Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barnevernskonferansen 2024

Konferansen ble avholdt 25. januar 2024. Her finner du tekstet opptak av de ulike delene av konferansen.

Hovedprogram

Helhetlig arbeid med barn og unge

 • Velkommen v/ Hege Nilssen, direktør i Bufdir
 • Tidlig innsats og forebygging - evaluering av barnevernsreformen så langt: Simen Pedersen, partner i Menon Economics legger frem evalueringen
 • Hvordan jobbe for helhetlige løsninger for barn, unge og familier? Samtale mellom Kjersti Toppe, barne- og familieminister, Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS og Hege Nilssen, direktør i Bufdir. Underveis får vi høre eksempler fra Horten kommune og interkommunalt samarbeid Midt-Finnmark.
 • Hvordan bygge bro mellom politisk og administrativ ledelse? Ordfører Andreas Vollsund og kommunedirektør Trygve Apeland i Time deler sine erfaringer.
 • Plan for forebygging: Barnevernsleder Cecilie Fremo Bergkvam i Lørenskog kommune og leder av barne- og familieavdelingen Anne Katrine Skar Gabrielsen i Rana kommune deler sine erfaringer med planarbeidet.
 • Hvordan jobbe med forebygging i en mangfoldig befolkning? Spesialkonsulent Nayab Fatima Ahmed i Barne- og familieetaten i Oslo kommune og prosjektleder Niels Fredrik Skarre i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn forteller om hvordan Oslo kommune over tid har jobbet med å etablere dialog mellom barnevernstjenestene og organisasjoner/trossamfunn

Ett barnevern – flere aktører med ulike roller

 • Statlig bistandsplikt og innsikt fra "NOU2023: 24 - Med barnet hele vegen: Samtale mellom divisjonsdirektør for virksomhetsstyring i Bufdir, Jan Kato Fremstad og utvalgsleder for barnevernsinstitusjonsutvalget Erik Stene om.
 • Hvordan mobilisere tjenester til barnet og familien? Samtale mellom barnevernsleder Elin Jøraasen i Gjøvik kommune og regiondirektør Ingrid Pelin Berg i Bufetat region øst om dilemmaer og løsninger - både til styrket samarbeid og styrket rettsikkerhet for barna.
 • De vanskelige overgangene: I samtale mellom barnevernsleder Ellen Fisher i Tønsberg kommune, Helle Baadsvik, avdelingsdirektør i Bufetat region sør og Shimron Mohd fra Landsforeningen for barnevernsbarn, diskuteres det hvordan vi sammen skal få til gode overganger for ungdom som skal videre i livet.

Det handler om oss

 • Refleksjoner og råd til alle som jobber i barnevernet: Shimron Mohd, styremedlem i Landsforeningen for barnevernsbarn, Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere og Lina Skippervold-Hansen, prosjektleder foreldreoppfølgingsprosjekt i Norsk Fosterhjemsforening, gir råd til alle som jobber i barnevernet.
 • Seks år som barneombud - mine tanker om forebyggende arbeid og barnevernet: Barneombud Inga Bejer Engh deler sine tanker om forebyggende arbeid og barnevernet etter seks år som barneombud.
 • Takk for i dag: Bufdir-direktør Hege Nilssen avslutter konferansen

Parallellsesjoner

Laget rundt barnet – hvordan samarbeide for å sikre barn og unge en god oppvekst?

Samarbeid kan være utfordrende, men er ofte et nødvendig verktøy for å sikre at barn og unge blir sett, blir fanget opp og fulgt opp når de trenger det. Laget rundt barnet kan bestå av samarbeid mellom tjenester og aktører i kommunen, mellom kommuner i interkommunale samarbeid eller mellom kommune og stat.

I denne parallellsesjonen møter du:

 • Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere og leder av Bufdirs Brukerråd for barnevernsfeltet
 • Karina Antonsen, barnevernsleder i Arendal kommune
 • Siri Svanøe Endresen, barne- og familiesjef i Time kommune
 • Marie Therese Zerle Thesen, barnevernsleder i Time kommune
 • Kjetil Kårstad, leder av MST-team i Trøndelag Sør (Bufetat)
 • Hasti Hamidi, fagansvarlig for inkludering og mangfold i Forandringshuset Norge (KFUK/KFUM) og medlem av Bufdirs Brukerråd

Ledelse og styring av barnevernet i kommunen

Hvordan kan du som leder støtte opp om og kvalitetssikre arbeidet i førstelinjen, samt skape gode samarbeidsrelasjoner med andre aktører som er viktige for at barn og familier skal få tjenester av god kvalitet?

Magnus Huth, psykolog og lederutvikler i KEIRON AS, Wenche Strand, barnevernsleder i Molde kommune og Ann-Marit Abelvik, kommunalsjef for oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune deler erfaringer med styring og ledelse.

Fosterhjem: Hvordan rekruttere hjem i barnets nettverk eller nærmiljø?

Fosterhjem i familie, nettverk eller nærmiljø er best for de fleste barn som må flytte ut av hjemmet, og kommunene har plikt til å undersøke mulighetene for å få til dette.

I denne parallellsesjonen vil du få høre mer om:

 • Hvorfor og hvordan jobbe med rekruttering i barnets nettverk og nærmiljø? Innlegg ved avdelingsdirektør Anders Helge Sunde i Bufdir.
 • Hvordan samarbeider Bufetat og kommunalt barnevern om å finne gode omsorgsløsninger i barnets geografiske nærmiljø? Prosjektleder Lita Erstad i Øygarden kommune og avdelingsleder Carol Vangsnes fra fosterhjemtjenesten i Bufetat deler erfaringer.
 • Hvordan kan din kommune lykkes med å rekruttere fosterhjem fra familie eller nettverk? Denis Aggrey, kommunalssjef for oppvekst i Stange kommune, deler sine erfaringer.