Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Sertifisering i ICDP

For å kunne nytte ICDP (International Child Development Programme), må ein vere sertifisert. Rettleiarar har rett til å bruke programmet til å rettleie foreldre og andre omsorgspersonar.

Krav til sertifisering for standardversjon

 • deltaking på seks opplæringsdagar
 • sjølvtrening der ein prøver ut programmet i praksis i gruppe med omsorgsgivarar
 • deltaking på to gonger rettleiing i gruppe i løpet av sjølvtreningsperioden
 • skrive loggbok frå sjølvtreninga som skal godkjennast av trenar

Sertifiseringskrava på rettleiarnivå varierer noko avhengig av om det er standardversjon, minoritetsversjon eller fengselsversjon.

Trenere har rett til å lære opp nye rettleiarar

For å gjere dette, blir kravt:

 • sertifisering som ICDP-rettleier og nytte programmet aktivt
 • deltaking på tre dagar teoretisk og praktisk fordjuping i ICDP
 • gjennomføre sjølvtrening: opplæring av nye rettleiarar
 • deltaking på tre dagar rettleiing i gruppe i løpet av sjølvtreningsperioden
 • svare på ei skriftleg oppgåve

Det blir stilt ein del krav til at trenarane skal behalde sertifiseringa over tid.

Kontaktinformasjon for kurs

Oversikt over familievernkontor og andre som kan gje deg opplæring som rettleiar i foreldrerettleiingsprogrammet (ICDP).

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region nord, kontakt Finnsnes familievernkontor. Kontaktpersoner for informasjon og registrering av behov for opplæring (hele regionen):

Rikki Martin Langnes
E-post: rikki.martin.langnes@bufetat.no

Lill Anita Varvik
E-post: lillanita.varvik@bufetat.no

Kommunar og institusjonar med trenarkompetanse

Karasjok kommune (standardprogrammet)
Kontaktperson Tove Didriksen
E-post: tove.didriksen@karasjok.kommune.no

Tromsø kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Tina Berntsen Hole
E-post: tina.berntsen.hole@tromso.kommune.no

Universitetet i Tromsø
Kontakt Sissel Sollied
E-post: sissel.sollied@uit.no

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region Midt-Norge, kontakt Familievernkontoret i Kristiansund for informasjon og registrering av behov for opplæring. Dette gjeld heile regionen.

Kontaktperson Kjersti Blomsø Olsen
E-post: kjersti.blomso.olsen@bufetat.no

Kommunar med trenarkompetanse

Trondheim kommune (standardprogrammet)
Kontaktperson Anette Marie Syvertsen-Wiig
E-post: anette-marie.wiig@ou.trondheim.kommune.no

Molde kommune
Kontaktperson Margrethe Hatlen
E-post: margrethe.hatlen@molde.kommune.no

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region vest, kontakt Bergen og omland familievernkontor for informasjon og registrering av behov for opplæring. Dette gjeld heile regionen.

Koordinator Jenny Ann Burkeland
E-post: jennyannkallekleiv.burkeland@bufetat.no

Leder og ICDP trener Vibeke Heitmann
E-post: vibeke.heitmann@bufetat.no

Sentral e-post: icdp.region.vest@bufetat.no

Kommunar og institusjonar med trenarkompetanse

RVTS vest (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Patrick O'Loughlin
E-post: opat@helse-bergen.no

Bergen kommune (standardprogrammet)
Kontaktperson Lillian Århus Ekerhovd, Rådgiver, Etat for barnehage
E-post:Lillian.Ekerhovd@bergen.kommune.no

Stavanger kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Marianne Fjetland
E-post: marianne.fjetland@stavanger.kommune.no

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region sør, kontakt Familievernkontoret Drammen Kongsberg for informasjon og registrering av behov for opplæring. Dette gjeld heile regionen.

Kontaktperson Brita Ladehaug
E-post: icdp@bufetat.no

Kommunar med trenarkompetanse

Grimstad kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Grimstad familiesenter
E-post: grimstad.familiesenter@grimstad.kommune.no

Kristiansand kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontakt Tone Langeland
E-post: tone.langeland@kristiansand.kommune.no

Tønsberg kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
For tiden ingen kontaktperson

Larvik kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontakt Heidi Reif
E-post: heidi.reif@larvik.kommune.no

Høgskolen i Telemark, helsesøsterutdanninga (standardprogrammet)
Kontakt Berit Sandvik
E-post: Berit.sandvik@hit.no

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region øst, kontakt Familievernkontoret på Otta for informasjon og registrering av behov for opplæring. Dette gjeld heile regionen.

Kontaktperson Randi Grønn Hanstad
E-post: RandiGronn.Hanstad@bufetat.no

Kommunar med trenarkompetanse

Eli Østberg (koordinator for hele Oslo)
E-post: eli.ostberg@hel.oslo.kommune.no

Oslo, bydel Alna (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Anne Haga
E-post: anne.haga@bal.oslo.kommune.no

Oslo, bydel Grorud (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Rajmohan Rani
E-post: rajmohan.rani@bgr.oslo.kommune.no

Oslo, bydel Søndre Nordstrand (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Ann Christin Larsen
E-post: ann.christin.larsen@bsn.oslo.kommune.no

Rælingen kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Narges Pourzia
E-post: narges.pourzia@ralingen.kommune.no

Kontaktperson Anita Vorkinslien
E-post: anita.vorkinslien@ralingen.kommune.no

Rettleiaropplæring for fagpersonar

Kommande opplæring for fagpersonar frå Program for foreldrerettleiing

Datoar:

 • 1. samling: 30. september og 1. oktober 2024
 • 2. samling: 31. oktober og 01. november 2024
 • 3. samling: 18. og 19. november 2024

I tillegg vil det bli 3 rettleiingsdagar våren 2025.

Tidspunkt: kl. 9–15 alle dagane

Stad: Bufdir sine lokale i Trondheim, Pirsenteret, Havnegata 9

Krav til deltaking:

 • Deltaking må vere forankra i leiinga. Det inneber både at ein mellom anna får høve til å gjennomføre opplæringa med eiga gruppe for foreldre, og etter opplæring kan halde fram med å halde grupper for foreldre eller andre omsorgsgivarar.
 • Dei som søkjar om å få rettleiarkompetanse, må ha høgskuleutdanning. Det kan gjerast unntak etter ei nærmare vurdering.
 • Deltakarane må kunne forstå godt norsk, slik at dei kan følgje opplæringa på norsk.

Påmelding: Send e-post til familievernkontoret.i.trondheim@bufetat.no innan 13. september for å melde deg på. Vi tek atterhald om tilstrekkeleg talet på påmelde.

Kostnader: Kurset er gratis for deltakarane. Deltakarane må sjølv dekke lunsj.
Reiseutgifter og eventuell overnatting må betalast av kvar enkelt.

Datoar:

 • 1. samling: 30. og 31. oktober 2024
 • 2. samling: 27. og 28. november 2024
 • 3. samling: 18. og 19. desember 2024

Tid: kl. 9–15 alle dagene

Sted: Rådhuskvartalet i Kristiansand sentrum

Vinter/vår 2025 er det selvtreningsgrupper og 3 veiledningsdager.

Det legges opp til mye egenaktivitet fra deltakerne både på opplæringsdagene og med hjemmeoppgaver mellom samlingene. Dette er en del av sertifiseringskravene, men aller viktigst er dette for at den enkelte skal få fullt utbytte av opplæringen.

Etter endt opplæring er det ønskelig at sertifiserte veiledere deltar på årlige nettverkssamlinger. Det er krav om faglig og praktisk aktivitet i løpet av 3 år for å opprettholde sertifiseringen som ICDP veileder.

Opplæringen er gratis for ansatte i Kristiansand kommune. Andre kommuner kan sende deltakere til opplæringen hvis det er ledige plasser, det koster da 4000 kroner per deltaker.

Vi har begrenset antall plasser.

ICDP i introduksjonsprogrammet

Bufdir tilbyr i samarbeid med Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) rettleiaropplæring for tilsette i introduksjonsprogrammet for kommunar som ønskjer å bruke ICDP som metode for å rettleie foreldre.

Sjå tilbod om rettleiaropplæring for tilsette i introduksjonsprogrammet (imdi.no)

ICDP i krisesenter

Bufdir har fått tildelt midlar av Justis- og beredskapsdepartementet for å tilpasse og prøve ut ICDP som metode for rettleiing av foreldre i krisesenter.

For krisentré over heile landet - standardversjonen

Påmelding og kontaktperson:
Ragnhild Risholm, Spisskompetansemiljø førebygging og familiestøtte, Bufetat
E-post: Ragnhild.Risholm@bufetat.no