Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Lars Rambøl er miljøterapeut ved Grøterød ungdomshjem

Det som gjør Bufetat en attraktiv arbeidsplass for meg, er det å kunne hjelpe ungdom med særskilte behov til en bedre hverdag. Og på sikt til en bedre fremtid. Å jobbe med ungdom er noe jeg alltid har hatt lyst til, det ble bare en 14 års omvei innen helsevesenet først.

Lars Rambøl

Informasjon

Navn: Lars Rambøl

Stilling: miljøterapeut ved Grøterød ungdomshjem

Bakgrunn: utdannet sykepleier

Av utdannelse er jeg sykepleier, og min yrkesmessige bakgrunn er forholdsvis variert. Alt fra heisfører i skisenter til postbud i Oslo før jeg ble “voksen” og fant ut hva jeg ville bli når jeg ble stor. Som sykepleier har jeg erfaring fra både kommune og spesialisthelsetjenesten. Både fra sykehjem, hjemmesykepleien og på bolig for brukere med autismespekterforstyrrelser. Også innen spesialisthelsetjenesten fra sikkerhetspsykiatri på sykehuset i Vestfold.

Godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet hos oss er meget godt. Det er lagt vekt på stor takhøyde med rom for diskusjoner, noe som jeg setter høyt. I tillegg er det fokus på at vi som voksenpersoner opptrer med godt humør. Ikke bare ovenfor ungdommen, men også ovenfor hverandre.

Varierte og spennende utfordringer faglig

Arbeidsoppgavene er varierte, alt fra huslige gjøremål i avdelingen til kartleggingsrapporter og sammenfatninger i dokumentasjonsprogrammet BIRK. En typisk arbeidsdag starter med en overlapp der personalet får nødvendig informasjon om ungdommen fra avtroppende vaktlag, og man planlegger kommende vakt ut ifra de ulike planer ungdommene har den dagen.

Oppgavene avhenger av om det er dagvakt eller kveldsvakt. Det blir mye kjøring og henting til og fra ulike aktiviteter selv om man forsøker å legge til rette for selvstendig ungdom som benytter seg av kollektiv transport. I tillegg kommer de daglige gjøremål som tilhører ett normalt hjem som renhold og tilberedelse av måltider. Det som motiverer meg mest i jobben er muligheten til å hjelpe ungdom til en bedre hverdag.

En av to helseansvarlige på huset

Med min utdannelse og bakgrunn i helse er det naturlig at jeg er en av to helseansvarlige på huset i tillegg til de daglige oppgavene alle miljøterapeuter har. Helseansvarlig har som hovedoppgave å påse at det helsemessige i standardisert forløp blir fulgt. Vi skal ha en generell oversikt over fastlege, tannlege og helsekort ved innflytting, hvis dette ikke er gjort i akuttperioden. Vår oppgave er også drøfting av helseutfordringer ungdommen har med tiltaksansvarlig, og i tillegg til å ha kontroll over medisinrom.

Yte god omsorg er kjerneoppgaven

Mine kjerneoppgaver er å yte god omsorg for ungdommen i hverdagen. Dette gjennom å skape trygge og gode rammer. Vi bedriver målrettet miljøterapi ut ifra traumebevisst omsorg. I tillegg har Bufetat høye krav til dokumentasjon, noe som også er en av kjerneoppgavene.

Fagmiljøet i Bufetat vil jeg si er noe av det bedre jeg har jobbet med. Det er en tydelig modell å jobbe etter. Og som nyansatt får man en grundig opplæring gjennom aktuell kursing. Alt dette er i regi av eget spisskompetansemiljø.

Muligheten er gode for både faglig og karrieremessig utvikling i Bufetat hvis det er noe man ønsker!