Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barn av fremmedkrigere

Barn som kommer fra konfliktområder, har opplevd en omsorgssituasjon som har medført at de har særskilt behov for oppfølging og tilrettelegging. Det er derfor viktig at barneverntjenesten så tidlig som mulig etter at den blir kjent med at et barn skal komme til Norge, starter arbeidet med å:

  • planlegge hva barneverntjenesten kan gi av bistand og oppfølging
  • lage en oversikt over andre relevante aktører som bør involveres når barnet ankommer landet

Barnevernloven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse. Tilbudet til barn av fremmedkrigere skal i all hovedsak gis innenfor rammene av eksisterende regelverk og strukturer.

Sjekkliste og informasjonsskriv for barnevernstjenesten

Bufdir har utarbeidet et informasjonsskriv med sjekkliste om barnevernets arbeid med barn av fremmedkrigere. Informasjonsskrivet redegjør for juridiske og barnevernsfaglige forhold knyttet til ulike situasjoner som kan oppstå, og som barnevernstjenesten må forholde seg til.

Kontakt

Bufdir bistår med råd og veiledning til berørte barnevernstjenester som skal ivareta det enkelte barn som kommer til Norge.

Seniorrådgiver Agnete Krogvig
E-post: Agnete.Krogvig@bufdir.no
Telefon: 466 16 492

Seniorrådgiver Unni Nygaard
E-post: Unni.Nygaard@bufdir.no
Telefon: 466 19 798

Seniorrådgiver Ingrid Stokkeland
E-post: Ingrid.Stokkeland@bufdir.no
Telefon: 466 17 889

Avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem
E-post: Kristin.Ugstad.Steinrem@bufdir.no
Telefon:466 16 809

Fant du det du lette etter?