Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kontaktinformasjon for tilskot

Her finn du kontaktinformasjon til Bufdirs tilskotsavdeling, saksbehandlarar og fagansvarlege.

Bufdirs tilskotsavdeling

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Barn og ungdom

Kontaktinformasjon til saksbehandlarar/fagpersonar

Barnevern

Kontaktinformasjon til saksbehandlarar/fagpersonar

Funksjonsnedsetjing

Kontaktinformasjon til saksbehandlarar/fagpersonar

Likestilling og LHBT

Kontaktinformasjon til saksbehandlarar/fagpersonar

Universell utforming

Kontaktinformasjon til saksbehandlarar/fagpersonar

For generelle spørsmål om søknaden og søknadsfrist
Carl F. Gjerdrum
E-post: carl.gjerdrum@bufdir.no
Telefon: 46 61 51 46

For generelle spørsmål om universell utforming og det tekniske innholdet i søknaden

Tone Alexandra Larsen
E-post: tone.alexandra.larsen@bufdir.no
Telefon: 46 61 43 40

Anders Eriksen
E-post: anders.eriksen@bufdir.no
Telefon: 46 61 98 12

Vald og overgrep

Kontaktinformasjon til saksbehandlarar/fagpersonar

Knut Aase
E-post: knut.aase@bufdir.no
Telefon: 466 15 149

Tidlegare tilskotsordningar

Kontaktinformasjon til saksbehandlarar/fagpersonar

Andre medarbeidarar