Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barnevernsreformen - en oppvekstreform

Blde av en familie som spiser frokost

Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.2022. Kommunene får nå mer ansvar på barnevernsområdet. Reformen skal bidra til å styrke arbeid med forebygging og tidlig innsats.

Forebygging og tidlig innsats

Kommunen skal fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge blir utsatt for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier.

Økt ansvar for fosterhjem

Kommunene har med barnevernsreformen fått et økt og mer helhetlig ansvar for fosterhjem.

Styring og rapportering

Hva er de nye kravene til kommunens rapportering om barnevernet, internkontrollplikten, kommuneledelsens ansvar og plan for forebygging?