Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Rapportering fra barnevernstjeneste til statsforvalter

Kommuner som har fått godkjent rapportering via nytt fagsystem trenger ikke å rapportere manuelt her. Øvrige barneverntjenester skal rapportere om sin aktivitet til statsforvalterne hvert halvår, per 30. juni og 31. desember.

Rapporteringsfrister for 2. halvår 2023

Fredag 12. januar: Kommunene sender inn elektronisk skjema for 2. halvår 2023.

Fredag 26. januar: Statsforvalterne klargjør skjemaet til Bufdir.

Oversikt over rapporterte tall

I portalen kan du finne kommunenes rapporterte tall, med mulighet for å gjøre geografiske og historiske sammenligninger. Du kan også finne grafiske fremstillinger av utvalgte nøkkeltall og deres utvikling over tid.

Logg inn via lenken over og velg "Utrapportering" for å komme inn i portalen. Se brukerveiledningene for hjelp til innlogging.

Nye brukere må etter innlogging fylle ut en søknad om tilgang til portalen. Logg inn, velg boksen «Utrapportering» og klikk på «Søknad om utrapportering». Legg inn de etterspurte opplysningene og avslutt med å trykke på «Send inn». Når søknaden er behandlet, blir du varslet med en e-post.

Brukerveiledning

Se brukerveiledningene for hjelp til innlogging, utfylling, innsending og eventuelt korrigering av skjemaet.

Kontakt

Har du spørsmål av teknisk karakter, kan du ta kontakt med Bufdirs brukerstøtte på telefon 466 15 100. Du blir møtt av en svarer som lister opp ulike alternativer. Velg alternativet "Tast 4 for IKT".