Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hjelp til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt

par ser ut av vindu

Familievernet tilbyr rådgiving og behandling til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien.

Å bli fratatt omsorgen for barnet sitt er en av de største krisene foreldre kan oppleve. Både foreldre som opplever omsorgsovertakelse etter behandling/dom i rettssystemet og foreldre som er enige i at barnevernet skal overta omsorgen, kan trenge hjelp og støtte.

Noen foreldre synes det er vanskelig å motta hjelp fra barnevernet i en slik situasjon, selv om barneverntjenesten har ansvar for oppfølging. Derfor har familievernet også et tilbud til foreldre som har blitt fratatt omsorgen for barnet sitt.

Hva kan familievernet hjelpe deg med?

Familievernkontoret kan hjelpe deg med å håndtere den nye livssituasjonen, uansett om omsorgsovertakelsen blir kortvarig eller langvarig. Du vil møte terapeuter som er vant til å snakke med mennesker i krise. Mange av dem har erfaring med å møte foreldre som er fratatt omsorgen for barnet sitt.

Foreldrenes egne behov er utgangspunktet for hjelpen og støtten du kan få på familievernkontoret. Eksempel på dette er:

 • Hjelp til å håndtere de smertefulle opplevelsene omkring omsorgsovertakelsen og til å mestre livet best mulig.
 • Støtte i foreldrerollen, enten det handler om den nye rollen som samværsforelder eller om du jobber for å skape endring med mål om at barnet kan flytte hjem igjen.
 • Hjelp til bedre kommunikasjon i nettverket omkring barnet. Det kan handle om samarbeid med den andre forelderen, resten av familien eller med barneverntjenesten og fosterforeldrene.

Noen familievernkontor tilbyr også samtalegrupper eller kurs der en treffer andre foreldre i samme situasjon.

Rammene for tilbudet ved familievernkontoret

Familievernet ønsker å jobbe sammen med foreldrene og ha et åpent og forutsigbart tilbud. Vi ønsker også å ha god kvalitet og et likeverdig tilbud uansett hvor i landet du bor.

Derfor har vi satt noen ytre rammer for tilbudet. Innenfor rammene er det hver enkelt forelder som velger hva de ønsker å jobbe med og hva målet er. En del foreldre ønsker å jobbe med flere tema, og det er mulig å komme tilbake og få et nytt tilbud knyttet til dette dersom det er behov for det.

Rammene for samtaletilbudet vårt ser slik ut:

Figur over samtaletilbudet. Tilbudet er også beskrevet i tekst lenger nede i artikkelen.

Første timen ved familievernkontoret er en avklaringssamtale der vi ønsker å gi dere god informasjon om familievernets tilbud, og skape forutsigbarhet og trygghet.

Noen timer settes av til å snakke om din historie, og gi støtte gjennom samtale.

Mange foreldre har med seg vonde historier, som gjerne omhandler sorg, krenkelser og mistillit, og det kan være vanskelig å fokusere og sortere ut egne behov for hjelp og støtte. Dette prøver vi å hjelpe til med.

I denne timen får dere informasjon om de ulike retningene for et videre fokusert endringsarbeid. Det er dine opplevde behov for hjelp og støtte som styrer videre fokus i samtaleforløpet.

Inntil 8 timer er satt av tid til en fokusert samtaleoppfølging der vi snakker om spesielle problemer og noen mål om endring eller bedring i ditt liv.

Du kan velge mellom tre til fire ulike retninger for fokusert samtaleløp:

 • foreldrestøtte
 • hjelp til livsmestring
 • nettverksstøtte
 • likepersonsstøtte (tilbys ikke ved alle familievernkontor)

Den siste timen er satt av til å avslutte samarbeidet mellom oss. Vi ønsker at du er trygg på at du har de ressursene du trenger til å mestre eget liv. Vi ser også på om dere har behov for mer hjelp fra familievernet eller andre.

Dersom vi ikke har det tilbudet du ønsker, kan terapeuten hjelpe deg å finne ut hvor i hjelpeapparatet du kan få et tilbud.

Tilbudet fra familievernet er helt frivillig, og vi gjør ikke vurderinger av deg som person eller forelder.

Familievernet kan heller ikke gjøre:

 • endringer i vedtaket om omsorgsovertaket
 • endringer i vedtak knyttet til samvær

Kontakt og bestill time

Du kan ta kontakt på telefon eller epost for å gjøre avtale om en samtale. I første time møter du en terapeut som gir deg mer informasjon om tilbudet slik at du etter samtalen kan bestemme deg for om du ønsker et videre tilbud eller ikke.

 • Du kan ta kontakt med familievernkontoret uten henvisning.
 • Tilbudet er gratis.
 • Det er fritt valg av familievernkontor. Det betyr at du kan velge å bruke et annet familievernkontor enn det som ligger nærmest bostedet ditt.
 • Barneverntjenesten kan også hjelpe deg å bestille time dersom du ønsker det.

Se video om tilbudet