Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Melde fra til barnevernet som privatperson

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du sende en bekymringsmelding til barnevernet. Du trenger ikke å være sikker på at noe er galt for å melde fra.

Slik melder du fra

Vi anbefaler at du bruker digital bekymringsmelding for sikker innmelding til barnevernstjenesten.

Hvis du ikke har mulighet til å benytte den digitale løsningen, kan du fylle ut et skjema i word.

Utfylt skjema sender du til barnevernstjenesten i den kommunen barnet eller ungdommen bor. På grunn av personvernhensyn må du sende dette skjemaet i posten, og ikke på e-post.

Hvis du ønsker råd om du bør melde fra, kan du kontakte barnevernstjenesten i kommunen. Du kan diskutere saken anonymt.

Når du melder fra til barnevernet, kan du melde fra med fullt navn eller være anonym. Dette kan du lese mer om på inngangssiden til det digitale skjemaet for bekymringsmelding.

Det vil som regel være en fordel for barnevernet at navnet ditt og din relasjon til familien er kjent når de skal vurdere meldingen og eventuelt hjelpe den aktuelle familien.

Slik følger barnevernet opp meldingen din

Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

Det er barnevernstjenesten i kommunen barnet bor i som følger opp bekymringsmeldingen din.

Barnevernstjenesten skal gjennomgå bekymringsmeldingen din og vurdere om den skal følges opp med en undersøkelse eller om de skal henlegge den. Dette skal de gjøre snarest og innen én uke fra de mottar meldingen.

Les mer om hva som skjer når barnevernet får en bekymringsmelding

Barnevernstjenesten skal normalt gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker etter at de fikk den.

Du får ikke nærmere informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien videre. Det er fordi barnevernet har taushetsplikt.

I undersøkelsen skal barnevernet avklare om og eventuelt hvordan barnet og familien kan få hjelp.

De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de tilfellene der barnet blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt og det vurderes at frivillige tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig til å ivareta barnets omsorgsituasjon.

Hvis du har meldt fra, men fortsatt er bekymret

Hvis situasjonen for barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernstjenesten i kommunen på nytt.

Les også:

Fant du det du lette etter?