Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

SE MEG - digitale kurs i barnevernet

SE MEG er et kompetansehevende tiltak for flere yrkesgrupper. Tilbudet består av fem kurs som tar for seg temaene oppfølging av skole, barns psykiske helse og trygghet og sikkerhet på institusjon. Kurset «Samarbeid mellom skole og barnevern» retter seg mot skolen, barneverntjenesten, fosterhjemstjenesten og fosterforeldre. De øvrige kursene er primært rettet mot ansatte på barnevernsinstitusjoner.

Kursene tar opp problemstillinger og dilemmaer som er aktuelle i arbeidshverdagen. Målet er å gi felles kompetanse gjennom erfaringsdeling og refleksjon på arbeidsplassen.

Jeg er ansatt i Bufetat

Logg inn via ID-porten

Jeg er ikke ansatt i Bufetat

Logg inn via ID-porten
Fant du det du lette etter?