Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

For presse

Pressekontaktar

Pressekontaktar i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Pressetelefon og -e-post

Pressetelefon: 404 49 555 (tek ikkje imot tekstmeldingar)
E-post:
media@bufdir.no

Pressekontakter

Senior kommunikasjonsrådgivar Jonas Kambestad Hågensen

Telefon: +47 930 58 768

E-post: jonas.k.hagensen@bufdir.no

Senior kommunikasjonsrådgivar Sebastian Bergedahl Vernang
Telefon: +47 992 80 771
E-post: sebastian.vernang@bufdir.no

Kommunikasjonsrådgivar Karoline Kvellestad Isaksen
Telefon: +47 917 73 336
E-post: karolinekvellestad.isaksen@bufdir.no

Senior kommunikasjonsrådgivar Marit Dorothea Bjørnstad
Teleon: +47 959 70 718
E-post: maritdorothea.bjornstad@bufdir.no

Kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen

Telefon: +47 450 25 633

E-post: trinesynovelie.larsen@bufdir.no

Bufdir behandlar personopplysningar til alle journalistar som tek kontakt med direktoratet. Dette gjeld namn og kontaktinformasjon. Personopplysningar blir lagra i tilknyting til sak, og blir sletta tre år etter loggføring.

Du har rett til å be om at dine personopplysningane ikkje skal behandlast av direktoratet. Dette kan du presisera ved din neste førespurnad eller ved å senda ein e-post til media@bufdir.no. For meir informasjon, les Bufdirs personvernserklæring.

Logoar