Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Leif er MST-terapeut

Dette er en jobb som som er litt annerledes enn 8–16, hvor det er enkelt å finne energi til å gjøre en innsats.

Leif

Informasjon

Navn: Leif

Stilling: MST-terapeut i Tromsø

Bakgrunn: utdannet psykologspesialist

MST, multisystemisk terapi er et behandlingstilbud for familier med ungdom som har alvorlige adferdsvansker. Dette kan være vanskeligheter på skolen, rus, kriminalitet, familiære konflikter, vold eller uheldig innflytelse fra noen i deres sosiale nettverk. Det er så konkret og selvinnlysende at det beste man kan bruke tiden på er å hjelpe unge mennesker til å få det bedre.

Hverdagen min

Variasjon og fleksibilitet er to definerende stikkord; en stilling som MST terapeut er ikke en 8–16 jobb. Arbeidsdagen kan begynne klokken 8 når jeg skrur på telefonen, men en gang iblant kan det begynne midt på natta. Det å få en telefon midt på natta er ikke vanlig, det skjer ikke ofte, men du blir vant til at det kan skje. Andre dager begynner jeg med å skru på telefonen, deretter reiser jeg på hjemmebesøk til familier på tidspunkter som passer dem best. På disse besøkene snakker vi om hvordan vi kan legge til rette for at ungdommen kan få den behandlingen de har behov for.

Som MST-terapeut har du en arbeidsdag som skiller seg litt fra mer gjennomsnittlige arbeidsdager. Jeg er tilgjengelig på telefon fra klokken 8 om morgenen til klokken 20 på kvelden. Hver fjerde uke er jeg tilgjengelig 24 timer i døgnet. Det er ikke en jobb hvor du kommer på kontoret klokken 8 og skrur på PC-en. Jeg er tilgjengelig på telefon i tolv timer, og det varierer akkurat hvor mange timer jeg jobber. Noen ganger er det mye, andre ganger mindre. Det er en fleksibel arbeidsdag, men fleksibiliteten går begge veier, og du er nødt til å planlegge.

Metodetro arbeidsprosess

Multisystemisk terapi innebærer en metodetro arbeidsprosess. Det begynner med en grundig analyse av hva som opprettholder den uønskede adferden hos ungdommen. Hensikten er å finne ut hvordan vi kan legge til rette for at ungdommen skal få det bedre. Ungdommene lever i komplekse situasjoner så det er viktig å jobbe grundig for å finne ut hvordan vi kan hjelpe dem.

Den grundige analysen etterfølges av en skriftlig behandlingsplan. Denne inkluderer konkrete mål om hva familien og ungdommen skal jobbe med den gjeldende uken. Hver terapeut jobber med 3-5 familier og terapeuter skriveren plan for hver familie hver uke. Behandlingsplanene går ukentlig gjennom veiledning på to nivåer, for å forsikre at den er faglig og metodisk forankret. Vi får veiledning fra kollegaer og leder slik at vi kan være sikre på at planene er gode og trygge for ungdommen og familien.

Gjennom hele prosessen er det en ting som dukker opp - ungdommenes stemme. Dette er den viktigste delen av arbeidet vårt! Vi er veldig opptatt av å få fram ungdommens stemme, men det betyr ikke nødvendigvis at ungdommen skal snakke direkte til meg som terapeut. Jeg skal bare være der i 3 – 5 måneder og skal ikke være i veien for de folkene ungdommen skal skape en varig relasjon til. Vi er bevisst på at de som er rundt ungdommen må lytte til hva de har å si.

Komplekse situasjoner

Innen MST kan det ved enkelte tilfeller være vanskelig å skaffe tilstrekkelig informasjon. Ungdommene som inkluderes i behandlingen er mellom tolv og atten år gamle og har alvorlige adferdsvansker. De går på skole, deltar kanskje på fritidsaktiviteter og ikke minst skal de som alle andre forsøke å finne den voksne utgaven av seg selv. Det kan derfor være snakk om komplekse situasjoner, og dette kan komplisere arbeidet vårt. Det kan for eksempel være vanskelig når vi ikke har nok informasjon. Da gjelder det å tenke løsningsorientert og bruke alternative måter for å få tak i informasjonen vi har behov for. Vi tenker aller først hva vi selv kan gjøre annerledes, og vi drøfter deretter situasjonen innad i teamet og med leder.

Lett å finne energi i jobben

Det som er enkelt innenfor MST, er å finne energi til å gjøre en innsats. Som MST terapeut snakker jeg med mange forskjellige mennesker i løpet av en uke, men alt jeg gjør handler i bunn og grunn om at ungdommene skal få det bedre. Oppgavene i seg selv er så viktige og derfor er det enkelt å ville gjøre dem. Hvis ungdom tar dårlige valg, kan dette være fordi de har det vanskelig og at forutsetningene ikke ligger til rette for gode valg. Det er vår jobb å bidra til at forutsetningene til ungdommen ligger til rette for gode valg, og med det kan de forhåpentligvis få det bedre.

Å være MST-terapeut er er en viktig jobb. Du vil jobbe med dyktige kolleger og andre instanser. I tillegg får du en fleksibel arbeidsdag og mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig.