Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Videreutdanninger

Videreutdanninger skal gi ansatte i barnevernstjenestene mulighet til faglig fordypning og påfyll. Samtlige av de seks videreutdanningene er direkte relevant for det praktiske arbeidet i en barnevernstjeneste.

Barnevernstjenesten kan få dekket utgifter til vikar, pensum, reise og opphold for sine ansatte via tilskuddsordningen for barnevernsfaglig videreutdanning.

Formål

Videreutdanningene skal gi relevant faglig påfyll og heve kompetansen til ansatte i kommunalt barnevern som er ferdig utdannet. Den enkelte ansatte gis mulighet til å fordype seg i et faglig tema og samtidig fortsette sitt arbeid i barnevernstjenesten. Videreutdanningene skal være praksisnære og gi direkte innvirkning på faglig praksis.

Målgruppe

Målgruppen for videreutdanningene er ansatte i kommunale barnevernstjenester.

Innhold i videreutdanningene

Samtlige videreutdanninger er på masternivå og gjennomføres på deltid. Dette er de fagområdene ansatte i barnevernstjenestene får tilbud om å fordype seg i:

Vurdering av barnets beste
Samlingssted: Oslo (OsloMet) eller Bergen (Høgskulen i Vestlandet)

Juss i barnevernfaglig arbeid
Samlingssted: Oslo (OsloMet) eller Stavanger (Universitetet i Stavanger)

Relasjonskompetanse i barnevernet
Samlingssted: Oslo (VID vitenskapelige høgskole)

Barnevernfaglig veiledning
Samlingssted:Oslo, Trondheim, Tromsø eller Bergen (UiT Norges arktiske universitet)

Minoritetskompetanse i barnevernet
Samlingssted: Stavanger (VID vitenskapelige høgskole)

Barnevernledelse (ikke prioritert ved søknad om tilskudd) - oppstart høsten 2023
Samlingssted: Trondheim (NTNU)

Økonomisk tilskudd til deltakelse på videreutdanninger

Kommunen kan søke om tilskudd for å dekke utgifter knyttet til deltakelse på videreutdanningene. Alle videreutdanningene, med unntak av barnevernlederutdanningen, er prioriterte i tilskuddsordningen.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og hvordan du søker.