Telefon: 466 15 000

E-post: post@bufetat.no

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Besøksadresse: Olav Trygvasonsgate 4, 3125 Tønsberg

Fakturaadresse: Bufetat, Fakturamottak DFØ, Postboks 4738, 7468 Trondheim

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.