Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Informasjonsmateriell om samhandling mellom barnevern og andre tjenester

For å sikre at utsatte barn og unge får den hjelpen de trenger, må hele oppvekstsektoren i kommunen samarbeide. Dette er en naturlig oppfølging av barnevernsreformen og ble et lovkrav fra 1. august 2022, Prop 100 L (2020-2021): Endringer i velferdslovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator). En tverrsektoriell veileder om lovendringene er utarbeidet, se veilederen Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier (hdir.no)

Bufdir har laget en standardpresentasjon som barnevernstjenesten kan holde for samarbeidende tjenester i kommunen. Den forteller om barnevernets mandat, rolle og kravene til samarbeid. Kommuner kan benytte opptaket i samarbeidsmøter. Det ligger forslag til manus i notatfeltet i standardforedraget. Dette er identisk med det som blir sagt i opptaket.