Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kurs for kommunalt barnevern: grunnleggende forvaltningsforståelse og konsekvenser av EMD-dommene

Her finner du opptak og presentasjon fra kurs om barnevernstjenestens undersøkelse, rettspraksis fra Høyesterett etter EMD-dommene og grunnleggende forvaltningsforståelse. Det er kommuneadvokat Tore Roald Riedl som presenterer.

Siden 2020 har det vært et en hovedprioritering for Bufdir å styrke rettsikkerheten på barnevernområdet ved å forbedre forvaltningskompetanse i det kommunale barnevernet.

Som ledd i dette fikk alle landets barnevernstjenester i 2020 og 2021 tilbud om kurs der målsettingen er å gi et kompetanseløft i grunnleggende forvaltningsforståelse og konsekvenser av dommene fra EMD.

Kursinnholdet er i hovedsak utarbeidet av direktoratet, men eksterne advokater har vært engasjert til å holde kursene.

Jusskurs 2021/2022

Jusskurs 2020

Den første delen av kurset tar opp hvilke konsekvenser de siste EMD-dommene har for norske barnevernsmyndigheter.

I kursets del to er målsettingen å øke deltakernes grunnleggende forvaltningsforståelse, og det fokuseres her på analytisk tilnærming, vurderinger og dokumentasjon.

Se filmopptak: EMD og HR – Hva betyr signalene / Grunnleggende forvaltningsforståelse

Last ned presentasjon: EMD og HR – Hva betyr signalene / Grunnleggende forvaltningsforståelse

Kontakt

For mer informasjon om jusskursene, ta kontakt med Charlotte Stokstad, avdelingsdirektør for barnerett. E-post: charlotte.stokstad@bufdir.no