Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Slik er det å jobbe på ungdomshjem i Bufetat

To damer gir hverandre en klem

Vil du være med å endre barn og unges liv og femtid? Har du fagkompetanse og er genuint opptatt av at barn skal finne fremtidshåp? Da er en jobb på ungdomshjem noe for deg.

I Bufetat har vi forskjellige typer ungdomshjem som jobber med ulike målgrupper. Det alle har til felles er at miljøet setter rammene for endring og utvikling.

Vi legger til rette for positiv utvikling

Et ungdomshjem skal legge til rette for å skape en positiv utvikling for ungdom som trenger omsorg og utviklingsstøtte i en periode av livet sitt. For å sikre at vi organiserer og kvalitetssikrer arbeidet vårt slik at vi får trygge og virkningsfulle tiltak, jobber alle våre ungdomshjem etter et standardisert forløp. Dette beskriver hvordan vi jobber i de ulike fasene i et opphold for å kunne utgjøre en forskjell.

Flere av våre ungdomshjem jobber etter omsorgs- og endringsmodellen. Modellen er utviklet for å ivareta barn og unge med store omsorgsbehov og alvorlige sammensatte problemer.

Ungdom med alvorlige utfordringer

Vi har noen ungdomshjem som er utviklet for de med alvorlige utfordringer knyttet til rus, kriminalitet eller annen utfordrende atferd. Før oppholdet kartlegger Bufetat grundig hva som kan hjelpe ungdommen til å endre atferd. Også her jobber vi etter et standardisert forløp.

Våre akuttinstitusjoner hjelper ungdom i akutt krise. Arbeidet her er av krisearbeid med stressreduksjon, god omsorg og stabilisering av situasjonen som viktige faktorer.

Din sikkerhet og trygghet er viktig

Miljøterapeutene på våre ungdomshjem er den viktigste endringsagenten i en ungdoms liv. I Bufetat er vi opptatt av at også du skal få best mulig støtte til å kunne være det. I våre turnusprinsipper er det satt av fire timer i uken til å øve og trene på sentrale ferdigheter du trenger i jobben. I dette inngår blant annet trening i trygghet og sikkerhet for deg som jobber på et ungdomshjem, og jevnlige veiledninger av vårt regionale psykologteam.

Gode kolleger som spiller på lag

Vi spiller hverandre gode ved at vi hjelper ungdom til å nå sine egne mål. Ungdommene skal stole på at den hjelpen vi gir er godt begrunnet og samstemt. De må stole på at det vi gjør hjelper dem mot målet. Den lagfølelsen det gir når vi opplever at metodene og verktøyene vi bruker fungerer er veldig god. Det er en spennende og variert arbeidshverdag med et faglig miljø hvor vi tør og kan stille spørsmål, drøfte og diskutere oss frem til gode løsninger sammen.

De faglige utviklingsmulighetene hos oss er store

I Bufetat skjer mye av fagutviklingene nær brukerne og i praksis. Er du opptatt av faglig utvikling, er det gode muligheter for å påvirke gjennom jobben din på et av våre ungdomshjem. Dette skjer i tett samarbeid med spisskompetansemiljøene i etaten. Vi etterstreber et stimulerende og utviklende fagmiljø. Hos oss kan du utvikle deg gjennom egne ansvarsroller som for eksempel skoleansvarlig og helseansvarlig.