: 110000 kroner
 • Sandnes kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000
 • Sauda kommune: 110000 kroner
 • Skien kommune: 110000 kroner
 • Sola kommune: 87000 kroner
 • Sortland kommune: 110000 kroner
 • Sortland kommune: 110000 kroner
 • Stavanger kommune: 100000 kroner
 • Stjørdal kommune: 50000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjenestee: 110000 kroner
 • Sykkylven kommune: 108000 kroner
 • Sør-Odal kommune: 66000 kroner
 • Tinn kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Tysnes kommune: 110000 kroner
 • Øygarden kommune: 110000 kroner

Studiested: VID vitenskapelige høgskole, Stavanger

 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Bærum kommune: 108660 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste: 110000 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste: 110000 kroner
 • Færder kommune: 93000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Lillehammer kommune: 110000 kroner
 • Lillehammer kommune: 110000 kroner
 • Lørenskog kommune: 110000 kroner
 • Molde kommune: 110000 kroner
 • Molde kommune: 110000 kroner
 • Molde kommune: 110000 kroner
 • Nannestad kommune: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 1 Gamle Oslo: 58000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 10 Grorud: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 110000 kroner
 • Råde kommune: 110000 kroner
 • Stjørdal kommune: 50000 kroner
 • Sula kommune: 110000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste: 110000 kroner
 • Vennesla kommune: 110000 kroner
 • Øygarden kommune: 110000 kroner
 • Ålesund kommune: 110000 kroner
 • Ålesund kommune: 110000 kroner

Studiested: RBKU Nord

 • Alta kommune: 110000 kroner
 • Alta kommune: 110000 kroner
 • Brønnøy kommune: 110000 kroner
 • Drammen kommune: 96000 kroner
 • Fosen barnevernstjeneste: 80000 kroner
 • Gausdal kommune: 90000 kroner
 • Hustadvika kommune: 110000 kroner
 • Klepp kommune: 91000 kroner
 • Kragerø kommune: 110000 kroner
 • Kristandsund kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Lillehammer kommune: 110000 kroner
 • Lillestrøm kommune: 110000 kroner
 • Lørenskog kommune: 110000 kroner
 • Nesseby kommune: 110000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 110000 kroner
 • Orkland kommune: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 100000 kroner
 • Ringsaker kommune: 100000 kroner
 • Ringsaker kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Stavanger kommune: 110000 kroner
 • Stjørdal kommune: 50000 kroner
 • Strand kommune: 70000 kroner
 • Strand kommune: 70000 kroner
 • Tromsø kommune: 100000 kroner
 • Tromsø kommune: 100000 kroner
 • Tromsø kommune: 100000 kroner
 • Tromsø kommune: 100000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Vindafjord kommune: 110000 kroner
 • Vindafjord kommune: 110000 kroner
 • Volda kommune: 110000 kroner
 • Ålesund kommune: 110000 kroner
 • Ålesund kommune: 110000 kroner

Studiested: VID vitenskapelige høgskole, Oslo

 • Barnevernstjenesten i Våler, Åsnes og Grue: 110000 kroner
 • Drammen kommune: 96000 kroner
 • Eidskog kommune: 110000 kroner
 • Færder kommune: 72000 kroner
 • Hattfjelldal kommune: 110000 kroner
 • Indre Østfold kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000
 • Kvam herad: 110000 kroner
 • Larvik kommune: 45000 kroner
 • Larvik kommune: 45000 kroner
 • Molde kommune: 110000 kroner
 • Molde kommune: 110000 kroner
 • Moss kommune: 100000 kroner
 • Moss kommune: 100000 kroner
 • Moss kommune: 100000 kroner
 • Moss kommune: 100000 kroner
 • Nes kommune: 10500 kroner
 • Nittedal kommune: 110000 kroner
 • Nittedal kommune: 110000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 3 Sagene: 100000 kroner
 • Ringsaker kommune: 110000 kroner
 • Ringsaker kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Senja kommune: 110000 kroner
 • Senja kommune: 110000 kroner
 • Skien kommune: 110000 kroner
 • Sola kommune: 105000 kroner
 • Stavanger kommune: 110000 kroner
 • Stjørdal kommune: 50000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjenestee: 110000 kroner
 • Sør-Odal kommune: 52000
 • Sør-Odal kommune: 66000
 • Sør-Varanger kommune: 110000 kroner
 • Time kommune: 110000 kroner
 • Tromsø kommune: 100000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Ullensaker kommune: 110000 kroner
 • Ullensaker kommune: 110000 kroner
 • Ullensaker kommune: 110000 kroner
 • Vefsn kommune: 100000 kroner
 • Vestby kommune: 110000 kroner
 • Vestre Toten kommune: 52000 kroner
 • Volda kommune: 110000 kroner
 • Øvre Eiker kommune: 110000 kroner
 • Ålesund kommune: 110000 kroner

Studiesteder: Høgskulen på Vestlandet og OsloMet - storbyuniversitetet

 • Arendal kommune: 110000 kroner
 • Barnevernvakten Romerike Politidistrikt: 67000 kroner
 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Bergen kommune: 80000 kroner
 • Bergen kommune: 110000 kroner
 • Drammen kommune: 96000 kroner
 • Eidsvoll kommune: 110000 kroner
 • Gjerdrum kommune: 110000 kroner
 • Gjøvik kommune: 105000 kroner
 • Gjøvik kommune: 105000 kroner
 • Gulen kommune: 39000 kroner
 • Hamar kommune: 110000 kroner
 • Hammerfest kommune: 103000 kroner
 • Hammerfest kommune: 103000 kroner
 • Haugesund kommune: 110000 kroner
 • Haugesund kommune: 110000 kroner
 • Haugesund kommune: 110000 kroner
 • Haugesund kommune: 110000 kroner
 • Hemnes kommune: 110000 kroner
 • Herøy kommune (Møre og Romsdal): 110000 kroner
 • Hå kommune: 110000 kroner
 • Hå kommune: 110000 kroner
 • Interkommunal barnevernstjeneste: 81000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kristiansand kommune: 110000 kroner
 • Kviteseid kommune: 110000 kroner
 • Larvik kommune: 98000 kroner
 • Lesja kommune: 100000 kroner
 • Lillestrøm kommune: 110000 kroner
 • Lillestrøm kommune: 110000 kroner
 • Lørenskog kommune: 110000 kroner
 • Lørenskog kommune: 110000 kroner
 • Lørenskog kommune: 110000 kroner
 • Midtre Gauldal kommune: 110000 kroner
 • Moss kommune: 100000 kroner
 • Namsos kommune: 110000 kroner
 • Namsos kommune: 110000 kroner
 • Nannestad kommune: 110000 kroner
 • Nittedal kommune: 110000 kroner
 • Nordre Follo kommune: 50000 kroner
 • Notodden kommune: 110000 kroner
 • Nærøysund kommune: 103000 kroner
 • Oppdal kommune: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 10 Grorud: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 14 Nordstrand: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 110000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 3 Sagene: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 3 Sagene: 100000 kroner
 • Oslo kommune Bydel 9 Bjerke: 93000 kroner
 • Osterøy kommune: 104000 kroner
 • Osterøy kommune: 104000 kroner
 • Porsanger kommune: 110000 kroner
 • Ringsaker kommune: 110000 kroner
 • Ringsaker kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 110000 kroner
 • Skien kommune: 110000 kroner
 • Skien kommune: 110000 kroner
 • Skien kommune: 110000 kroner
 • Skien kommune: 110000 kroner
 • Sola kommune: 105000 kroner
 • Sortland kommune: 110000 kroner
 • Stange kommune: 110000 kroner
 • Stange kommune: 110000 kroner
 • Steinkjer kommune: 68000 kroner
 • Stranda kommune: 110000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste: 110000 kroner
 • Trondheim kommune: 110000 kroner
 • Ullensaker kommune: 110000 kroner
 • Vardø kommune: 110000 kroner
 • Vefsn kommune: 100000 kroner
 • Vennesla kommune: 110000 kroner
 • Verdal kommune: 110000 kroner
 • Verdal kommune: 110000 kroner
 • Volda kommune: 110000 kroner
 • Øvre Eiker kommune: 110000 kroner
 • Øygarden kommune: 72000 kroner
 • Øygarden kommune: 72000 kroner
 • Ålesund kommune: 110000 kroner
 • Ålesund kommune: 100000 kroner
 • Ålesund kommune: 100000 kroner
Studiested: Høgskulen på Vestlandet
 • Bergen kommune: 91000 kroner
Studiested: Oslo MET
 • Bardu kommune: 91000 kroner
 • Bergen kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Giske kommune: 90000 kroner
 • Hamar kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Holmestrand kommune: 91000 kroner
 • Indre Østfold kommune: 91000 kroner
 • Interkommunalt barnevern i Tysvær og Bokn: 91000 kroner
 • Lørenskog kommune: 91000 kroner
 • Midt-Telemark kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Moss kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Nannestad kommune: 15000 kroner
 • Nordre Follo kommune (fra 1.1.2020): 20000 kroner
 • Nærøysund kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Oslo kommune: 85000 kroner
 • Oslo kommune: 91000 kroner, 4 tildelinger
 • Oslo kommune: 90000 kroner, 2 tildelinger
 • Oslo kommune: 3000 kroner
 • Porsgrunn kommune: 48717 kroner
 • Rakkestad kommune: 26000 kroner
 • Sandefjord kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner
 • Sogn barnevern: 91000 kroner
 • Sortland kommune: 91000 kroner
 • Stange kommune: 91000 kroner
 • Sør-Odal kommune: 63000 kroner
 • Tromsø kommune: 91000 kroner
 • Trondheim kommune: 91000 kroner
 • Ullensaker kommune: 91000 kroner
 • Vestby kommune: 91000 kroner
 • Øvre Eiker kommune: 91000 kroner, 3 tildelinger
Studiested: Stavanger VID
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner
 • Skien kommune 91000 kroner
 • Øygarden (fra 1.1.2020): 91000 kroner
Studiested: Universitetet i Oslo
 • Trondheim kommune: 91000 kroner
Studiested: Universitetet i Stavanger:
 • Bergen kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Bjørnafjorden kommune (fra 1.1.2020, tidligere Os): 90000 kroner
 • Eigersund kommune: 91000 kroner
 • Farsund kommune: 91000 kroner
 • Froland kommune: 91000 kroner
 • Hjelmeland kommune: 91000 kroner
 • Karmøy kommune: 85000 kroner, 2 tildelinger
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Lindesnes kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Oslo kommune: 50000 kroner
 • Sandnes kommune: 52000 kroner, 2 tildelinger
 • Stavanger kommune: 78213 kroner
 • Stavanger kommune: 90000 kroner
 • Stjørdal kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Sør-Varanger kommune: 91000 kroner
 • Vennesla kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Ålesund kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
Studiested: Oslo MET
 • Askøy kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
Studiested: Oslo VID
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner
Studiested: Stavanger VID
 • Bergen kommune: 35600 kroner
 • Bergen kommune: 46500 kroner
 • Farsund kommune: 91000 kroner
 • Fosen barneverntjeneste: 91000 kroner
 • Gjesdal kommune: 91000 kroner
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner, 3 tildelinger
 • Lindesnes kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Lørenskog kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Oslo kommune: 91000 kroner
 • Ringerike kommune: 91000 kroner
 • Senja kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Skien kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Tromsø kommune: 91000 kroner
 • Trondheim kommune: 91000 kroner, 7 tildelinger
 • Tønsberg kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Ålesund kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
Studiested: Høgskulen på Vestlandet
 • Ullensaker kommune: 91000 kroner
 • Øygarden (fra 1.1.2020): 91000 kroner
Studiested: Oslo MET
 • Eidskog kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
Studiested: Universitetet i Stavanger
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
Studiested: Universitetet i Tromsø
 • Alver kommune (fra 1.1.2020): 48450 kroner
 • Askøy kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Bergen kommune: 91000 kroner
 • Bergen kommune: 90000 kroner
 • Felles barnevernstjeneste i Valdres: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Fosen barneverntjeneste: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Frogn kommune: 91000 kroner
 • Frogn kommune: 90000 kroner
 • Færder kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Haugesund kommune: 91000 kroner
 • Holmestrand kommune: 91000 kroner
 • Indre Østfold kommune: 91000 kroner
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Kvam Herad: 91000 kroner
 • Lindesnes kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Lørenskog kommune: 91000 kroner
 • Midt-Telemark kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Molde kommune: 90000 kroner
 • Namsos kommune: 91000 kroner
 • Nore og Uvdal kommune: 91000 kroner
 • Oslo kommune: 50000 kroner
 • Oslo kommune: 91000 kroner, 5 tildelinger
 • Oslo kommune: 20000 kroner
 • Rakkestad kommune: 40000 kroner
 • Randaberg kommune: 91000 kroner
 • Stange kommune: 91000 kroner
 • Stendi AS: 70000 kroner
 • Stendi AS: 35000 kroner, 2 tildelinger
 • Stiftelesen Crux: 91000 kroner
 • Stranda kommune: 90000 kroner
 • Time kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Tromsø kommune: 91000 kroner
 • Trondheim kommune: 91000 kroner, 4 tildelinger
 • Trondheim kommune: 90000 kroner, 2 tildelinger
 • Trondheim kommune: 83000 kroner
 • Ullensaker kommune: 91000 kroner
 • Vindafjord kommune: 91000 kroner
 • Volda kommune: 91000 kroner
 • Karienborg ungdomsheim: 91000 kroner
 • Yttrabekken Ungdomssenter: 91000 kroner
 • Kvæfjord ungdomssenter: 91000 kroner
 • Lamo ungdomssenter: 55000 kroner
 • Silsand ungdomssenter: 55000 kroner
 • Lamo ungdomssenter: 60000 kroner
 • Borg barne- og familiesenter: 91000 kroner
Studiested: Høgskulen på Vestlandet
 • Ullensaker kommune: 91000 kroner
Studiested: Oslo MET
 • Bergen kommune: 91000 kroner
 • Ibestad kommune: 91000 kroner
 • Kinn kommune (fra 1.1.2020): 90000 kroner
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Lillehammer kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Lillestrøm kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Lunner kommune: 91000 kroner
 • Oslo kommune: 91000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner
 • Senja kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Skien kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Stange kommune: 91000 kroner
 • Vefsn kommune: 90000 kroner, 2 tildelinger
Studiested: Oslo VID
 • Alver kommune (fra 1.1.2020): 47500 kroner
 • Arendal kommune: 90000 kroner
 • Arendal kommune: 75000 kroner
 • Barneverntjenesten i Sel og Vågå: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Bergen kommune: 91000 kroner, 5 tildelinger
 • Bærum kommune: 86000 kroner
 • Bærum kommune: 90000 kroner
 • Bærum kommune: 81937 kroner
 • Eidsvoll kommune: 9050 kroner
 • Felles barnevernstjeneste i Valdres: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Interkommunalt barnevern i Tysvær og Bokn: 91000 kroner
 • Lunner kommune: 91000 kroner
 • Lørenskog kommune: 91000 kroner
 • Nesodden kommune: 91000 kroner
 • Nordre Follo kommune (fra 1.1.2020): 20000 kroner, 3 tildelinger
 • Nore og Uvdal kommune: 91000 kroner
 • Oslo kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Porsgrunn kommune: 48717 kroner, 2 tildelinger
 • Ringerike kommune: 91000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner
 • Sola kommune: 91000 kroner
 • Sortland kommune: 91000 kroner
 • Stad kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Stavanger kommune: 91000 kroner
 • Strand kommune: 64000 kroner
 • Sunnfjord kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Trondheim kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Vågan kommune: 79240 kroner
 • Østre Toten kommune: 51000 kroner
 • Øygarden (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Åmot kommune: 91000 kroner
Studiested: Stavanger VID
 • Fosen barneverntjeneste: 91000 kroner
 • Sola kommune: 91000 kroner
Studiested: Høgskulen på Vestlandet
 • Askøy kommune: 91000 kroner
 • Bergen kommune: 91000 kroner, 4 tildelinger
 • Herøy kommune (Møre og Romsdal): 91000 kroner
 • Kinn kommune (fra 1.1.2020): 90000 kroner, 2 tildelinger
 • Kristiansund kommune: 91000 kroner
 • Målselv kommune: 91000 kroner
 • Ringsaker kommune: 91000 kroner
 • Stjørdal kommune: 76372 kroner
 • Sula kommune: 91000 kroner
 • Sunnfjord kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste: 91000 kroner, 4 tildelinger
 • Ullensaker kommune: 91000 kroner, 3 tildelinger
 • Vestre Slidre kommune: 91000 kroner
 • Årdal kommune: 31600 kroner
Studiested: Oslo MET
 • Bergen kommune: 91000 kroner
 • Fredrikstad kommune: 40000 kroner
 • Gjerstad kommune: 90000 kroner, 2 tildelinger
 • Gran kommune: 91000 kroner
 • Grimstad kommune: 90000 kroner, 2 tildelinger
 • Hamar kommune: 91000 kroner
 • Indre Østfold kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Interkommunal barnevernstjeneste i Leirfjord: 91000 kroner
 • Karola Spone: 90000 kroner
 • Kautokeino kommune: 91000 kroner
 • Kongsvinger kommune: 91000 kroner
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Kristiansund kommune: 91000 kroner
 • Løten kommune: 91000 kroner
 • Molde kommune: 90000 kroner
 • Moss kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Namsos kommune: 91000 kroner
 • Narvik kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Nittedal kommune: 90000 kroner
 • Notodden kommune: 91000 kroner
 • Oppdal kommune: 91000 kroner
 • Oslo kommune: 86000 kroner
 • Oslo kommune: 33000 kroner, 3 tildelinger
 • Oslo kommune: 91000 kroner, 4 tildelinger
 • Porsgrunn kommune: 48717 kroner
 • Ringsaker kommune: 91000 kroner, 3 tildelinger
 • Salangen kommune: 91000 kroner
 • Sandefjord kommune: 91000 kroner
 • Sarpsborg kommune: 91000 kroner
 • Senja kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Skien kommune: 91000 kroner, 3 tildelinger
 • Sola kommune: 91000 kroner, 2 tildelinger
 • Sortland kommune: 91000 kroner
 • Stavanger kommune: 91000 kroner
 • Steinkjer kommune: 57000 kroner
 • Sør-Odal kommune: 59000 kroner
 • Tjeldsund kommune (fra 1.1.2020, tidligere Skånland): 91000 kroner
 • Trondheim kommune: 91000 kroner, 4 tildelinger
 • Trondheim kommune: 90000 kroner, 2 tildelinger
 • Tønsberg kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
 • Vågan kommune: 70400 kroner
 • Øvre Eiker kommune: 91000 kroner
 • Åmot kommune: 91000 kroner
Studiested: Oslo VID
 • Sveio kommune: 91000 kroner
Studiested: Stavanger VID
 • Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 91000 kroner
Studiested: Universitetet i Stavanger
 • Bjørnafjorden kommune (fra 1.1.2020, tidligere Os): 91000 kroner

Kontakt

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580