Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Foreldreveiledning i grupper (ICDP)

personer sitter i et møte

Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år. Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna.

Målet med ICDP er at foreldre skal bli trygge i rollen, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomhet er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

  • Deltakerne vil i de fleste tilfeller få veiledning på sitt eget morsmål.
  • Noen kommuner arrangerer egne veiledningsgrupper for foreldre med minoritetsbakgrunn.
  • Det arrangeres også grupper i regi av andre enn kommunene, for eksempel frivillige organisasjoner, trossamfunn og Kirkens bymisjon.
  • ICDP tilbys også i asylmottak, krisesentre og fengsler.

Ønsker du å delta i en slik foreldregruppe?

I de fleste tilfeller er det kommunene som arrangerer foreldregruppene. Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon. Du finner kontaktinformasjon under.

Gruppene blir ledet av veiledere med utdanning fra Program for foreldreveildning (ICDP - International Child Development Programme).

Kontaktinformasjon til kommuner med ICDP tilbud

Arendal

Pedagog Liv Karin Engebretsen, familietjenesten
E-post: liv.karin.engebretsen@arendal.kommune.no
Telefon: 47 45 00 48

Grimstad

Grimstad familiesenter
E-post: familiesenteret@grimstad.kommune.no
Telefon: 37 25 06 15

Grimstad kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kristiansand

Tone Langeland, Skolehelsetjenesten/ICDP koordinator, Familiens hus vest
E-post: tone.langeland@kristiansand.kommune.no
Telefon: 900 28 176

Kristiansand kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kvinesdal

Siri Fyllingen Johnsen, familiekonsulent/ klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse, Kvinesdal helsestasjon.
E-post: Siri.Fyllingen.Johnsen@kvinesdal.kommune.no
Telefon: 38 35 79 90
Mobil: 902 22 513

Lillesand

Else S. Hortin,leder for helsestasjon
E-post: else.hortin@lillesand.kommune.no
Telefon: 476 17 724

Lyngdal

Linda Kvavik ,styrer i Frikirken Åpen barnehage
E-post: lindakvavik@hotmail.com
Telefon: 456 63 844

Risør

Hilde Nordal, helsesøster, Risør helsestasjon
E-post: hilde.nordal@risor.kommune.no
Telefon: 997 59 219

Tvedestrand

Gry Prebensen, kommunejordmor, Tvedestrand helsestasjon
E-post: gry.prebensen@tvedestrand.kommune.no
Telefon: 90 92 38 05

Asker

Hege Sørmo
E-post: Hege.Sormo@asker.kommune.no

Tone Mortensen Lystrup
E-post: Tone.Mortensen.Lystrup@asker.kommune.no

Asker kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Bærum

Lise Borgersen, ICDP-koordinator
E-post: lise.borgersen@baerum.kommune.no
Telefon: 46 43 06 47

Anne Marie Austefjord, ICDP-veileder
E-post: anne.austefjord@baerum.kommune.no

Bærum kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Eidsvoll

Merethe Kvernrød, rådgiver/veileder ved NAV Eidsvoll
E-post: merethe.kvernrod@nav.no
Telefon: 401 05 961 eller 55 55 33 33

Frogn

Mette Lise Steen, spesialpedagog ved spesialpedagogisk team
E-post: mette.steen@frogn.kommune.no
Telefon: 415 31 328

Lillestrøm

Gry Hellum, rådgiver, fagstab, tjenesteområde Oppvekst i Lillestrøm kommune
Epost: Gry.Hellum@lillestrom.kommune.no
Tlf: 958 11 923

Alalé Najafi, tiltakskoordinator/Team Aktivitet, arbeid og integrering, NAV Lillestrøm
Epost: alale.najafi@nav.no
Tlf: 95039657

Lillestrøm kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Lørenskog

Anne Marakath, veileder ved flyktning- og innvandrertjenesten
E-post: amr@lorenskog.kommune.no
Telefon: 67 93 43 51

Nannestad

Kontakt flyktningkonsulent Aud Randi Rydland, NAV Nannestad
E-post: aud.randi.rydland@nav.no
Telefon 55 55 33 33 / 404 07 600

Rælingen

Narges Pourzia, avdelingsleder ved Flyktning- og inkluderingstjenesten
E-post: narges.pourzia@ralingen.kommune.no
Telefon: 48 16 75 12

Dragana Tosinovic, Fagleder/psykolog
E-post: dragana.tosinovic@ralingen.kommune.no
Telefon: 41 93 48 60

Rælingen kommune også har tilbud i minoritetsprogrammet, og tilbyr i tillegg familieveiledning som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Vestby

Maryan Olberg, helsesøster ved helsestasjonen
E-post: maryan.olberg@vestby.kommune.no
Telefon: 47 65 69 97

Gol

Lene Kristin Spangebu, ledende helsesøster ved helsestasjonen
E-post: lene.kristin.spangebu@gol.kommune.no
Telefon: 32 02 92 15

Hemsedal

Hilde Bakke Jensen, helsesøster ved helsestasjon
E-post: hilde.bakke.jensen@hemsedal.kommune.no
Telefon: 901 36 656/31 40 88 76

Krødsherad

Kari Kjensmo, styrer ved Noresund barnehage
E-post: kari.kjensmo@krodsherad.kommune.no
Telefon: 454 05 154

Lier

Lise Merete Braathen, familieterapeut ved barnevernstjenesten
E-post: lise.braathen@lier.kommune.no
Telefon: 991 92 113/32 22 03 34

Modum

Vibeke Hillestrøm, barnehageleder i Modum kommune
E-post: Vibeke.Hillestrom@modum.kommune.no
Telefon: 32 78 93 39/408 46 511

Nore og Uvdal

Malin Bekkeseth, helsesøster ved helsestasjone
E-post: mab@noreuvdal.no
Telefon: 31 02 44 04

Sigdal

Berit Kathrine Jokerud, rådgiver ved skolekontoret
E-post: berit.k.jokerud@sigdal.kommune.no
Telefon: 32 71 14 09

Øvre Eiker

Line Sofie Warloff, helsesykepleier ved Familiesenteret,
E-post: line.warloff@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 12 70

Ål

Anikken Teigen, helsesøster ved helsestasjonen
E-post: anikken.teigen@aal.kommune.no
Telefon: 32 08 52 90

Alta

Siss-Mari Solli, veileder ved Barne- og ungetjenesten
E-post: siss-mari.solli@alta.kommune.no
Telefon: 453 96 909

Gamvik

Monica Magnessen,pedagogisk leder ved Mehamn barnehage
E-post: mmagnessen@gmail.com
Telefon: 78 49 73 04

Hammerfest

Hedi Dahl, Hammerfest kommune
E-post: heidi.dahl@hammerfest.kommune.no
Telefon: 917 61 135

Karasjok

Tove Didriksen, PPT
E-post: tove.didriksen@karasjok.kommune.no
Telefon: 78 46 86 33

Kautokeino

Ragnhild Buljo
E-post: ragnhild.buljo@kautokeino.kommune.no
Telefon 78 48 71 44

Lebesby

Åshild Pedersen, rustjenesten
E-post: ashild.pedersen@lebesby.kommune.no
Telefon: 979 90 894

Nordkapp

Anne-Berit Eriksen, leder ved Forebyggende avdeling for barn og unge
E-post: anne-berit.eriksen@nordkapp.kommune.no
Telefon: 918 88 986/ 78 47 65 79

Sør-Varanger

Therese Løes
E-post: Therese.Loes@sor-varanger.kommune.no
Telefon: 458 37 139

Sør-Varanger har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Vadsø

Tone Persen, nestleder i barnevernstjenesten
E-post: Tone.Persen@vadso.kommune.no
Telefon: 952 13 040

Elverum

Lise Bryhn Engehaugen
E-post: lise.bryhn@elverum.kommune.no
Telefon: 452 83 441/62 43 60 60

Engerdal

Hege Kathrine Finneid, helsesøster og psykiatrisk sykepleier, Engerdal helsestasjon
E-post: hfi@engerdal.kommune.no
Telefon: 489 91 191

Gjøvik

Mette Skogen, familieveileder, tverrfaglig familieteam
E-post: mette.skogen@gjovik.kommune.no
Telefon: 952 38 927

Gran

Tone Løvbrøtte, helsesykepleier
E-post: tone.lovbrotte@gran.kommune.no
Telefon: 409 15 930

Grue

Kjersti Gram Lindstad, Grue helsestasjon
E-post: Kjersti.Gram.Lindstad@grue.kommune.no
Telefon: 62 94 20 72

Hamar

Åshild Klafstad, psykososial rådgiver, flyktningekontoret i Hamar kommune
E-post:ashild.klafstad@hamar.kommune.no
Telefon 62 56 37 08/902 73 882.

Foreldreveiledning gis til flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet ved Hamar læringssenter. Øvrige foreldre kan få foreldreveiledning via helsestasjonen - programmet De utrolige årene.

Lillehammer

Åshild Stangeland, helsesøster, flyktningetjenesten
E-post: ashild.stangeland@lillehammer.kommune.no
Telefon: 954 04 482

Lom

Stine Brenna, Helsesøster, Lom kommune
E-post: stine.brenna@lom.kommune.no
Telefon 976 67 746

Lunner

Mette Nilsen Hole, Ledende helsesøster, Lunner helsestasjon
E-post: mette.nilsen.hole@lunner.kommune.no
Telefon 61 32 42 00/ 986 16 402

Ringebu

Linda Andreassen, barnevernskonsulent
E-post: Linda.Andreassen@ringebu.kommune.no
Telefon 958 61 833

Ringsaker

Maria Solli, helsesøster, Brumunddal helsestasjon
E-post: maria.solli@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 59 30

Stange

Gry Miriam Hoel Hagen, miljøterapeut, flyktningetjenesten
E-post:gry.miriam.hoel.hagen@stange.kommune.no
Telefon: 957 08 378/62 56 21 26/470 27 598

Stange kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Sør-Aurdal

Ida Blåfjelldal, helsesykepleier
E-post: ida.blafjelldal@sor-aurdal.kommune.no
Telefon 910 09 082

Sør-Fron

Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder, helsestasjonen
E-post: eli.oda.segelstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 62 eller 947 86 474

Våler

Kristin Banken, helsesøster, Våler helsestasjon
E-post: kristin.banken@vaaler-he.kommune.no
Telefon: 48 99 76 96

Østre Toten

Anne-Grete Flatabø Engtrø, helsesøster ved Østre Toten helsestasjon
E-post: anne.grete.engtro@ostre-toten.kommune.no
Telefon: 61 14 16 46 eller 907 52 841

Olga Røise, Flyktningkonsulent, Østre Toten Læringssenter
E-post: Olga.Roise@ostre-toten.kommune.no
Telefon: 61 14 15 90 eller 976 30 792

Øyer

Inger Marie Johnsgård, fysioterapeut, Øyer helsestasjon
E-post: inger.marie.johnsgard@oyer.kommune.no
Telefon: 416 10 690

Åsnes

Reidun Reikerås, Åsnes helsestasjon
E-post: reidun.reikeras@asnes.kommune.no
Telefon: 481 52 970/62 95 67 70

Aukra

Camilla Hjellset Orø, helsesøster, Aukra helsestasjon
E-post:camilla.hjellset.oro@aukra.kommune.no
Telefon: 711 71 434/ 913 25 930

Aure

Eva Olin Hagen, helsesykepleier
E-post: eva.olin.hagen@aure.kommune.no
Telefon 948 16 353

Kirsti Fossgård, familieveileder
E-post: kirsti.fossgard@aure.kommune.no
Telefon 71 64 75 58/474 52 782

Averøy

Laila Hauknes Thomassen, familieveileder
E-postadresse: laila.hauknes.thomassen@averoy.kommune.no
Telefon 94186745

Giske

Johanne Synnes, ledende helsesøster
E-post: jors@giske.kommune.no
Telefon: 70 18 81 28

Gjemnes

Marianne Stenberg (helsesykepleier)
E-post: Marianne.stenberg@gjemnes.kommune.no
Telefon: 916 17 053

Halsa

Kari Hamnes
E-post: kari.hamnes@pptnordmore.no
Telefon: 971 44 941

Kristiansund

Reidun Vullum, Myra barnehage.
E-post: Reidun.Vullum@kristiansund.kommune.no
Telefon 715 75 200

Molde

Margrethe Hatlen, Molde helsestasjon, koordinator for ICDP
E-post: margrethe.hatlen@molde.kommune.no
Telefon: 481 41 206

Molde har tilbud til flyktninger og minoritetsspråklige.

Rindal

Kari Hamnes, PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal
E-post: kari.hamnes@pptnordmore.no
Telefon: 971 44 941

Sandøy

Else Steinshamn, helsesøster
E-post: else.steinshamn@sandoy.kommune.no
Telefon: 480 91 888/71 27 75 77

Smøla

Bente Width Berg, NAV-leder
E-post: bente.width.berg@nav.no
Telefon: 70 32 16 62

Stordal

Inga Janonyte, psykisk helsearbeider, psykisk helsetjeneste
E-post: inga.janonyte@stordal.kommune.no
Telefon: 70 27 91 56/70 27 91 00

Stranda

Aina Holmberg, sosialleder, sosialtjenesten
E-post: aina.holmberg@stranda.kommune.no
Telefon: 464 11 065

Sula

Maren Lovise Eide, tiltakskoordinator barn og unge
E-post: maren.lovise.eide@sula.kommune.no
Telefon: 904 79 129

Sunndal

Kari Linseth
E-post: Kari.Linseth@sunndal.kommune.no
Telefon: 958 11813

Gry Hermo
E-post: gry.hermo@sunndal.kommune.no
Telefon: 47 027 809

Begge jobber som programrådgivere i Introduksjonsprogrammet i Sunndal kommune. Foreldreveiledning gis til flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet ved Sunndal voksenopplæring.

Surnadal

Kari Hamnes, PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal
E-post: kari.hamnes@pptnordmore.no
Telefon: 971 44 941

Sykkylven

Evy Hauge Andersen
E-post: evy.andersen@sykkylven.kommune.no
Telefon: 70 24 65 00

Ulstein

Kristin Meli, ledende helsesøster
E-post: kristin.meli@ulstein.kommune.no
Telefon: 70 01 78 80

Kari Janne Kulø, helsesøster (tilbud i minoritetsprogrammet)
E-post: kari.janne.kulo@ulstein.kommune.no
Telefon: 70 01 78 80

Vestnes

Anita Kvalsvik
E-post: anita.kvalsvik@vestnes.kommune.no
Telefon: 71 18 41 94

Volda

Palma Kristin Håvik, helsesykepleier
E-post: palma.kristin.havik@volda.kommune.no
Telefon 930 51 325

Volda kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Ørsta

Hilde Flotve Mo
E-post: hilde.flotve.mo@orsta.kommune.no
Telefon: 979 56 519

Ørsta kommune har også tilbod i minoritetsprogrammet.

Ålesund

Elin Eriksen, foreldreveileder, Virksomhet barn og familie
E-post: elin.eriksen@alesund.kommune.no
Telefon: 901 79 357/70 16 45 59

Ålesund har også tilbud i minoritetsprogrammet

Alstadhaug

Bjørg Ireen Fønnebø, ledende helsesøster
E-post: bjorg.ireen.fonnebo@alstahaug.kommune.no
Telefon: 75 07 51 40

Andøy

Iris Ryssing, miljøterapeut i Andøyskolene
E-post: IrisJeanett.Ryssing@andoy.kommune.no
Telefon: 478 46 363

Beiarn

Therese Maria Brodersen, Beiarn helsestasjon
E-post: therese.brodersen@beiarn.kommune.no
Telefon: 75 56 91 32

Bindal

Marianne Ø. Berg-Hansen, Bindal helsestasjon
E-post: marianne.berg-hansen@bindal.nhn.no
Telefon: 75 03 25 67/414 35 679

Bodø

Nina Bakkejord Lundteppen, Pedagog/ ICDP trener, Tverlandet/Mørkved familiesenter
E-post: nina.bakkejord.lundteppen@bodo.kommune.no
Telefon: 948 79 340

Brønnøy

Torun Gladsø, Brønnøysund helsestasjon
E-post: torun.gladso@bronnoy.kommune.no
Telefon: 75 01 28 80/75 01 28 82.

Evenes

Ranja Abrahamsen, barnevernskonsulent, interkommunal barnevernstjeneste
E-post:ranja.abrahamsen@evenes.kommune.no
Telefon: 993 53 442

Fauske

Mariell Hansen Skogen, foreldrestøttekoordinator
E-post: mariell.skogen@fauske.kommune.no
Telefon: 48 18 24 92

Grane

Anita Nilssen, helsesøster
E-post: ani@grane.kommune.no
Telefon: 75 18 22 63

Hadsel

Gro Rønning-Nyvold, Stokmarknes helsestasjon
E-post: gro.ronning.nyvold@hadsel.kommune.no
Telefon: 76 16 42 24/ 906 47 475

Hamarøy

Aid Bredal Olsen, Hamarøy helsestasjon
E-post: aid.olsen@hamaroy.kommune.no
Telefon: 911 93 210

Herøy

Karina Kilvær, Herøy helsestasjon
E-post: karina.kilvaer@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 58/ 908 57 669

Leirfjord

Anne Berit Mørch, koordinator for tiltak, Ytre Helgeland barnevernstjeneste
E-post: anne.berit.morch@leirfjord.kommune.no
Telefon: 480 58 814

Lurøy

Marianne Storheil, helsesykepleier
E-post: Marianne.Storheil@luroy.kommune.no
Telefon: 951 77 530

Lødingen

June Henriksen Moelv, miljøterapeut for barn og unge
E-post: june.henriksen.moelv@lodingen.kommune.no
Telefon: 907 03 239

Meløy

Turid Solstrand, familieveileder, helsefremmende og forebyggende enhet
E-post: turid.solstrand@meloy.kommune.no
Telefon: 75 71 07 46/976 46 157

Nesna

ICDP kontaktpersoner for Nesna Kommune. Gjelder også for minoritetsversjonen.

Heidi Lyng Hansen, barnevernskonsulent
E-post: Heidi.LyngHansen@nesna.kommune.no
Telefon: 90281647

Helen Langseth, programveileder, flyktningetjenesten
E-post: helen.langseth@nesna.kommune.no
Telefon: 99637454

Rana

Rita Bergvik, jordmor, Familietjenesten
E-post: rita.bergvik@rana.kommune.no
Telefon: 75 14 65 07

Anne Skar Gabrielsen, rådgiver, Familietjenesten
E-post: AnneKatrine.Skar1@rana.kommune.no
Telefon: 75 14 63 00

Eva Breivik, styrer, Vestvikheia barnehage
E-post: post@vestvikheiabarnehage.no
Telefon: 75 13 21 66/913 65 415

Saltdal

Annie Franing, Rognan helsestasjon
E-post: annie.franing@salths.nhn.no
Telefon: 75 68 21 39

Tjeldsund

Ranja Abrahamsen, barnevernskonsulent, interkommunal barnevernstjenester
E-post: ranja.abrahamsen@evenes.kommune.no
Telefon: 993 53 442

Vefsn

Arnhild Mæhre, barnevernstjenestern
E-post: arnhild.maehre@vefsn.kommune.no

Lise Segtnan, Vefsn helsestasjon
E-post: lise.segtnan@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 16 20

Vestvågøy

Elisabeth Torbjørnrød, helsesøster
E-post: elisabeth.torbjornrod@vestvagoy.kommune.no
Telefon: 76 05 62 70/ 907 31 164

Koordinator Oslo kommune

Eli Østberg, helseetaten
E-post: eli.ostberg@hel.oslo.kommune.no
Telefon: 908 58 497/ 02180

Alna

Torild Hallen, ICDP-koordinator, Fagsenter for barn og unge.
Telefon: 481 12 683/ 23 47 93 47.

Bjerke

Marit Gabrielsen Homan
E-post: marit.homan@bbj.oslo.kommune.no

Gamle Oslo

Mojgan Saharkhiz, ICDP-koordinator
E-post: mojgan.saharkhiz@bgo.oslo.kommune.no
Telefon: 481 69 846

Jill Figenschou, ICDP-trener
E-post: Jill.Kari.Figenschau@nav.no

Bydel Gamle Oslo har tilbud i minoritetsprogrammet.

Grünerløkka

Ida Christine Hansen, ICDP-veileder
E-post: ida.christine.hansen@bga.oslo.kommune.no

Grorud

Rani Rajmohan, fagpedagog, Familie- og læringssenter
E-post: rajmohan.rani@bgr.oslo.kommune.no
Telefon: 905 94 632.

Nordstrand

Daniel Aga Bublil
E-post: danielaga.bublil@bns.oslo.kommune.no
Telefon sentralbord: 23 49 50 60

Sagene

Kristine Torp
E-post: kristine.torp@bsa.oslo.kommune.no
Telefon: 46 83 37 12

Stovner

Eliin Erlandsen Solberg
E-post: eliin.erlandsen@bsr.oslo.kommune.no

Søndre Nordstrand

Inger Olaug Norstad, fagkonsulent, Familiesenteret
E-post: inger.olaug.norstad@bsn.oslo.kommune.no
Telefon: 954 38 069

Vestre Aker

Tijana Milic, ICDP-koordinator
E-post: tijana.milic@bva.oslo.kommune.no
Telefon 994 83 307

Gjesdal

Synnøve Nedland Eidsaa, avdelingsleder, helsestasjonen
E-post: synnove.nedland.eidsaa@gjesdal.kommune.no
Telefon: 51 61 45 00

Hjelmeland

Kristin Helgaland, Hjelmeland helsestasjon
E-post: kristin.k.helgaland@hjelmeland.kommune.no
Telefon: 404 39 070/ 51 75 70 00

Karmøy

Arne Fagerland, avdelingsleder ved inkluderingsavdelingen NAV Karmøy
E-post: arne.fagerland@nav.no
Telefon 922 55 613.

Karmøy kommune har kun tilbod i minoritetsprogrammet.

Randaberg

Maria Berdinessen Kvinge, helsesykepleier
E-post: maria.berdinessen.kvinge@randaberg.kommune.no
Telefon: 458 77 945

Sandnes

Elizabeth Vea Huseby, Ressurspedagog ved Forsand barnehage
E-post: evh@forsand.kommune.no
Telefon: 51 70 01 65

Sauda
Anne Skree,pedagogisk-psykologisk tjeneste
E-post: anne.skree@sauda.kommune.no
Telefon: 52 78 60 30

Sola

Marzena Waldykowska, lektor/psykolog ved Sola Voksenopplæring
E-post: marzena.waldykowska@sola.kommune.no
Telefon 925 45 169

Stavanger

Marianne Fjetland, ICDP-koordinator
E-post: marianne.fjetland@stavanger.kommune.no
Telefon: 51 91 22 60

Stavanger kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Strand

Liv Marit Barka, styrer ved Barnas kulturhage
E-post: liv-mb@barnas-kulturhage.no

Liv Hege Raseth, assisterende styrer
E-post: livhege@barnas-kulturhage.no

Telefon: 51 74 11 60

Suldal

Alma Eyfjord Hiim, Suldal helsestasjon
E-post: alma.eyfjord@suldal.kommune.no
Telefon: 404 18 962

Tysvær

Rita Bårdsen Førland, helsesøster ved Tysvær helsestasjon
E-post: rbforland@tysver.kommune.no
Telefon: 52 75 89 26/ 489 97 644

Drangedal

Brit Elin Kilane, ICDP veileder for foreldre, sektor forkunnskap, kultur og mangfold.
E-post: Brit-Elin.Kilane@drangedal.kommune.no
Telefon: 409 05 318

Nissedal

Kristin Oddbjørg Parkinson Vågen, flyktningkoordinator ved Flyktningtenesta
E-post: kristin.vagen@nissedal.kommune.no
Telefon: 409 20 832

Notodden

Anne Lene Rinde, familieveileder ved Helsestasjonen
E-post: anne-lene.rinde@notodden.kommune.no
Telefon: 970 53 430/35 01 51 28

Siljan

Sigrid Berge Pedersen, barnevernsleder/nestleder ved avdeling for oppvekst
E-post: spe@siljan.komune.no
Telefon: 35 94 25 65

Skien

Rasha.Al-saadi, barnevernskurator ved barnevernstjenesten
E-post: Rasha.Al-saadi@skien.kommune.no
Telefon: 905 33 260

Tokke

Jorunn Selstø, integreringskoordinator ved Flyktningtenesta
E-post: jorunn.selsto@tokke.kommune.no
Telefon: 35 07 52 26

Vinje

Haytham Monifi Abu Areef, rådgiver undervisning, Åmot skole.
E-post: haytham.areef@vinje.kommune.no
Telefon: 450 13 024 eller 35 06 22 17

Dyrøy

Vera Torsteinsen, barnehagen i Dyrøy
E-post: vera.torsteinsen@gmail.com
Telefon: 458 84 775

Harstad

Lise Voktor, sjefssykepleier ved enhet for helse og mestring
E-post: lise.voktor@harstad.kommune.no
Telefon: 991 11 943

Kåfjord

Sandra M. Holm, barnevernstjenesten i Kåfjord kommune
E-post: sandra.holm@kafjord.kommune.no
Telefon: 77 71 92 61/ 479 77 671

Lyngen kommune

Birgitta Frøjd, Lyngen Helsestasjon
E-post: Birgitta.Frojd@lyngen.kommune.no eller Helsestasjon@lyngen.kommune.no
Telefon:40028598
Arbeidssted: Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Målselv

Mersina Nyheim, familieveileder NAV Målselv, avdeling flyktningtjenesten
E-post: mersina.nyheim@nav.no
Telefon: 406 26 502

Senja

Avag Manukyan, avdelingsleder ved Senter for læring og intergrering
E-post: avag.manukyan@senja.kommune.no
Telefon 907 51 152

Storfjord

Ann-Britt Holmen, barnevernstjenesten
E-post: Ann-britt.holmen@storfjord.kommune.no
Telefon: 77 21 28 61/ 982 89 160

Sørreisa

Heidi Dansholm, flyktningetjenesten
E-post: heidi.dansholm@sorreisa.kommune.no
Telefon: 907 67 846

Tjeldsund

Ranja Abrahamsen, barnevernskonsulent ved interkommunal barnevernstjeneste
E-post: ranja.abrahamsen@evenes.kommune.no
Telefon: 993 53 442

Tromsø

Tina Berntsen Hole, barnehagefaglig rådgiver ved stab for oppvekst, utdanning og kultur -barnehage (Byrådsavdeling for utdanning)
E-post: tina.berntsen.hole@tromso.kommune.no
Telefon: 90793935

Solveig Wallann, pedagogisk leder i Åpen barnehage, Familiens hus.
E-post: solveig.wallann@tromso.kommune.no
Telefon: 46836537

Lill Ann Jordan , rådgiver
E-post: Lill.Ann.Jordan@tromso.kommune.no
Telefon:95802294

Tromsø kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Bjugn

Stina Skavdal, helsesøster ved Helsestasjonen
E-post:stina.skavdal@bjugn.kommune.no
Telefon: 72 51 97 80

Frøya

Ingunn Branem Hansen, barne- og familieveileder ved helsestasjonen
E-post: ingunn.branem.hansen@froya.kommune.no
Telefon: 995 96 701

Heim

Anne Mette Strand, psykiatrisk sosionom i Psykisk helse og Rus
E-post: anne-mette.strand@heim.kommune.no
Telefon: 414 11 362

Hitra

Merete H. Darell, konst. enhetsleder helsestasjonen
E-post: mda@hitra.kommune.no
Telefon 916 74 167

Inderøy

Marius Melbø, flyktningetjenesten
E-post: marius.melbo@inderoy.kommune.no
Telefon: 958 37 079

Heidi Nøvik Aas, helsestasjonen
E-post: heidi.novik.aas@inderoy.kommune.no
Telefon: 911 27 921

Indre Fosen

Dagrun Fissum Solli, enhetsleder for barnehagene
E-post: dagrun.solli@indrefosen.kommune.no
Telefon: 959 41 290

Levanger

Nina Børve, helsesykepleier i Levanger kommune
E-post: nina.borve@levanger.kommune.no
Telefon: 940 16 746

Linda Garstad Holmstrand, helsesykepleier, Levanger kommune
E-post: linda.holmstrand@levanger.kommune.no
Telefon: 906 57 705

Midtre Gauldal

Linn Moxnes Bolland, innsatsteam for Midtre Gauldal
E-post: liboll@midtre-gauldal.kommune.no

Orkland

Elin Steigedal
E-post: elin.steigedal@orkland.kommune.no

Selbu

Marit Uthus, psykiatrisk sykepleier ved Psykisk helsetjeneste
E-post: marit.uthus@selbu.kommune.no
Telefon: 909 73 327

Stjørdal

Ann Kristin Borgan, familieveileder, familieteamet
E-post: ann.borgan@stjordal.kommune.no
Telefon: 950 15 225

Steinkjer

Anita Erna Prestmo, helsesykepleier, Trøndelag Helsehus
E-post: Anita.Erna.Prestmo@steinkjer.kommune.no
Telefon: 969 48 018

Snåsa

Ragnhild Agle, enhetsleder familiesentralen
E-post: ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Telefon: 995 83 727

Trondheim

Grete Hyldmo, styrer ved Dronning Maud Mindes barnehage
E-post: gh@asylselskapet.no
Telefon: 902 75 233

Trondheim kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet:

Anette Syvertsen-Wiig, fagleder ved Innføringsbarnehagen
E-post: anette-marie.wiig@ou.trondheim.kommune.no
Telefon: 979 96 341

Tydal

Marit Uthus, psykiatrisk sykepleier ved psykisk helsetjeneste
E-post: marit.uthus@selbu.kommune.no
Telefon: 909 73 327

Verdal

Anita Bjartnes, helsesøster ved Verdal helsestasjon
E-post: anita.bjartnes@verdal.kommune.no
Telefon: 74 04 83 50/ 917 36 196.

Verdal kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Vikna

Liv Margrethe Johnsen, programveileder
E-post: Liv-Margrethe.Johnsen@vikna.kommune.no
Telefon: 74 39 33 27 eller 957 92 201

Ørland

Stina Skavdal
E-post: Stina.Skavdal@orland.kommune.no
Telefon 962 37 739

Åfjord

Eva Berdal Nygård, spesialpedagog
E-post: evab.nygaard@fosenskole.no
Telefon: 72 53 58 45 / 997 92 243

Færder

Elena Håkonsen, flyktningveileder ved Flyktning- og innvandrertjenesten i Færder.
Telefon: 941 48 959 / 408 18 100
Telefon sentralbord: 33 39 00 00

Kamonnat Skallevold, tospråklig lærer i thai
E-post: johskall@online.no
Telefon 913 11 274

Holmestrand

Camilla Norum, ledende helsesøster ved Hof helsestasjon
E-post: camilla.norum@holmestrand.kommune.no
Telefon: 33 05 96 26/468 21 205

Larvik

Heidi Reif, fagkonsulent ved Larvik læringssenter avdeling Norskskolen
E-post: heidi.reif@larvik.kommune.no
Telefon: 33 17 10 00/982 31 117

Larvik kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Tønsberg

Kari Misfjord, Familiehuset/Læringssenteret Tønsberg kommune
E-post: kari.misfjord@tonsberg.kommune.no
Telefon: 469 14 244

Askøy

Lisbeth Fauskanger Strøm, ungdomskontakt ved Ungdomstjenesten
E-post: lifs@askoy.kommune.no
Telefon: 954 33 102

Bergen

Den enkelte barnehage er ansvarlig for foreldreveiledningsgrupper. Se oversikt over barnehagene.

Lillian Århus Ekerhovd, rådgiver i etat for barnehage
E-post: Lillian.Ekerhovd@bergen.kommune.no
Telefon: 408 13 500

Bergen kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Bremanger

Astrid Kristine Polden, miljøterapeut ved Bremanger helsestasjon
E-post: Astrid.kristine.polden@bremanger.kommune.no
Telefon: 95 98 29 35

Bømlo

Anne Marit Hylland, ledende helsesøster ved Helsestasjonen
E-post: amh@bomlo.kommune.no
Telefon: 902 12 337

Fjaler

Kontaktperson helsesjukepleiar Elin Heggheim Møller
E-post: elin.heggheim.moller@fjaler.kommune.no
Telefon: 57738122
Mobil: 40415735

Les mer på fjaler.kommune.no

Førde

Kristine Ørstavik, helsesøsterfagleg leiar ved Helsestasjonen
E-post: kristine.orstavik@forde.kommune.no
Telefon: 997 86 722/57 72 21 30

Gloppen

Henny Klakegg Børset, helsesøster ved Helsestasjonen i Gloppen
E-post: henny.klakegg.borset@gloppen.kommune.no
Telefon: 57 88 38 00 / 979 91 075

Gulen

Jane Hesjedal, leder i barnevernstjenesten
E-post: jane.hesjedal@gulen.kommune.no
Telefon: 997 92 109

Linda Hantveit, helsesøster
E-post: linda.hantveit@gulen.kommune.no
Telefon: 414 64 116/ 57 78 20 86

Hyllestad

Brite Wallevik Ness.barnevernspedagog ved helsestasjonen
E-post: brite.wallevik.ness@hyllestad.kommune.no
Telefon: 970 22 807

Kinn

Ika Nesse, familierettleiar ved Avdeling Barn og unge
E-post: ika.nesse@flora.kommune.no
Telefon: 57 75 68 00

Lindås

Heidi Eikeland Rossland, familieveileder ved barnevernstjenesten
E-post: heidi.eikeland.rossland@lindas.kommune.no
Telefon: 56 37 50 82

Masfjorden

Randi Ulvøy Kalgraff, Masfjorden helsestasjon.
E-post: randiulvoy.kalgraff@masfjorden.kommune.no
Telefon: 56 16 63 13
Mobiltelefon: 408 01 640

Jane Hesjedal, Leiar Gulen og Masfjorden barnevernteneste
E-post: Jane.hesjedal@gulen.kommune.no
Telefon: 997 92 109

Meland

Kenneth Wie, leder ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste ved psykolog/daglig leder
E-post: kenneth.wie@meland.kommune.no
Telefon: 56 17 10 72/412 39 260

Naustdal

Turid Bruland, oppvekstutvikler ved Naustdal helsestasjon
E-post: turid.bruland@naustdal.kommune.no
Telefon: 57 81 60 37

Os

Lena Stångberg, psykolog ved Helsestasjonen
E-post: LKS@os-ho.kommune.no
Telefon 56 57 52 39

Osterøy

Else-Margrethe Aarland, leder Barn og Familieteamet
E-post: else.aarland@osteroy.kommune.no
Telefon 40 80 69 22

Solund

Hilde Marit Nikolaisen Trovåg, leiande helsesjukepleiar
E-post: Hilde.Marit.Nikolaisen.Trovag@solund.kommune.no
Telefon: 57786282 / 99155424

Stryn

Tine Camilla Rosenvinge, leiande helsesjukepleiar.
E-post: Tine.Camilla.Rosenvinge@stryn.kommune.no
Telefon: 941 73 392 / 57 87 69 99

Sveio

Ritha Nicole Malm Førland, helsesøster ved Helsestasjonen
E-post: risto@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 81 23/906 47 175

Vik

Inger Lise Fjærestad, Vik helsestasjon.
E-post:inger.lise.fjerestad@vik.kommune.no
Telefon: 414 68 507

Voss

Charlotte Warholm Larsen, helsesykepleier ved Helsestasjonen
E-post: charlotte.w.larsen@voss.herad.no
Telefon: 480 14 557

Øygarden

Liv Hege Pedersen, helsesykepleier for flyktninger
E-post: liv.pedersen@oygarden.kommune.no
Telefon 959 99 399

Fredrikstad

Wenche Pedersen, spesialkonsulent ved Utdanning og oppvekst
E-post: wenp@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69 30 31 16

Halden

Halden fengsel

Elling Ellingsen, programansvarlig
E-post: elling.ellingsen@kriminalomsorg.no
Telefon: 917 32 471

Moss

Åse Melkeraaen, familieteam Moss kommune
E-post: ase.melkeraaen@moss.kommune.no
Telefon: 488 85 010

Rakkestad

Sissel Ann Stokkedalen, barnevernspedagog
E-post: SisselAnn.Stokkedalen@rakkestad.kommune.no

Rakkestad Helsestasjon og skolehelsetjenesten, Rakkestad ungdomsskole
Telefon: 69 22 55 00
Mobil: 941 31 342

Rakkestad kommune river grupper i både standard versjon og minoritetsversjonen.

Sarpsborg

Marianne Skjold Heines

Fagrådgiver Team Flyktning, NAV Sarpsborg
ICDP koordinator/St. Marie læringssenter

E-post: marianne-skjold.heines@sarpsborg.com
Telefon: 459 70 899