Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Sentre for foreldre og barn

Sentre for foreldre og barn tilbyr primært utredning av omsorgssituasjonen for barn 0-6 år. De kan også tilby omsorgsendrende hjelpetiltak til familier.

Målgruppa for tilbudet er barn i alderen 0-6 år med deres foreldre, hvor det er bekymring for omsorgssituasjonen til barnet. Barn 0-3 år er prioritert.

Det er foreldrene selv som ivaretar omsorgen for barnet når senter for foreldre og barn bistår barnevernstjenesten med utredning eller omsorgsendrende hjelpetiltak.

Hva kan sentrene tilby?

Når barnevernstjenesten undersøker barnets omsorgsituasjon, kan de be om bistand fra et senter for foreldre og barn. Da kan familien bli spurt om å bli utredet på et slik senter.

Utredningen kan enten foregå som døgnbasert opphold i senter for foreldre og barn, eller ved at familien bor i sitt eget hjem under utredningen. Når familien bor hjemme, kan de også møte til avtaler på dagtid, enten på senteret eller annet lokale.

Les mer om utredningen i en barnevernssak.

Ved en hjemmeutredning vil teamet som oftest gjennomføre to avtaler per uke i form av hjemmebesøk. Lengden på hjemmebesøkene påvirkes av hva som skal gjennomføres og familiens reisevei. Utredningen blir tilpasset familiens normalhverdag i så stor grad som mulig. Det er ikke nødvendig med samtykke fra foreldrene ved hjemmebasert utredning.

De fleste sentre har en familiebase med samtalerom, lekerom, samspillsrom og kjøkken, hvor familier kan komme til samtaler eller utredningsaktiviteter med teamet. Avtalene for poliklinisk utredning foregår på dagtid ,og familiene må reise til og fra familiebasen på egen hånd.

Dersom familien samtykker til det, kan hele eller deler av utredningen foregå på en døgnavdeling på senteret. Der jobber miljøterapeuter i turnus. Foreldrene har ansvaret og omsorgen for eget/egne barn, men personalet har anledning til å være tettere på og tilby mer foreldrestøtte enn ved utredning hjemme eller poliklinisk.

Et opphold i døgnavdeling gir senteret en mulighet til å se samspillet mellom foreldre og barn over lengre tid og i flere situasjoner. Dette kan gi en bredere forståelse for familiens ressurser og hjelpebehov.

Døgnbasert utredningsopphold krever samtykke fra foreldrene, og barnevernstjenesten må fatte vedtak.

Omsorgsendrende hjelpetiltak skal bidra til å sikre barnets omsorgsbehov ved å styrke foreldrenes omsorgsutøvelse. Dette vil ofte være en kombinasjon av veiledning, foreldreopplæring og foreldretrening.

Sentre for foreldre og barn kan bistå med hjelpetiltakene og oppfølging av barnet og familien etter utredningen.

Hjelpetiltak skal i utgangspunktet foregår hjemme hos familien til avtalte tider. For en del familier kan det være en fordel at tiltaket gis i familiens eget hjemme- og nærmiljø.

Hjelpetiltak kan også gis som døgnbasert opphold i senteret, for eksempel hvis familien bor langt unna senteret. Et døgnbasert opphold innebærer at familien bor på senteret over en tidsbegrenset periode. Personalet er tilgjengelig gjennom døgnet, og kan gi støtte og hjelp til familiene, både planlagt, men også umiddelbart ved behov.

Les mer om hjelpetiltak i hjemmet.

Hvordan få bistand?

Det er barnevernstjenesten som kan søke om bistand fra et senter for foreldre og barn.

For barnevernstjenesten: Slik søker du om bistand

Finn senter for foreldre og barn i din region