Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Lisbeth Valla er miljøterapeut ved Lågen ungdomshjem

Lisbeth

Informasjon

Navn: Lisbeth Valla

Stilling: miljøterapeut ved Lågen ungdomshjem

Bakgrunn: utdannet barnevernspedagog, er spesialpedagog og har snart master i karriereveiledning.

En del av teorien og pedagogikken har endret seg siden jeg var ferdig utdannet i 1998. Det er derfor godt å følge med på mye av den spennende forskningen som stadig blir presentert innenfor feltet. Jeg har arbeidet med veiledning av ungdommer og studenter i flere år, men økt kunnskap om skolesystemet, karrieremuligheter og yrkesretninger har vært veldig verdifullt for meg i møte med ungdommene.

Jeg har en spennende og variert arbeidshverdag. På Buskerud ungdomshjem har vi et faglig miljø hvor vi tør og kan stille spørsmål, drøfte og diskutere oss frem til gode løsninger. Det å kunne jobbe i et miljø som setter unges oppvekst i fokus er viktig for meg. Det gir meg energi til å fortsette, også i tider hvor man møter mange utfordringer.

Samarbeid med foresatte

Jeg har i alle årene i Bufetat vært opptatt av å samarbeide med foresatte, fordi det er de ungdommene ofte forholder seg til etter opphold på ungdomshjemmet. Det er viktig med et avklart forhold til sin familie før utflytting, noe jeg mener hjelper ungdommene til å takle livet uten hjelp fra de ansatte på institusjonen.

Faglig utvikling

Mine kjerneoppgaver er å veilede kollegaer innenfor familie, helse, skole og standardisert forløp. Lågen ungdomshjem har i de siste årene hatt en stor faglig utvikling. Vi har i dag et faglig miljø hvor vi tør og kan stille spørsmål, drøfte og diskutere oss frem til gode løsninger. Det er viktig for meg.

Jeg synes jeg har en spennende og variert hverdag på jobb, og Bufetat har mange karrieremuligheter. Ingen dag er lik, og jeg har mulighet for å tilegne meg ny kunnskap. Jeg lærer stadig mens vi jobber ut gode løsninger for våre ungdommer.