Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

To oppdrag om evakuering fra Gaza

I forbindelse med evakueringer fra Gaza har Bufdir fått to oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Publisert

Saken ble oppdatert 5. juli 2024 med informasjon om oppdraget Medevac-Gaza

Medevac-Gaza

Regjeringen har besluttet at Norge skal bidra med å ta imot inntil 20 pasienter fra Gaza for behandling i Norge.

Barne- og familiedepartementet har gitt Bufdir i oppdrag å være kontaktpunkt på barnevernsområdet overfor andre norske myndigheter i forbindelse med Medevac-Gaza (arbeidet med å forberede ankomster). Bufdir skal ved behov gi nødvendig oppfølging og veiledning til berørte aktører på barnevernsområdet i denne forbindelse

Bufdir vil kontakte de relevante aktørene når det eventuelt blir behov for deres bistand.

Evakuering av norske borgere eller personer med norsk tilknytning

Bufdir har fått i oppdrag fra Barne- og familiedepartementet å være kontaktpunkt på barnevernsområdet i forbindelse med arbeidet med å forberede ankomst av norske borgere eller personer med norsk tilknytning som kommer til Norge fra Gaza.

Som kjent i media arbeides det med evakuering fra Gaza av norske borgere og andre personer med nær tilknytning til Norge.

Bufdir vil bistå berørte barnevernstjenester med nødvendig oppfølging og veiledning i den forbindelse. Barneverntjenester som har spørsmål eller behov for råd, veiledning og koordinering bes ta kontakt med direktoratet.

Informasjon til statsforvaltere og barnevernstjenestene

17. november sendte Bufdir informasjon til barneverntjenesten vedrørende saker som gjelder barn som kommer til Norge fra Gaza. Spesielt står det i brevet om hvilken kommune som vil være ansvarlig for å følge opp barna fra Gaza dersom det er behov for tiltak, og hva Bufdir kan bistå med.

Les hele brevet her.

Kontaktpersoner i Bufdir

Aktuelle aktører som har spørsmål til disse to oppdragene, bes ta kontakt med direktoratets kontaktpersoner i avdeling for Internasjonale tjenester:

Seniorrådgiver Vilde Refnin Jordbakke

Tlf: +47 482 96 268

E-post: vilderefnin.jordbakke@bufdir.no

Seniorrådgiver Ingrid Stokkeland

Tlf: 466 17 889

E-post: Ingrid.Stokkeland@bufdir.no

Avdelingsdirektør Unni Nygaard

Tlf: 466 19 798

E-post: unni.nygaard@bufdir.no