Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Digitalisering av barnevernet – standardforedrag og webinar

Barnevernets samfunnsoppdrag er å hjelpe barn og unge. Det kommunale barnevernet forvalter verdier og makt – og forvalter også rettsikkerhet for barn og familier. For å få til dette, trenger barnevernet gode verktøy og løsninger.

Men verken familiene som er i kontakt med barnevernet, de ansatte, lederne eller barnevernets samarbeidspartnere fått god nok støtte og informasjon fra de digitale løsningene som brukes i dag.

Derfor har staten i samarbeid med KS og en del kommuner hatt et fellesprosjekt under navnet DigiBarnevern. Prosjektet ble etablert i 2016 – og avsluttes som prosjekt i 2022. I 2019 ble det delt i et kommunalt og et statlig prosjekt. Sammen har prosjektene som mål å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre teknologiske løsninger.

Leveransene fra den statlige delen av DigiBarnevern er nå tilgjengelige for kommunene via de nye fagsystemene som er på markedet. De to leverandørene er Netcompany, Modulus barn og Visma: Visma Flyt Barnevern.

nettsiden til KS vil det komme informasjon og veiledninger om hvordan anskaffe nytt fagsystem. Bufdir har laget en standardpresentasjon som er rettet mot barnevernstjenesten, kommuneledelsen, statsforvalterembetene og andre som er opptatt av utvikling på kommunalt barneverns område. Hva handler de digitale løsningene om – og hvilke utfordringer skal de løse? Og hva bør kommunene nå gjøre for å anskaffe seg gode, digitale verktøy?