Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kurs: Sertifisering i ICDP

For å kunne benytte ICDP (International Child Development Programme), må man være sertifisert. Veiledere har rett til å bruke programmet til å veilede foreldre og andre omsorgspersoner.

Krav til sertifisering for standardversjon

  • deltaking på seks opplæringsdagar
  • sjølvtrening der ein prøver ut programmet i praksis i gruppe med omsorgsgivarar
  • deltaking på to gonger rettleiing i gruppe i løpet av sjølvtreningsperioden
  • skrive loggbok frå sjølvtreninga som skal godkjennast av trenar

Sertifiseringskrava på rettleiarnivå varierer noko avhengig av om det er standardversjon, minoritetsversjon eller fengselsversjon.

Trenere har rett til å lære opp nye rettleiarar

For å gjere dette, blir kravt:

  • sertifisering som ICDP-rettleier og nytte programmet aktivt
  • deltaking på tre dagar teoretisk og praktisk fordjuping i ICDP
  • gjennomføre sjølvtrening: opplæring av nye rettleiarar
  • deltaking på tre dagar rettleiing i gruppe i løpet av sjølvtreningsperioden
  • svare på ei skriftleg oppgåve

Det blir stilt ein del krav til at trenarane skal behalde sertifiseringa over tid.

Kontaktinformasjon for kurs

Oversikt over familievernkontor og andre som kan gje deg opplæring som rettleiar i foreldrerettleiingsprogrammet (ICDP).

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region nord, kontakt Finnsnes familievernkontor. Kontaktpersoner for informasjon og registrering av behov for opplæring (hele regionen):

Rikki Martin Langnes
E-post: rikki.martin.langnes@bufetat.no

Lill Anita Varvik
E-post: lillanita.varvik@bufetat.no

Kommunar og institusjonar med trenarkompetanse

Karasjok kommune (standardprogrammet)
Kontaktperson Tove Didriksen
E-post: tove.didriksen@karasjok.kommune.no

Tromsø kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Tina Berntsen Hole
E-post: tina.berntsen.hole@tromso.kommune.no

Universitetet i Tromsø
Kontakt Sissel Sollied
E-post: sissel.sollied@uit.no

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region Midt-Norge, kontakt Familievernkontoret i Kristiansund for informasjon og registrering av behov for opplæring. Dette gjeld heile regionen.

Kontaktperson Kjersti Blomsø Olsen
E-post: kjersti.blomso.olsen@bufetat.no

Kommunar med trenarkompetanse

Trondheim kommune (standardprogrammet)
Kontaktperson Anette Marie Syvertsen-Wiig
E-post: anette-marie.wiig@ou.trondheim.kommune.no

Molde kommune
Kontaktperson Margrethe Hatlen
E-post: margrethe.hatlen@molde.kommune.no

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region vest, kontakt Bergen og omland familievernkontor for informasjon og registrering av behov for opplæring. Dette gjeld heile regionen.

Koordinator Jenny Ann Burkeland
E-post: jennyannkallekleiv.burkeland@bufetat.no

Leder og ICDP trener Vibeke Heitmann
E-post: vibeke.heitmann@bufetat.no

Sentral e-post: icdp.region.vest@bufetat.no

Kommunar og institusjonar med trenarkompetanse

RVTS vest (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Patrick O'Loughlin
E-post: opat@helse-bergen.no

Bergen kommune (standardprogrammet)
Kontaktperson Lillian Århus Ekerhovd, Rådgiver, Etat for barnehage
E-post:Lillian.Ekerhovd@bergen.kommune.no

Stavanger kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Marianne Fjetland
E-post: marianne.fjetland@stavanger.kommune.no

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region sør, kontakt Familievernkontoret Drammen Kongsberg for informasjon og registrering av behov for opplæring. Dette gjeld heile regionen.

Kontaktperson Brita Ladehaug
E-post: icdp@bufetat.no

Kommunar med trenarkompetanse

Grimstad kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Grimstad familiesenter
E-post: grimstad.familiesenter@grimstad.kommune.no

Kristiansand kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontakt Tone Langeland
E-post: tone.langeland@kristiansand.kommune.no

Tønsberg kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
For tiden ingen kontaktperson

Larvik kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontakt Heidi Reif
E-post: heidi.reif@larvik.kommune.no

Høgskolen i Telemark, helsesøsterutdanninga (standardprogrammet)
Kontakt Berit Sandvik
E-post: Berit.sandvik@hit.no

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region øst, kontakt Familievernkontoret på Otta for informasjon og registrering av behov for opplæring. Dette gjeld heile regionen.

Kontaktperson Randi Grønn Hanstad
E-post: RandiGronn.Hanstad@bufetat.no

Kommunar med trenarkompetanse

Eli Østberg (koordinator for hele Oslo)
E-post: eli.ostberg@hel.oslo.kommune.no

Oslo, bydel Alna (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Anne Haga
E-post: anne.haga@bal.oslo.kommune.no

Oslo, bydel Grorud (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Rajmohan Rani
E-post: rajmohan.rani@bgr.oslo.kommune.no

Oslo, bydel Søndre Nordstrand (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Ann Christin Larsen
E-post: ann.christin.larsen@bsn.oslo.kommune.no

Rælingen kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Narges Pourzia
E-post: narges.pourzia@ralingen.kommune.no

Kontaktperson Anita Vorkinslien
E-post: anita.vorkinslien@ralingen.kommune.no

ICDP i introduksjonsprogrammet

Bufdir tilbyr i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke ICDP som metode for å veilede foreldre.

Se tilbud om veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet (imdi.no)

ICDP i krisesenter

Bufdir har fått tildelt midler av Justis- og beredskapsdepartementet for å tilpasse og prøve ut ICDP som metode for veiledning av foreldre i krisesentre.

For krisentre over hele landet - standardversjonen

Påmelding og kontaktperson:
Ragnhild Risholm, Spisskompetansemiljø forebygging og familiestøtte, Bufetat
E-post: Ragnhild.Risholm@bufetat.no

Fant du det du lette etter?