Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hanieh er avdelingsleder ved Buskerud barne- og familiesenter

Jobben min byr på interessante utfordringer og muligheter for tjeneste- og kompetanseutvikling i egen organisasjon.

Hanieh

Informasjon

Navn: Hanieh H. Mobarhan

Stilling: Avdelingsleder ved Buskerud barne- og familiesenter

Bakgrunn: Bachelor i psykologi, master i helsevitenskap. Videreutdanning i ledelse. Videreutdanning i vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk.

Det som gjør Bufetat til en attraktiv arbeidsplass for meg, er at man ønsker å skape endringer, vekst og utvikling for barn, unge, familier. Dette tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor barnevern, familievern og ungdomsarbeid.

I Bufetat har jeg møtt engasjerte mennesker med høy kompetanse som er opptatt av å gi det enkelte barn bedre utviklingsmuligheter gjennom styrking av foreldreferdigheter. Dette er et meiningsfylt arbeid som jeg vil være en del av.

Jeg har flere års arbeidserfaring fra psykiatri og krise- og incestsenter. Jeg har lært gjennom disse årene at tidlig innsats rettet mot barn i risiko, og deres familier, kan bidra til å forebygge vold, overgrep, omsorgssvikt, psykisk sykdom, og generelt et bedre oppvekstsvilkår for barn.

Dagene er aldri like

Dagene er veldig sammensatte og aldri like. Jeg kan sitte i et møte med ledelsen og snakke om retning og strategi, og løpe videre derfra for å dekke vakter for helgen. Felles for dem alle er at de går utrolig fort.

Det å kunne bidra med verdifull innsats for samfunnet er meningsfylt for meg. Jobben min byr på interessante utfordringer. Mulighet for tjeneste- og kompetanseutvikling i egen organisasjon er det som motiverer meg mest.