Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Prosessen for å bli fosterhjem

Ønsker du å starte prosessen for å bli fosterhjem, vil fosterhjemstjenesten bruke god tid til å bli kjent med deg. Du vil få informasjon og opplæring du trenger for å kunne ivareta omsorgsoppgaven på en god måte.

Barn som skal flytte til et nytt hjem, trenger fosterforeldre som har forutsetninger for å gi dem omsorg, støtte og trygghet.

Det er totalbildet av deg, familien din og nettverket ditt som avgjør om du kan bli fosterforelder. Samtidig finnes det noen grunnkrav for å kunne bli fosterforelder.

Les mer om grunnkravene.

Alle som vil bli fosterhjem, må gjennom en grunnopplæring og vurdering. Dette tar i gjennomsnitt 3 måneder.

Når man er ferdig med opplæringen og er anbefalt som fosterhjem, varierer det hvor lang tid det tar før man finner et konkret barn som kan flytte inn til dere. Dette avhenger av hvilke barn som til enhver tid har behov for fosterhjem, og deres egne vurderinger av barn som kan passe inn i deres familie.

Et ønske om blir fosterhjem må være forankret i hele familien.

Du må først og fremst sette av tid til å gå inn i denne prosessen sammen med fosterhjemstjenesten. Du må være motivert til å delta på opplæring, ta imot hjemmebesøk og ha samtaler med fostertjenesten.

Har du barn, må du være villig til å inkludere dem i prosessen og legge til rette for at fosterhjemtjenesten kan møte og snakke med dem. Vi anbefaler at barna tas med tidlig.

Det kreves også at du er villig til å gi innsyn i opplysninger fra NAV, barnevern og eventuelt lege og politi.

Slik blir du fosterhjem

Fosterhjemstjenesten kan svare på spørsmålene dine om det å være fosterhjem, og hjelpe deg å vurdere hvorvidt du vil starte prosessen.

Du kan også bli med på et informasjonsmøte. Det er ikke obligatorisk å delta for å bli fosterhjem, men er en fin mulighet til å få vite mer og få svar på spørsmålene dine fra rådgiverne våre. Møtene varer som regel i en time, og arrangeres i hele landet - både fysisk og digitalt.

Du forplikter deg ikke til noe hvis du kontakter oss eller deltar på informasjonsmøte.

Ta kontakt for å få snakke med en fosterhjemskonsulent

Finn neste informasjonsmøte

Etter at du har vært i kontakt med oss og ønsker å gå videre i prosessen, skal du fylle ut et egenpresentasjonsskjema. Dette skjemaet er første steg for oss til å bli kjent med deg, og brukes i vurderingen om du og din familie kan bli fosterhjem. Du forplikter deg ikke til noe ved å fylle ut og sende inn et slikt skjema.

Gå til egenpresentasjonsskjema

Når vi har vurdert egenpresentasjonsskjemaet, tar vi kontakt med deg for en samtale. Hvis vi sammen finner ut at det å være fosterhjem er noe for dere, er neste steg at vi kommer på hjemmebesøk og fortsetter samtalen der.

Dersom vi etter hjemmebesøket fortsatt er enige om at du vil gå videre i prosessen, inviteres du til å begynne på grunnopplæring. Alle som vil bli fosterhjem, må gjennom denne grunnopplæringen.

Opplæringsprogrammet heter Solid og består av både e-læring og fysiske gruppesamlinger. Opplæringen skal gi deg kunnskap om og forståelse for hva et fosterhjemsoppdrag innebærer, og gi deg ferdigheter til å ivareta omsorgsoppgaven på en god måte. Som en del av grunnopplæringen vil du også gå gjennom en vurderingsprosess, før du eventuelt kan anbefales som fosterhjem.

Opplæringen er gratis. Deltakere som har lang reisevei til fysiske gruppesamlinger, blir tilbudt overnatting på hotell.

Du må ikke ha tatt en beslutning om å bli fosterhjem før du begynner på opplæringen. Ofte trenger man opplæringen for å ha nok innsikt i hva vil det si å være fosterhjem til å kunne ta denne beslutningen.

Les mer om hva du lærer i opplæringsprogrammet Solid

Når du har fullført opplæringsprogrammet Solid, fullføres også vurderingsprosessen med en sosialfaglig vurdering, som eventuelt gir en anbefaling om at du kan bli fosterhjem.

Når anbefalingen fra fosterhjemstjenesten er på plass, begynner arbeidet med å finne ut hvilke barn og fosterforeldre som passer sammen.

Fosterhjemstjenesten gjør sitt ytterste for at hvert barn skal få det fosterhjemmet som best kan ivareta barnets behov. Det gjør at det kan ta litt tid fra man er ferdig med opplæringen til man blir kontaktet om et konkret barn.

Før barnet kan flytte inn, hentes det inn helseattest og utvidet vandelsattest for alle voksne i familien. Kommunen gir sin endelige, formelle godkjenning av deg som fosterforelder etter dette.

Man forbereder også dere og barnet på flytting ved at dere blir kjent med hverandre først.

Når barnet har flyttet inn, følges man tett opp av barneverntjenesten i kommunen. Behovet for oppfølging varierer ut fra barnets behov. Noen ganger trenger man bare råd og veiledning, andre ganger vil det være behov for konkrete tiltak. Det er uansett naturlig at oppfølgingen er tettere i starten, og det er kommunens ansvar at fosterforeldrene får oppfølging og er godt ivaretatt.

Barnevernstjenesten har også ansvar for at barnet har det bra i sitt nye hjem. De skal derfor besøke fosterhjemmet så ofte som det er behov for, og minimum fire ganger i året. En uavhengig tilsynsfører som ikke kommer fra barneverntjenesten skal også føre tilsyn med fosterhjemmet frem til barnet fyller 18 år.

Fosterforeldre kan ha behov for opplæring også etter at barnet har flyttet inn. Derfor arrangerer Bufetat videreopplæring for fosterhjem. Mange kommuner tilbyr også gruppeveiledning eller andre typer kurs for fosterforeldre.

Les mer om:

Er det noe du lurer på?

Alle fosterhjemstjenestene våre har rådgivere som kan snakke med deg om det å være fosterhjem. Du kan kontakte dem enten du er i en vurderingsfase eller når du har kommet godt i gang med prosessen.

Kontakt oss

Skriv inn postnummeret ditt for å finne din nærmeste fosterhjemstjeneste

Oversikt over fosterhjemstjenestene
To smilende damer med fosterhjem-t-skjorter

Ønsker du mer informasjon om det å bli fosterhjem, benytter du dette skjemaet. En rådgiver i fosterhjemstjenesten vil kontakte deg så snart som mulig. Du må fylle ut alle felt.

Personvernerklæring (åpnes i ny fane)

Informasjonsmøter

Uforpliktende møter hvor du får vite mer om det å bli fosterhjem