Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bistand fra senter for foreldre og barn

Slik kan kommunal barneverntjeneste søke om bistand fra et senter for foreldre og barn.

Hva kan sentre for foreldre og barn bistå med?

Sentrene tilbyr primært utredning av omsorgssituasjonen for barn 0-6 år. De kan også tilby omsorgsendrende hjelpetiltak til familier.

Les mer om sentrene og utredning av sped- og småbarn.

Fyll ut henvisningsskjema

Barneverntjenesten fyller ut og sender henvisning med vedlegg til Bufetat. Du kan laste ned filene i word eller pdf.

Hvis du har utfordringer med å åpne filene i word for redigering, prøv dette:

  • Gå til fanen Se gjennom
  • Velg gruppen Beskytt
  • Trykk på Begrens redigering
  • Trykk på Stopp beskyttelse

Hvis du trenger veiledning til å fylle ut skjema, ta kontakt med enhet for inntak i din region.

Send henvisning til Bufetat

Henvisningen sendes til:

Navn på Bufetat inntak (f.eks. Enhet for inntak i Bufetat, region øst)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

  • Enhet for inntak i Bufetat region sør (dekker Agder, Vestfold, Buskerud og Telemark)
  • Enhet for inntak i Bufetat region vest (dekker Vestland og Rogaland)
  • Enhet for inntak i Bufetat Midt-Norge (dekker Trøndelag og Møre og Romsdal)
  • Enhet for inntak i Bufetat region nord (dekker Nordland, Troms og Finnmark)
  • Enhet for inntak i Bufetat region øst (avdeling Akershus, Hedmark, Oppland eller Østfold)

Kontaktinformasjon til inntaksenhetene

Oslo kommune har egen inntaksordning.

Etter at du har sendt henvisning

Etter henvisning er sendt skal barnevernstjenesten motta bekreftelse på mottatt henvisning. Bekreftelsen vil inneholde informasjon om hvem i enhet for inntak i Bufetat som vil være saksbehandler på saken.

Bufetat skal gi bekreftelse innen 2 virkedager

Hvis Bufetat har behov for utfyllende informasjon, vil saksbehandler i enhet for inntak i Bufetat ta kontakt med barnevernstjenenesten og spørre etter utfyllende opplysninger om barn og familie.

Bufetat bestreber seg på ikke å etterspørre informasjon som ikke er nødvendig for å gi riktig tilbud.

Bufetat vil deretter gjennomgå dokumentasjon og vurderer videre behandling av henvisningen.

Dersom ikke barnet eller familien er i målgruppen for tjenesten, gir Bufetat avslag til kommunen så fort denne vurderingen er gjort.

Enhet for inntak og Sentre for foreldre og barn i opptaksområdet gjennomfører vurderingsmøte for henvisninger to ganger per uke der alle aktuelle henvisninger gjennomgås, vurderes og fordeles.

Dersom det vurderes at Bufetat kan bistå barnevernstjenesten, tar senter for foreldre og barn kontakt med barneverntjenesten for et henvisningsmøte. Her vil henvisning bli gått gjennom og aktuelt tilbud drøftes.

Bufetat gjør en endelig vurdering av om familien kan få tilbud om plass til utredning eller hjelpetiltak ved senter for foreldre og barn.

Bufetat skriver tilsagn om tilbud og sender dette til kommunen med kopi til tiltaket.

Bufetat skal sende tilsagnet én virkedag etter mottatt tilbakemelding fra barneverntjenesten.