Vår historie

I oktober 2002 la Regjeringen fram forslag om at oppgaver fylkeskommunen hadde ansvaret for innen barnevern og familievern skulle overføres til staten. Hovedbegrunnelsen var endrede rammebetingelser.

Forslaget ble vedtatt, og i 2004 ble Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) opprettet. Staten overtok da formelt ansvaret for barnevernet og familievernet fra fylkeskommunene. Oslo kommune var unntatt dette vedtaket.

Det nye statlige organet blir organisert i et sentralt nivå, Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og med fem regioner på etatsnivå.

Bufdir har hovedkontor i Oslo.

Ann-Marit Sæbønes ble Bufdirs første direktør, og satt til 2010. I september 2010 tok nåværende direktør, Mari Trommald, over.

Publisert 05. mars 2015.
Oppdatert 31. januar 2018.