Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Foreldreveiledning i grupper (ICDP)

Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år. Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna.

Målet med ICDP er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomhet er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

Deltakerne vil i de fleste tilfeller få veiledning på sitt eget morsmål.

Ønsker du å delta i en slik foreldregruppe?

Det er i de fleste tilfeller kommunene som arrangerer foreldregruppene. Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon. Du finner kontaktinformasjon under.

Gruppene blir ledet av veiledere med utdanning fra Program for foreldreveildning (ICDP - International Child Development Programme).

Noen kommuner arrangerer egne veiledningsgrupper for foreldre med minoritetsbakgrunn. Det arrangeres også grupper i regi av andre enn kommunene, for eksempel frivillige organisasjoner, trossamfunn og Kirkens bymisjon. ICDP tilbys også i asylmottak, krisesentre og fengsler.

Kontaktinformasjon til kommuner med ICDP tilbud

Arendal

Pedagog Liv Karin Engebretsen, familietjenesten
E-post: liv.karin.engebretsen@arendal.kommune.no
Telefon: 47 45 00 48

Grimstad

Grimstad familiesenter
E-post: familiesenteret@grimstad.kommune.no
Telefon: 37 25 06 15

Grimstad kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kristiansand

Tone Langeland, Skolehelsetjenesten/ICDP koordinator, Familiens hus vest
E-post: tone.langeland@kristiansand.kommune.no
Telefon: 900 28 176

Kristiansand kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kvinesdal

Siri Fyllingen Johnsen, familiekonsulent/ klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse, Kvinesdal helsestasjon.
E-post: Siri.Fyllingen.Johnsen@kvinesdal.kommune.no
Telefon: 38 35 79 90
Mobil: 902 22 513

Lillesand

Else S. Hortin,leder for helsestasjon
E-post: else.hortin@lillesand.kommune.no
Telefon: 476 17 724

Lyngdal

Linda Kvavik ,styrer i Frikirken Åpen barnehage
E-post: lindakvavik@hotmail.com
Telefon: 456 63 844

Risør

Hilde Nordal, helsesøster, Risør helsestasjon
E-post: hilde.nordal@risor.kommune.no
Telefon: 997 59 219

Tvedestrand

Gry Prebensen, kommunejordmor, Tvedestrand helsestasjon
E-post: gry.prebensen@tvedestrand.kommune.no
Telefon: 90 92 38 05

Elverum

Lise Bryhn Engehaugen
E-post: lise.bryhn@elverum.kommune.no
Telefon: 452 83 441/62 43 60 60

Engerdal

Hege Kathrine Finneid, helsesøster og psykiatrisk sykepleier, Engerdal helsestasjon
E-post: hfi@engerdal.kommune.no
Telefon: 489 91 191

Gjøvik

Mette Skogen, familieveileder, tverrfaglig familieteam
E-post: mette.skogen@gjovik.kommune.no
Telefon: 952 38 927

Gran

Tone Løvbrøtte, helsesykepleier
E-post: tone.lovbrotte@gran.kommune.no
Telefon: 409 15 930

Grue

Kjersti Gram Lindstad, Grue helsestasjon
E-post: Kjersti.Gram.Lindstad@grue.kommune.no
Telefon: 62 94 20 72

Hamar

Åshild Klafstad, psykososial rådgiver, flyktningekontoret i Hamar kommune
E-post:ashild.klafstad@hamar.kommune.no
Telefon 62 56 37 08/902 73 882.

Foreldreveiledning gis til flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet ved Hamar læringssenter. Øvrige foreldre kan få foreldreveiledning via helsestasjonen - programmet De utrolige årene.

Lillehammer

Åshild Stangeland, helsesøster, flyktningetjenesten
E-post: ashild.stangeland@lillehammer.kommune.no
Telefon: 954 04 482

Lom

Stine Brenna, Helsesøster, Lom kommune
E-post: stine.brenna@lom.kommune.no
Telefon 976 67 746

Lunner

Mette Nilsen Hole, Ledende helsesøster, Lunner helsestasjon
E-post: mette.nilsen.hole@lunner.kommune.no
Telefon 61 32 42 00/ 986 16 402

Ringebu

Linda Andreassen, barnevernskonsulent
E-post: Linda.Andreassen@ringebu.kommune.no
Telefon 958 61 833

Ringsaker

Maria Solli, helsesøster, Brumunddal helsestasjon
E-post: maria.solli@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 59 30

Stange

Gry Miriam Hoel Hagen, miljøterapeut, flyktningetjenesten
E-post:gry.miriam.hoel.hagen@stange.kommune.no
Telefon: 957 08 378/62 56 21 26/470 27 598

Stange kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Sør-Aurdal

Ida Blåfjelldal, helsesykepleier
E-post: ida.blafjelldal@sor-aurdal.kommune.no
Telefon 910 09 082

Sør-Fron

Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder, helsestasjonen
E-post: eli.oda.segelstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 62 eller 947 86 474

Våler

Kristin Banken, helsesøster, Våler helsestasjon
E-post: kristin.banken@vaaler-he.kommune.no
Telefon: 48 99 76 96

Østre Toten

Anne-Grete Flatabø Engtrø, helsesøster ved Østre Toten helsestasjon
E-post: anne.grete.engtro@ostre-toten.kommune.no
Telefon: 61 14 16 46 eller 907 52 841

Olga Røise, Flyktningkonsulent, Østre Toten Læringssenter
E-post: Olga.Roise@ostre-toten.kommune.no
Telefon: 61 14 15 90 eller 976 30 792

Øyer

Inger Marie Johnsgård, fysioterapeut, Øyer helsestasjon
E-post: inger.marie.johnsgard@oyer.kommune.no
Telefon: 416 10 690

Åsnes

Reidun Reikerås, Åsnes helsestasjon
E-post: reidun.reikeras@asnes.kommune.no
Telefon: 481 52 970/62 95 67 70

Aukra

Camilla Hjellset Orø, helsesøster, Aukra helsestasjon
E-post:camilla.hjellset.oro@aukra.kommune.no
Telefon: 711 71 434/ 913 25 930

Aure

Eva Olin Hagen, heslesykepleier
E-post: eva.olin.hagen@aure.kommune.no
Telefon 948 16 353

Kirsti Fossgård, familieveileder
E-post: kirsti.fossgard@aure.kommune.no
Telefon 71 64 75 58/474 52 782

Averøy

Laila Hauknes Thomassen, familieveileder
E-postadresse: laila.hauknes.thomassen@averoy.kommune.no
Telefon 94186745

Giske

Johanne Synnes, ledende helsesøster
E-post: jors@giske.kommune.no
Telefon: 70 18 81 28

Gjemnes

Marianne Stenberg (helsesykepleier)
E-post: Marianne.stenberg@gjemnes.kommune.no
Telefon: 916 17 053

Halsa

Kari Hamnes
E-post: kari.hamnes@pptnordmore.no
Telefon: 971 44 941

Kristiansund

Reidun Vullum, Myra barnehage.
E-post: Reidun.Vullum@kristiansund.kommune.no
Telefon 715 75 200

Molde

Margrethe Hatlen, Molde helsestasjon, koordinator for ICDP
E-post: margrethe.hatlen@molde.kommune.no
Telefon: 481 41 206

Molde har tilbud til flyktninger og minoritetsspråklige.

Rindal

Kari Hamnes, PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal
E-post: kari.hamnes@pptnordmore.no
Telefon: 971 44 941

Sandøy

Else Steinshamn, helsesøster
E-post: else.steinshamn@sandoy.kommune.no
Telefon: 480 91 888/71 27 75 77

Smøla

Bente Width Berg, NAV-leder
E-post: bente.width.berg@nav.no
Telefon: 70 32 16 62

Stordal

Inga Janonyte, psykisk helsearbeider, psykisk helsetjeneste
E-post: inga.janonyte@stordal.kommune.no
Telefon: 70 27 91 56/70 27 91 00

Stranda

Aina Holmberg, sosialleder, sosialtjenesten
E-post: aina.holmberg@stranda.kommune.no
Telefon: 464 11 065

Sula

Maren Lovise Eide, tiltakskoordinator barn og unge
E-post: maren.lovise.eide@sula.kommune.no
Telefon: 904 79 129

Sunndal

Kari Linseth
E-post: Kari.Linseth@sunndal.kommune.no
Telefon: 958 11813

Gry Hermo
E-post: gry.hermo@sunndal.kommune.no
Telefon: 47 027 809

Begge jobber som programrådgivere i Introduksjonsprogrammet i Sunndal kommune. Foreldreveiledning gis til flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet ved Sunndal voksenopplæring.

Surnadal

Kari Hamnes, PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal
E-post: kari.hamnes@pptnordmore.no
Telefon: 971 44 941

Sykkylven

Evy Hauge Andersen
E-post: evy.andersen@sykkylven.kommune.no
Telefon: 70 24 65 00

Ulstein

Kristin Meli, ledende helsesøster
E-post: kristin.meli@ulstein.kommune.no
Telefon: 70 01 78 80

Kari Janne Kulø, helsesøster (tilbud i minoritetsprogrammet)
E-post: kari.janne.kulo@ulstein.kommune.no
Telefon: 70 01 78 80

Vestnes

Anita Kvalsvik
E-post: anita.kvalsvik@vestnes.kommune.no
Telefon: 71 18 41 94

Volda

Palma Kristin Håvik, helsesykepleier
E-post: palma.kristin.havik@volda.kommune.no
Telefon 930 51 325

Volda kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Ørsta

Hilde Flotve Mo
E-post: hilde.flotve.mo@orsta.kommune.no
Telefon: 979 56 519

Ørsta kommune har også tilbod i minoritetsprogrammet.

Ålesund

Elin Eriksen, foreldreveileder, Virksomhet barn og familie
E-post: elin.eriksen@alesund.kommune.no
Telefon: 901 79 357/70 16 45 59

Ålesund har også tilbud i minoritetsprogrammet

Alstadhaug

Bjørg Ireen Fønnebø, ledende helsesøster
E-post: bjorg.ireen.fonnebo@alstahaug.kommune.no
Telefon: 75 07 51 40

Andøy

Iris Ryssing, miljøterapeut i Andøyskolene
E-post: IrisJeanett.Ryssing@andoy.kommune.no
Telefon: 478 46 363

Beiarn

Therese Maria Brodersen, Beiarn helsestasjon
E-post: therese.brodersen@beiarn.kommune.no
Telefon: 75 56 91 32

Bindal

Marianne Ø. Berg-Hansen, Bindal helsestasjon
E-post: marianne.berg-hansen@bindal.nhn.no
Telefon: 75 03 25 67/414 35 679

Bodø

Nina Bakkejord Lundteppen, Pedagog/ ICDP trener, Tverlandet/Mørkved familiesenter
E-post: nina.bakkejord.lundteppen@bodo.kommune.no
Telefon: 948 79 340

Brønnøy

Torun Gladsø, Brønnøysund helsestasjon
E-post: torun.gladso@bronnoy.kommune.no
Telefon: 75 01 28 80/75 01 28 82.

Evenes

Ranja Abrahamsen, barnevernskonsulent, interkommunal barnevernstjeneste
E-post:ranja.abrahamsen@evenes.kommune.no
Telefon: 993 53 442

Fauske

Mariell Hansen Skogen, foreldrestøttekoordinator
E-post: mariell.skogen@fauske.kommune.no
Telefon: 48 18 24 92

Grane

Anita Nilssen, helsesøster
E-post: ani@grane.kommune.no
Telefon: 75 18 22 63

Hadsel

Gro Rønning-Nyvold, Stokmarknes helsestasjon
E-post: gro.ronning.nyvold@hadsel.kommune.no
Telefon: 76 16 42 24/ 906 47 475

Hamarøy

Aid Bredal Olsen, Hamarøy helsestasjon
E-post: aid.olsen@hamaroy.kommune.no
Telefon: 911 93 210

Herøy

Karina Kilvær, Herøy helsestasjon
E-post: karina.kilvaer@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 58/ 908 57 669

Leirfjord

Anne Berit Mørch, koordinator for tiltak, Ytre Helgeland barnevernstjeneste
E-post: anne.berit.morch@leirfjord.kommune.no
Telefon: 480 58 814

Lurøy

Marianne Storheil, helsesykepleier
E-post: Marianne.Storheil@luroy.kommune.no
Telefon: 951 77 530

Lødingen

June Henriksen Moelv, miljøterapeut for barn og unge
E-post: june.henriksen.moelv@lodingen.kommune.no
Telefon: 907 03 239

Meløy

Turid Solstrand, familieveileder, helsefremmende og forebyggende enhet
E-post: turid.solstrand@meloy.kommune.no
Telefon: 75 71 07 46/976 46 157

Nesna

ICDP kontaktpersoner for Nesna Kommune. Gjelder også for minoritetsversjonen.

Heidi Lyng Hansen, barnevernskonsulent
E-post: Heidi.LyngHansen@nesna.kommune.no
Telefon: 90281647

Helen Langseth, programveileder, flyktningetjenesten
E-post: helen.langseth@nesna.kommune.no
Telefon: 99637454

Rana

Rita Bergvik, jordmor, Familietjenesten
E-post: rita.bergvik@rana.kommune.no
Telefon: 75 14 65 07

Anne Skar Gabrielsen, rådgiver, Familietjenesten
E-post: AnneKatrine.Skar1@rana.kommune.no
Telefon: 75 14 63 00

Eva Breivik, styrer, Vestvikheia barnehage
E-post: post@vestvikheiabarnehage.no
Telefon: 75 13 21 66/913 65 415

Saltdal

Annie Franing, Rognan helsestasjon
E-post: annie.franing@salths.nhn.no
Telefon: 75 68 21 39

Tjeldsund

Ranja Abrahamsen, barnevernskonsulent, interkommunal barnevernstjenester
E-post: ranja.abrahamsen@evenes.kommune.no
Telefon: 993 53 442

Vefsn

Arnhild Mæhre, barnevernstjenestern
E-post: arnhild.maehre@vefsn.kommune.no

Lise Segtnan, Vefsn helsestasjon
E-post: lise.segtnan@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 16 20

Vestvågøy

Elisabeth Torbjørnrød, helsesøster
E-post: elisabeth.torbjornrod@vestvagoy.kommune.no
Telefon: 76 05 62 70/ 907 31 164

Koordinator Oslo kommune

Eli Østberg, helseetaten
E-post: eli.ostberg@hel.oslo.kommune.no
Telefon: 908 58 497/ 02180

Alna

Torild Hallen, ICDP-koordinator, Fagsenter for barn og unge.
Telefon: 481 12 683/ 23 47 93 47.

Bjerke

Stine Johannesen, Seksjonssjef Oppvekst og kultur
E-post: stine.johannesen@bbj.oslo.kommune.no
Telefon: 920 37 093

Gamle Oslo

Mojgan Saharkhiz, ICDP-koordinator
E-post: mojgan.saharkhiz@bgo.oslo.kommune.no
Telefon: 481 69 846

Jill Figenschou, ICDP-trener
E-post: Jill.Kari.Figenschau@nav.no

Bydel Gamle Oslo har tilbud i minoritetsprogrammet.

Grünerløkka

Ida Christine Hansen, ICDP-veileder
E-post: ida.christine.hansen@bga.oslo.kommune.no

Grorud

Rani Rajmohan, fagpedagog, Familie- og læringssenter
E-post: rajmohan.rani@bgr.oslo.kommune.no
Telefon: 905 94 632.

Nordre Aker

Cecilie Gulliksen, konsulent i Nordre Aker barneverntjeneste.
E-post: cecilie.gulliksen@bna.oslo.kommune.no
Telefon: 47879502

Nordstrand

Runa Lepsøe
E-post: runa.lepsoe@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 917 07 192
Telefon sentralbord: 23 49 50 60

Sagene

Kristine Torp
E-post: kristine.torp@bsa.oslo.kommune.no
Telefon: 46 83 37 12

Stovner

Lars Semmerud, ICDP-koordinator, Tverrfaglig ressurssenter for barn og familier
E-post: lars.semmerud@bsr.oslo.kommune.no
Telefon: 48 18 91 38

Søndre Nordstrand

Ann Christin Larsen, fagkonsulent, Familiesenteret
E-post: ann.christin.larsen@bsn.oslo.kommune.no

Inger Olaug Norstad, fagkonsulent, Familiesenteret
E-post: inger.olaug.norstad@bsn.oslo.kommune.no

Telefon: 954 38 069

Vestre Aker

Tijana Milic, ICDP-koordinator
E-post: tijana.milic@bva.oslo.kommune.no
Telefon 994 83 307

Gjesdal

Synnøve Nedland Eidsaa, avdelingsleder, helsestasjonen
E-post: synnove.nedland.eidsaa@gjesdal.kommune.no
Telefon: 51 61 45 00

Hjelmeland

Kristin Helgaland, Hjelmeland helsestasjon
E-post: kristin.k.helgaland@hjelmeland.kommune.no
Telefon: 404 39 070/ 51 75 70 00

Karmøy

Arne Fagerland, avdelingsleder ved inkluderingsavdelingen NAV Karmøy
E-post: arne.fagerland@nav.no
Telefon 922 55 613.

Karmøy kommune har kun tilbod i minoritetsprogrammet.

Randaberg

Maria Berdinessen Kvinge, helsesykepleier
E-post: maria.berdinessen.kvinge@randaberg.kommune.no
Telefon: 458 77 945

Sandnes

Elizabeth Vea Huseby, Ressurspedagog ved Forsand barnehage
E-post: evh@forsand.kommune.no
Telefon: 51 70 01 65

Sauda
Anne Skree,pedagogisk-psykologisk tjeneste
E-post: anne.skree@sauda.kommune.no
Telefon: 52 78 60 30

Sola

Marzena Waldykowska, lektor/psykolog ved Sola Voksenopplæring
E-post: marzena.waldykowska@sola.kommune.no
Telefon 925 45 169

Stavanger

Marianne Fjetland, ICDP-koordinator
E-post: marianne.fjetland@stavanger.kommune.no
Telefon: 51 91 22 60

Stavanger kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Strand

Liv Marit Barka, styrer ved Barnas kulturhage
E-post: liv-mb@barnas-kulturhage.no

Liv Hege Raseth, assisterende styrer
E-post: livhege@barnas-kulturhage.no

Telefon: 51 74 11 60

Suldal

Alma Eyfjord Hiim, Suldal helsestasjon
E-post: alma.eyfjord@suldal.kommune.no
Telefon: 404 18 962

Tysvær

Rita Bårdsen Førland, helsesøster ved Tysvær helsestasjon
E-post: rbforland@tysver.kommune.no
Telefon: 52 75 89 26/ 489 97 644

Alta

Siss-Mari Solli, veileder ved Barne- og ungetjenesten
E-post: siss-mari.solli@alta.kommune.no
Telefon: 453 96 909


Bardu

Mersina Nyheim, boveileder/miljøarbeider i flyktningetjenesten Bardu kommune.
E-post: mersina.nyheim@bardu.kommune.no
Telefon: 481 41 436

Dyrøy

Vera Torsteinsen, barnehagen i Dyrøy
E-post: vera.torsteinsen@gmail.com
Telefon: 458 84 775

Gamvik

Monica Magnessen,pedagogisk leder ved Mehamn barnehage
E-post: mmagnessen@gmail.com
Telefon: 78 49 73 04

Hammerfest

Hedi Dahl, Hammerfest kommune
E-post: heidi.dahl@hammerfest.kommune.no
Telefon: 917 61 135

Harstad

Lise Voktor, sjefssykepleier ved enhet for helse og mestring
E-post: lise.voktor@harstad.kommune.no
Telefon: 991 11 943

Karasjok

Tove Didriksen, PPT
E-post: tove.didriksen@karasjok.kommune.no
Telefon: 78 46 86 33

Kautokeino

Ragnhild Buljo
E-post: ragnhild.buljo@kautokeino.kommune.no
Telefon 78 48 71 44


Kåfjord

Sandra M. Holm, barnevernstjenesten i Kåfjord kommune
E-post: sandra.holm@kafjord.kommune.no
Telefon: 77 71 92 61/ 479 77 671

Lebesby

Åshild Pedersen, rustjenesten
E-post: ashild.pedersen@lebesby.kommune.no
Telefon: 979 90 894

Nordkapp

Anne-Berit Eriksen, leder ved Forebyggende avdeling for barn og unge
E-post: anne-berit.eriksen@nordkapp.kommune.no
Telefon: 918 88 986/ 78 47 65 79

Senja

Avag Manukyan, avdelingsleder ved Senter for læring og intergrering
E-post: avag.manukyan@senja.kommune.no
Telefon 907 51 152

Skånland

Ranja Abrahamsen, barnevernskonsulent ved interkommunal barnevernstjeneste
E-post: ranja.abrahamsen@evenes.kommune.no
Telefon: 993 53 442

Storfjord

Ann-Britt Holmen, barnevernstjenesten
E-post: Ann-britt.holmen@storfjord.kommune.no
Telefon: 77 21 28 61/ 982 89 160

Sørreisa

Heidi Dansholm, flyktningetjenesten
E-post: heidi.dansholm@sorreisa.kommune.no
Telefon: 907 67 846

Sør-Varanger

Sør-Varanger har også tilbud i minoritetsprogrammet:

Therese Løes
E-post: Therese.Loes@sor-varanger.kommune.no
Telefon: 458 37 139

Tromsø

Tina Berntsen Hole, barnehagefaglig rådgiver ved stab for oppvekst, utdanning og kultur -barnehage (Byrådsavdeling for utdanning)
E-post: tina.berntsen.hole@tromso.kommune.no
Telefon: 90793935

Solveig Wallann, pedagogisk leder i Åpen barnehage, Familiens hus.
E-post: solveig.wallann@tromso.kommune.no
Telefon: 46836537

Lill Ann Jordan , rådgiver
E-post: Lill.Ann.Jordan@tromso.kommune.no
Telefon:95802294

Tromsø kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Vadsø

Tone Persen, nestleder i barnevernstjenesten
E-post: Tone.Persen@vadso.kommune.no
Telefon: 952 13 040

Bjugn

Stina Skavdal, helsesøster ved Helsestasjonen
E-post:stina.skavdal@bjugn.kommune.no
Telefon: 72 51 97 80

Frøya

Ingunn Branem Hansen, barne- og familieveileder ved helsestasjonen
E-post: ingunn.branem.hansen@froya.kommune.no
Telefon: 995 96 701

Heim

Anne Mette Strand, sosionom ved Tjeneste for psykisk helsearbeid
E-post: anne.mette.strand@hemne.kommune.no
Telefon: 414 11 362 / 72 46 02 22

Hitra

Merete H. Darell, konst. enhetsleder helsestasjonen
E-post: mda@hitra.kommune.no
Telefon 916 74 167

Inderøy

Marius Melbø, flyktningetjenesten
E-post: marius.melbo@inderoy.kommune.no
Telefon: 958 37 079

Heidi Nøvik Aas, helsetasjonen
E-post: heidi.novik.aas@inderoy.kommune.no
Telefon: 911 27 921

Indre Fosen

Dagrun Fissum Solli, enhetsleder for barnehagene
E-post: dagrun.solli@indrefosen.kommune.no
Telefon: 959 41 290

Levanger

Nina Børve, helsesykepleier i Levanger kommune
E-post: nina.borve@levanger.kommune.no
Telefon: 940 16 746

Linda Garstad Holmstrand, helsesykepleier, Levanger kommune
E-post: linda.holmstrand@levanger.kommune.no
Telefon: 906 57 705

Midtre Gauldal

Hanne Mjøen, ledende helsesøster ved Midtre Gauldal helsestasjon
E-post: ham@mgk.no
Telefon: 72 40 31 79/481 47 585.

Orkland

Elin Steigedal
E-post: elin.steigedal@orkland.kommune.no

Selbu

Marit Uthus, psykiatrisk sykepleier ved Psykisk helsetjeneste
E-post: marit.uthus@selbu.kommune.no
Telefon: 909 73 327

Stjørdal

Ann Kristin Borgan, familieveileder, familieteamet
E-post: ann.borgan@stjordal.kommune.no
Telefon: 950 15 225

Steinkjer

Anita Erna Prestmo, helsesykepleier, Trøndelag Helsehus
E-post: Anita.Erna.Prestmo@steinkjer.kommune.no
Telefon: 969 48 018

Snåsa

Ragnhild Agle, enhetsleder familiesentralen
E-post: ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Telefon: 995 83 727

Trondheim

Grete Hyldmo, styrer ved Dronning Maud Mindes barnehage
E-post: gh@asylselskapet.no
Telefon: 902 75 233

Trondheim kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet:

Anette Syvertsen-Wiig, fagleder ved Innføringsbarnehagen
E-post: anette-marie.wiig@ou.trondheim.kommune.no
Telefon: 979 96 341

Tydal

Marit Uthus, psykiatrisk sykepleier ved psykisk helsetjeneste
E-post: marit.uthus@selbu.kommune.no
Telefon: 909 73 327

Verdal

Anita Bjartnes, helsesøster ved Verdal helsestasjon
E-post: anita.bjartnes@verdal.kommune.no
Telefon: 74 04 83 50/ 917 36 196.

Verdal kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Vikna

Liv Margrethe Johnsen, programveileder
E-post: Liv-Margrethe.Johnsen@vikna.kommune.no
Telefon: 74 39 33 27 eller 957 92 201

Ørland

Stina Skavdal
E-post: Stina.Skavdal@orland.kommune.no
Telefon 962 37 739

Åfjord

Eva Berdal Nygård, spesialpedagog
E-post: evab.nygaard@fosenskole.no
Telefon: 72 53 58 45 / 997 92 243

Askøy

Lisbeth Fauskanger Strøm, ungdomskontakt ved Ungdomstjenesten
E-post: lifs@askoy.kommune.no
Telefon: 954 33 102

Bergen

Den enkelte barnehage er ansvarlig for foreldreveiledningsgrupper. Se oversikt over barnehagene.

Lillian Århus Ekerhovd, rådgiver i etat for barnehage
E-post: Lillian.Ekerhovd@bergen.kommune.no
Telefon: 408 13 500

Bergen kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Bremanger

Astrid Kristine Polden, miljøterapeut ved Bremanger helsestasjon
E-post: Astrid.kristine.polden@bremanger.kommune.no
Telefon: 95 98 29 35

Bømlo

Anne Marit Hylland, ledende helsesøster ved Helsestasjonen
E-post: amh@bomlo.kommune.no
Telefon: 902 12 337

Fjaler

Kontaktperson helsesjukepleiar Elin Heggheim Møller
E-post: elin.heggheim.moller@fjaler.kommune.no
Telefon: 57738122
Mobil: 40415735

Les mer på fjaler.kommune.no

Førde

Kristine Ørstavik, helsesøsterfagleg leiar ved Helsestasjonen
E-post: kristine.orstavik@forde.kommune.no
Telefon: 997 86 722/57 72 21 30

Gloppen

Henny Klakegg Børset, helsesøster ved Helsestasjonen i Gloppen
E-post: henny.klakegg.borset@gloppen.kommune.no
Telefon: 57 88 38 00 / 979 91 075

Gulen

Jane Hesjedal, leder i barnevernstjenesten
E-post: jane.hesjedal@gulen.kommune.no
Telefon: 997 92 109

Linda Hantveit, helsesøster
E-post: linda.hantveit@gulen.kommune.no
Telefon: 414 64 116/ 57 78 20 86

Hyllestad

Brite Wallevik Ness.barnevernspedagog ved helsestasjonen
E-post: brite.wallevik.ness@hyllestad.kommune.no
Telefon: 970 22 807

Kinn

Ika Nesse, familierettleiar ved Avdeling Barn og unge
E-post: ika.nesse@flora.kommune.no
Telefon: 57 75 68 00

Lindås

Heidi Eikeland Rossland, familieveileder ved barnevernstjenesten
E-post: heidi.eikeland.rossland@lindas.kommune.no
Telefon: 56 37 50 82

Masfjorden

Randi Ulvøy Kalgraff, Masfjorden helsestasjon.
E-post: randiulvoy.kalgraff@masfjorden.kommune.no
Telefon: 56 16 63 13
Mobiltelefon: 408 01 640

Jane Hesjedal, Leiar Gulen og Masfjorden barnevernteneste
E-post: Jane.hesjedal@gulen.kommune.no
Telefon: 997 92 109

Meland

Kenneth Wie, leder ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste ved psykolog/daglig leder
E-post: kenneth.wie@meland.kommune.no
Telefon: 56 17 10 72/412 39 260

Naustdal

Turid Bruland, oppvekstutvikler ved Naustdal helsestasjon
E-post: turid.bruland@naustdal.kommune.no
Telefon: 57 81 60 37

Os

Lena Stångberg, psykolog ved Helsestasjonen
E-post: LKS@os-ho.kommune.no
Telefon 56 57 52 39

Osterøy

Else-Margrethe Aarland, leder Barn og Familieteamet
E-post: else.aarland@osteroy.kommune.no
Telefon 40 80 69 22

Solund

Hilde Marit Nikolaisen Trovåg, leiande helsesjukepleiar
E-post: Hilde.Marit.Nikolaisen.Trovag@solund.kommune.no

Stryn

Tine Camilla Rosenvinge, leiande helsesjukepleiar.
E-post: Tine.Camilla.Rosenvinge@stryn.kommune.no
Telefon: 941 73 392 / 57 87 69 99

Sveio

Ritha Nicole Malm Førland, helsesøster ved Helsestasjonen
E-post: risto@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 81 23/906 47 175

Vik

Inger Lise Fjærestad
E-post: Inger.Lise.Fjaerestad@vik.kommune.no
Telefon: 41468507

Inger Lise Fjærestad, Vik helsestasjon.
E-post:inger.lise.fjerestad@vik.kommune.no
Telefon: 414 68 507

Voss

Sigrun Rekve, helsesøster ved Helsestasjonen
E-post: sigrun.rekve@voss.kommune.no
Telefon: 992 07 117

Øygarden

Liv Hege Pedersen, helsesykepleier for flyktninger
E-post: liv.pedersen@oygarden.kommune.no
Telefon 959 99 399

Drangedal

Brit Elin Kilane, ICDP veileder for foreldre, sektor forkunnskap, kultur og mangfold.
E-post: Brit-Elin.Kilane@drangedal.kommune.no
Telefon: 409 05 318

Færder

Elena Håkonsen, flyktningveileder ved Flyktning- og innvandrertjenesten i Færder.
Telefon: 941 48 959 / 408 18 100
Telefon sentralbord: 33 39 00 00

Kamonnat Skallevold, tospråklig lærer i thai
E-post: johskall@online.no
Telefon 913 11 274

Holmestrand

Camilla Norum, ledende helsesøster ved Hof helsestasjon
E-post: camilla.norum@holmestrand.kommune.no
Telefon: 33 05 96 26/468 21 205

Larvik

Heidi Reif, fagkonsulent ved Larvik læringssenter avdeling Norskskolen
E-post: heidi.reif@larvik.kommune.no
Telefon: 33 17 10 00/982 31 117

Larvik kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Nissedal

Kristin Oddbjørg Parkinson Vågen, flyktningkoordinator ved Flyktningtenesta
E-post: kristin.vagen@nissedal.kommune.no
Telefon: 409 20 832

Notodden

Anne Lene Rinde, familieveileder ved Helsestasjonen
E-post: anne-lene.rinde@notodden.kommune.no
Telefon: 970 53 430/35 01 51 28

Siljan

Sigrid Berge Pedersen, barnevernsleder/nestleder ved avdeling for oppvekst
E-post: spe@siljan.komune.no
Telefon: 35 94 25 65

Skien

Rasha.Al-saadi, barnevernskurator ved barnevernstjenesten
E-post: Rasha.Al-saadi@skien.kommune.no
Telefon: 905 33 260

Stokke

Kamonnat Skallevold, tospråklig lærer
E-post: johskall@online.no
Telefon: 913 11 274

Tokke

Jorunn Selstø, integreringskoordinator ved Flyktningtenesta
E-post: jorunn.selsto@tokke.kommune.no
Telefon: 35 07 52 26

Tønsberg

Kari Misfjord, Familiehuset/Læringssenteret Tønsberg kommune
E-post: kari.misfjord@tonsberg.kommune.no
Telefon: 469 14 244

Vinje

Haytham Monifi Abu Areef, rådgiver undervisning, Åmot skole.
E-post: haytham.areef@vinje.kommune.no
Telefon: 450 13 024 eller 35 06 22 17

Asker

Hege Sørmo
E-post: Hege.Sormo@asker.kommune.no

Tone Mortensen Lystrup
E-post: Tone.Mortensen.Lystrup@asker.kommune.no

Asker kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Aurskog-Høland

Kontakt barnevernstjenesten ved Cecilie Graff.
E-post: anikken.teigen@aal.kommune.no
Telefon: 489 54 840

Bærum

Lise Borgersen, ICDP-koordinator
E-post: lise.borgersen@baerum.kommune.no
Telefon: 46 43 06 47

Anne Marie Austefjord, ICDP-veileder
E-post: anne.austefjord@baerum.kommune.no

Bærum kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Eidsvoll

Merethe Kvernrød, rådgiver/veileder ved NAV Eidsvoll
E-post: merethe.kvernrod@nav.no
Telefon: 401 05 961 eller 55 55 33 33

Fet

Rita Lie, fagkoordinator/spesialpedagog ved Nerdrumshagen barnehage
E-post: rita.lie@nerdrumshagen.no
Telefon: 63 88 54 40

Fredrikstad

Wenche Pedersen, spesialkonsulent ved Utdanning og oppvekst
E-post: wenp@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69 30 31 16

Frogn

Mette Lise Steen, spesialpedagog ved spesialpedagogisk team
E-post: mette.steen@frogn.kommune.no
Telefon: 415 31 328

Gol

Lene Kristin Spangebu, ledende helsesøster ved helsestasjonen
E-post: lene.kristin.spangebu@gol.kommune.no
Telefon: 32 02 92 15

Halden

Halden fengsel

Elling Ellingsen, programansvarlig
E-post: elling.ellingsen@kriminalomsorg.no
Telefon: 917 32 471

Hemsedal

Hilde Bakke Jensen, helsesøster ved helsestasjon
E-post: hilde.bakke.jensen@hemsedal.kommune.no
Telefon: 901 36 656/31 40 88 76

Krødsherad

Kari Kjensmo, styrer ved Noresund barnehage
E-post: kari.kjensmo@krodsherad.kommune.no
Telefon: 454 05 154

Lier

Lise Merete Braathen, familieterapeut ved barnevernstjenesten
E-post: lise.braathen@lier.kommune.no
Telefon: 991 92 113/32 22 03 34

Lillestrøm

Gry Hellum, rådgiver, fagstab, tjenesteområde Oppvekst i Lillestrøm kommune
Epost: Gry.Hellum@lillestrom.kommune.no
Tlf: 958 11 923

Alalé Najafi, tiltakskoordinator/Team Aktivitet, arbeid og integrering, NAV Lillestrøm
Epost: alale.najafi@nav.no
Tlf: 95039657

Lillestrøm kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Lørenskog

Anne Marakath, veileder ved flyktning- og innvandrertjenesten
E-post: amr@lorenskog.kommune.no
Telefon: 67 93 43 51

Modum

Vibeke Hillestrøm, barnehageleder i Modum kommune
E-post: Vibeke.Hillestrom@modum.kommune.no
Telefon: 32 78 93 39/408 46 511

Moss

Åse Melkeraaen, familieteam Moss kommune
E-post: ase.melkeraaen@moss.kommune.no
Telefon: 488 85 010

Nannestad

Kontakt flyktningkonsulent Aud Randi Rydland, NAV Nannestad
E-post: aud.randi.rydland@nav.no
Telefon 55 55 33 33 / 404 07 600

Nore og Uvdal

Malin Bekkeseth, helsesøster ved helsestasjone
E-post: mab@noreuvdal.no
Telefon: 31 02 44 04

Rakkestad

Sissel Ann Stokkedalen, barnevernspedagog
E-post: SisselAnn.Stokkedalen@rakkestad.kommune.no

Rakkestad Helsestasjon og skolehelsetjenesten, Rakkestad ungdomsskole
Telefon: 69 22 55 00
Mobil: 941 31 342

Rakkestad kommune river grupper i både standard versjon og minoritetsversjonen.

Rælingen

Narges Pourzia, avdelingsleder ved Flyktning- og inkluderingstjenesten
E-post: narges.pourzia@ralingen.kommune.no
Telefon: 48 16 75 12

Dragana Tosinovic, Fagleder/psykolog
E-post: dragana.tosinovic@ralingen.kommune.no
Telefon: 41 93 48 60

Rælingen kommune også har tilbud i minoritetsprogrammet, og tilbyr i tillegg familieveiledning som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Sarpsborg

Marianne Skjold Heines

Fagrådgiver Team Flyktning, NAV Sarpsborg
ICDP koordinator/St. Marie læringssenter

E-post: marianne-skjold.heines@sarpsborg.com
Telefon: 459 70 899

Sigdal

Berit Kathrine Jokerud, rådgiver ved skolekontoret
E-post: berit.k.jokerud@sigdal.kommune.no
Telefon: 32 71 14 09

Vestby

Maryan Olberg, helsesøster ved helsestasjonen
E-post: maryan.olberg@vestby.kommune.no
Telefon: 47 65 69 97

Øvre Eiker

Line Sofie Warloff, helsesykepleier ved Familiesenteret,
E-post: line.warloff@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 12 70

Ål

Anikken Teigen, helsesøster ved helsestasjonen
E-post: anikken.teigen@aal.kommune.no
Telefon: 32 08 52 90