Da Atle og Monica bestemte seg for å bli familiehjem, ble Monica mamma på heltid. Til nå har familien åpnet hjemmet sitt for fire ungdommer.

Monica og Atle - familiehjem

Det er 14 år siden ekteparet bestemte seg for å bli fosterforeldre. De to guttene deres fikk to nye søstre, som attpåtil var eldre enn dem. De ble en litt annerledes storfamilie. Noen år senere trengte en tolv år gammel jente et sted å bo. Monica og Atle tok et litt annerledes familieråd, hvor familieforøkelse sto på agendaen. Avstemmingen var enstemmig.

– Alle fire ungene var positive. Det var en god indikasjon på at det har gitt alle i familien noe å være fosterhjem. Ungene sa «hvis vi har fått et godt hjem, kan noen andre også få en god plass å vokse opp». Det var rørende, og da hadde vi en forpliktelse til å bidra, forteller ekteparet.

Monica og Atle har tatt imot fire jenter på disse årene; alle jenter. En av jentene er i familiehjem hos dem. De tre andre er eller har de vært kommunalt fosterhjem for.

Mer informasjon om familiehjem på fosterhjem.no. Nederst på siden her finner du også lenke til ledige oppdrag som familiehjem.

Heltidsmamma

Med fosterdatter nummer tre på vei inn i huset, måtte Monica ta enda en stor avgjørelse. Jenta trengte ekstra omsorg, et såkalt familiehjem, og en av foreldrene i huset måtte si opp jobben sin og begynne som oppdragstaker hos Bufetat, med godtgjørelse tilsvarende full lønn. Familiehjem tar nemlig imot barn og unge som har så store utfordringer at de ikke kan fungere i et ordinært fosterhjem. Monica ble heltidsmamma.

– Jeg har vært frikjøpt fra jobb, og dermed veldig til stede, både om morgenen og når de kommer hjem. Og jeg har kunnet levere matpakker og gymtøy som de har glemt, forteller yrkesmammaen.
– Det har vært veldig god service her, forsikrer Atle.

 


Monica er ærlig i tilbakemeldingene. Å være et familiehjem er til tider hardt arbeid, men hun er like ærlig om alt det gir henne og Atle å være fosterforeldre.
– Det er jo en berikelse å få ta del i livet til flere barn. Følge dem, bli kjent med dem, bety en forskjell. Om det har vært nedturer, så er det jo også mange gode dager.

Hun koser seg sammen med ungdommene i huset, og reiser jevnlig på ferie med dem også. Til varmere – og tørrere – steder enn Vestlandet.

Vil lære barna at det er godt å dele

– Noen ganger har vi sagt at det nærmest er egoistisk å være fosterforeldre, for det er godt for oss å dele. Men vi tror på det. Vi har en bevisst tanke om å lære barna våre at det er godt å dele. 

Atle er hjertens enig med sin kone. De har vokst på å ha fosterbarn. Faktisk har de fått et bedre liv av det, synes han.
– Det gir mening å dele. Mening er godt, og det er helt avgjørende for at vi skal ha det okei. Det er en motsats til selvrealisering og individualisme, som jeg tror folk får det vondt av. Jeg tror til og med at folk kan bli syke av bare å tenke på seg selv. Ingen blir lykkelige alene, fastslår Atle.

Godt selskap

Likevel, å forlate arbeidslivet som lærer, med gode kolleger og elever, ble ikke like lett som Monica hadde sett for seg.
– Jeg tenkte ikke så mye på det der og da. Det var litt forlokkende å bli frikjøpt, ikke være lærer, bare hjemme.

Siden ble dagene litt lengre.
– Det er en ganske ensom jobb å gå hjemme og være fostermor på heltid. Jeg savnet fellesskapet med kolleger og mestringsfølelsen av å ha gjort et godt stykke jobb. Jeg måtte ta et aktivt valg om å se positivt på det. Det må jeg ennå si til meg selv: jeg må velge å ha fokus på de positive sidene av å gå hjemme.

Fordelen med ungdommer

Med huset fullt av ungdommer blir det likevel ikke mye tid til å være ensom. Monica synes ungdommene er prima selskap. Hun liker at de kan snakke sammen.
– ¬Fordelen med å ta i mot større barn er at du vet mer om hva de har i bagasjen, hva de har med seg. Ting du ikke vet hvis de er mindre, sier Monica.
– Da kan du gjerne tilsynelatende tenke at her er det barn som ikke har opplevd så mye vondt, og så finner du ut mer og mer etter hvert, mens når de er så store som ti-elleve år, så vet du noe mer om det i utgangspunktet.

Verken hun eller Atle er i tvil om at det var et riktig valg å ta inn store barn i huset.
– Vennene våre hadde unger som var nokså gamle, jevngamle med de store jentene som først flyttet til oss. En skulle kanskje tro at det var vanskeligere å introdusere dem i nettverket vårt fordi de var så gamle, men vi opplevde at det ble lettere fordi det var mer til felles, forteller Atle. Monica nikker. – Jeg vil anbefale alle som vurderer å bli fosterforeldre til å ta i mot barn som er eldre enn helt små. Fra ti år og oppover har vi bare gode erfaringer, oppfordrer hun.

Ungdommer med særlige behov

Familiehjem tar imot ungdom, som regel fra 15 til 17 år, med særlige behov som gjør at de ikke kan fungere i et vanlig kommunalt fosterhjem. I familiehjem er den ene forelderen hjemme på fulltid. De inngår oppdragsavtale med Bufetat, og får godtgjørelse tilsvarende full årslønn og pensjons- og sykelønnsordning. I tillegg til dette betales det en månedlig utgiftsdekning. Se lenkene nederst for mer informasjon om krav til familiehjem og ledige oppdrag. Du finner også mer informasjon om fosterhjem på fosterhjem.no. Der finner du også tider for åpne, uforpliktende informasjonsmøter om fosterhjem.

Ingunn Folkestadås, som er leder for Familiehjemmene i Bufetat, region vest, forteller at familiehjem følges opp av egne konsulenter.
– De kommer til familiehjemmet hver 14. dag, eller oftere dersom det er behov for det. De får også delta i gruppeveiledning med andre familiehjem en dag i måneden. Dessuten får de faglig opplæring, og deltar på samlinger med andre familiehjem. Det er også en bakvakttelefon som de kan ringe døgnet rundt for å få råd og oppfølging, sier Folkestadås.

Ledige oppdrag som familiehjem 

Ledige oppdrag i Sør-Rogaland

Ledige oppdrag i Bergensområdet

Ledige oppdrag i Haugesund-/Fonna-området

Ledige oppdrag i Sogn og Fjordane

Finn din lokale fosterhjemstjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene