Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kine og Katinka jobber ved Solbakken barne- og familiesenter

kine og katinka snakker sammen

Informasjon

Navn: Kine Kjelstrup Andreassen
Stilling: miljøterapeut på Solbakken
Bakgrunn: spesialutdannet miljøterapeut med mastergrad i psykologi og har siden 2011 jobbet i både kommunalt og statlig barnevern

Navn: Katinka Viktoria Hofsøy
Stilling: miljøterapeut på Solbakken
Bakgrunn: utdannet barnevernspedagog

Beskriv din jobb

Kine: – Jeg opplever min jobb som veldig givende fordi den handler om å hjelpe sårbare familier ved å finne deres styrker og det de strever med.

Katinka: – Vår jobb er også veldig spennende fordi den gir mulighet til et dypdykk i det faglige. Vi får god tid til å bli kjent med familiene som bor på Solbakken, for å forstå hvor skoa trykker og bruke våre faglige kunnskaper til å lage et solid grunnlag for videre tiltak. Når familier kommer til Solbakken på døgn, kan vi få god tid til å bli kjent med de- og dermed få et bredere grunnlag til å forstå hvilke utfordringer de står ovenfor, og derav også hvilke tiltak de er i behov av videre.

Hva gjør Bufetat til en attraktiv arbeidsplass for deg?

Katinka: – Bufetat har alltid vært opptatt av og bidrar til faglig utvikling av sine ansatte. Samtidig er det stort engasjement blant ansatte, man er en del av et faglig felleskap. Man står sammen om avgjørelser og drøftinger som kan dukke opp i et familiearbeid og aldri alene om vanskelige ting.

Kine: – Det faglige fokuset er veldig viktig for meg. Jeg føler at jeg er en del av et stort fagmiljø og deltar i faglig samarbeid på tvers av fagområder og regioner. Tverrfaglig arbeid er til en stor fordel for oss siden vi jobber med barn og familier med sammensatte utfordringer.

Kine og katinka snakker sammen

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Kine og Katinka er enige om at det neppe finnes noe som heter «en typisk arbeidsdag».

Kine: – Hvordan dagen ser ut er avhengig av hvor mange familier bor på Solbakken. Siden vi tok i bruk standardisert forløp i år, har vi blant annet hyppige møter med kommunal barnevernstjeneste. Det er et stort fokus på grundig dokumentasjon, som også er en betydelig del av vår arbeidshverdag. Vi er også ansvarlige for drift på huset, så en del praktiske oppgaver er en del av hverdagen.

Katinka: – I tillegg til interne og eksterne møter er vi involvert i observasjoner og utredninger av familier på ulike arenaer: noen ganger kommer familier til oss på senteret og noen ganger drar vi hjem til dem. På Solbakken jobber ansatte i turnus, og det er noe man må ta hensyn til når man planlegger møter og tiltak. Senteret er også midt i omstilling, og det krever noe fleksibilitet.

Hva motiverer deg mest med jobben din?

Kine: – Vi er i en unik posisjon til å gjøre veldig grundig kartlegging som vil hjelpe familier som søker hjelp hos oss. Jeg personlig veldig opptatt av å gjøre en god jobb med kartlegging siden jeg har vært på andre siden, i kommunalt barnevern, ​og vet viktigheten av en grundig kartlegging av hva disse sårbare familiene er i behov av.

Katinka: – Når en familie flytter inn på Solbakken, har vi tid til å skape en relasjon til familien. Vi blir en del av deres hverdag, og de kan føle seg tryggere til å be om hjelp. Kommer vi tidlig nok inn med riktige tiltak, klarer vi kanskje å forbedre familiens situasjon og liv til voksne og barnet. Vi har et brennende hjelpeengasjement, så det som motiverer oss mest er et sterkt ønske om det beste for barnet og familien!