Oversikt over ledergruppa i Bufdir

Mari Trommald, direktør i Bufdir
Mari Trommal

Mari Trommald, direktør

E-post: Mari Trommald

Telefon: 466 15 575 (Forværelse)

 CV  

Pressebilder

 

  

Aud Lysenstøen

Aud Lysenstøen, assisterende direktør

E-post: Aud Lysenstøen

Telefon: 975 48 649

 

  

 

 

Elisabeth Ørving, kommunikasjonsdirektør

Elisabeth Ørving, kommunikasjonsdirektør

E-post: Elisabeth Ørving

Telefon: 905 36 135

 

 

 

   

 

Kjetil Ostling, foto: Tine Poppe
Kjetil Ostling, assisterende direktør - Barnvernsavdelingen

E-post: Kjetil Ostling

Telefon: 90 15 9042

 

 

  

 

Wenche Mobråten

Wenche Mobråten, avdelingsdirektør - Oppvekstavdelingen

E-post: Wenche Mobråten

Telefon: 466 16 098

 

 

 

Anna Bjørshol

Anna Bjørshol, avdelingsdirektør - Likestillingsavdelingen

E-post: Anna Bjørshol

Telefon: 466 15 153

 

 

 

Jan Kato Fremstad

Jan Kato Fremstad, avdelingsdirektør - HR

E-post: Jan Kato Fremstad

Telefon:  971 71 957

 

 

 

 

Harald Hegerberg

Harald Hegerberg, avdelingsdirektør - IKT

E-post: Harald Hegerberg

Telefon:  982 38 735

Oversikt over direktører i Bufetat

Mangler bilde

Øistein Søvik, regiondirektør Region vest

E-post: Øistein Søvik

Telefon: 948 61 333

 

 

 

 

Pål Christian Bergstrøm

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør Region nord

E-post: Pål Christian Bergstrøm

Telefon: 466 15 502

 

 

 

 

Jonny Berg

Jonny Berg, regiondirektør Region Midt-Norge

E-post: Jonny Berg

Telefon: 466 17 438

 

 

 

 

Ellen Ølness Nadim

Ellen Ølness Nadim, regiondirektør Region sør

E-post: Ellen Ølness Nadim

Telefon: 466 17 727

 

 

 

 

Ingrid Pelin Berg

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør Region øst

E-post: Ingrid Pelin Berg

Telefon:  466 15 059

 

 

 

 

Henning Østrem

Henning Østrem, direktør - Bufetat Senter for administrasjon og utvikling, BSA

E-post: Henning Østrem

Telefon:  917 76 263Publisert 27. februar 2015.
Oppdatert 31. januar 2018.