Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Opplæring for deg som vil bli fosterhjem

For å bli fosterhjem, må du gjennom en grunnopplæring. Opplæringen gir deg kunnskap og forståelse om hva et oppdrag som fosterhjem innebærer, slik at du skal ha best mulig grunnlag før du velger å bli fosterforelder.

Informasjon til kommuner om Solid

Bufetat tilbyr grunnopplæring til fosterhjem som kommunen selv har rekruttert. Les mer om opplæringen og hvordan få tilbud.

Om grunnopplæringen

Grunnopplæringen for deg som vil bli fosterhjem heter Solid.

  • Opplæringen består av e-læring, fysiske gruppesamlinger og en vurderingsprosess.
  • Det tar vanligvis tre måneder å gjennomføre opplæringen.

Det er Bufetat som inviterer deltakere og gjennomfører opplæringen, men bor du i Oslo kommune, er det Barne- og familieetaten som gjør dette.

Underveis i grunnopplæringen vurderer Bufetat eller Oslo kommune om du er egnet til å påta deg fosterhjemsoppdraget.

Slik foregår opplæringen

Etter at du har fått invitasjon til å begynne på grunnopplæringen, får du tilgang til e-læringen fra en rådgiver i fosterhjemstjenesten. Du kan begynne opplæringen så fort du har fått tilgang, og gjennomføre når det passer best for deg. Hvis du skulle få noen utfordringer underveis, er det bare å ta kontakt med din opplæringsansvarlige, som vil hjelpe deg videre.

E-læringen foregår på en digital læringsplattform, som følger et tilrettelagt og pedagogisk opplegg. Læringsplattformen består av ulike moduler, og du får tilgang til alt du trenger for å gjennomføre opplæringen.

I opplæringen møter du barn, fosterforeldre og fagfolk, gjennom tekster og filmer. Du blir også kjent med noen karakterer som du følger i ulike faser og situasjoner, som er basert på eksempler og erfaringer fra virkeligheten. I tillegg får du oppgaver du skal løse og reflektere over.

I grunnopplæringen lærer du mer om:

  • barnevernet og fosterhjemsomsorgen
  • barns utvikling og hvordan barn påvirkes av omsorgssvikt og traumer
  • hva det innebærer å gi omsorg til et barn i fosterhjem
  • hvordan familien din vil påvirkes når du påtar deg et fosterhjemsoppdrag
  • hvordan du samarbeider med barnevernstjenesten, andre hjelpeinstanser og barnets foreldre

Det du lærer gjennom e-læringen, følges opp i gruppesamlinger og samtaler.

Du vil få beskjed om når de fysiske gruppesamlingene skal være.

I gruppesamlingene får mulighet til å dele og drøfte spørsmål og tanker med andre deltakere.

I opplæringsprosessen må du delta på tre vurderingsmøter. To av disse foregår hjemme hos deg.

I vurderingsmøtene blir vi bedre kjent, og du får hjelp til å tenke gjennom hvorfor du ønsker å bli fosterforelder, og hvilke forutsetninger du har for å fungere som fosterhjem.

I forkant av vurderingsmøtene vil du også få noen hjemmeoppgaver som skaper et godt grunnlag for samtalene. Oppgavene gir deg anledning til å reflektere over egen historie, familie og hverdag.

Hvem kan delta på opplæringen?

Du kan delta hvis du har vært i kontakt med fosterhjemstjenesten, og dere har blitt enige om at du vil gå videre i prosessen med å bli fosterhjem. Da vil du bli invitert til å begynne på opplæringen.

Hvis dere er to voksne i hjemmet, må begge delta i opplæringen.Har du hjemmeboende barn, vil de få tilbud om å delta på deler av opplæringen.

Du forplikter deg ikke til å bli fosterhjem selv om du deltar på grunnopplæringen.

Hvis du ønsker å bli fosterhjem for et barn du kjenner

Ønsker du å bli fosterhjem for et barn fra familie eller i nært nettverk, gjennomfører du den samme grunnopplæringen. Da er deler av opplæringen tilpasset de som skal ta imot barn de kjenner fra før.

Videreopplæring for deg som allerede er fosterforelder

Det finnes flere videreopplæringstilbud til de som allerede er fosterforeldre. Kursene gir fordypning i ulike temaer innen fosterhjemsomsorg.

Les mer om videreopplæring for fosterforeldre

Kontakt oss

Skriv inn postnummeret ditt for å finne din nærmeste fosterhjemstjeneste

Oversikt over fosterhjemstjenestene
To smilende damer med fosterhjem-t-skjorter

Ønsker du mer informasjon om det å bli fosterhjem, benytter du dette skjemaet. En rådgiver i fosterhjemstjenesten vil kontakte deg så snart som mulig. Du må fylle ut alle felt.

Personvernerklæring (åpnes i ny fane)

Informasjonsmøter

Uforpliktende møter hvor du får vite mer om det å bli fosterhjem