Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Opplæring for deg som allerede er fosterforelder

Det finnes flere videreopplæringstilbud til deg som allerede er fosterforelder. De gir fordypning i ulike temaer innen fosterhjemsomsorgen.

Hvilke kurs finnes?

På dette kurset får du kunnskap om barnets rett til å holde kontakt med egen familie, hvilke muligheter og utfordringer det kan innebære, og hvordan du kan støtte og snakke med barnet i forbindelse med kontakt og samvær.

På dette kurset får du økt kunnskap og forståelse om skadelig bruk av rusmidler og hvilke konsekvenser dette kan gi for barnet.

Kurset er for deg som skal ivareta barnet som har vokst opp i familier med skadelig bruk av rusmidler, og som kan stå i fare for å utvikle helsemessige problemer og utfordringer knyttet til egen utvikling.

På dette kurset får du økt forståelse i fosterhjemsoppdraget om fosterbarnet, fosterforeldre, biologiske foreldre eller andre nær barnet har minoritetsbakgrunn. Sentrale temaer i kurset er kulturforståelse, identitet og traumer.

På kurset får du større forståelse for utfordringene fosterbarn har i ungdomstiden, og nødvendigheten barnet har av å arbeide med egne utfordringer i samspill og samarbeid.

Vi legger vekt på at ivaretakelse av deg selv og egne barn er en viktig forutsetning for at hjemmet skal bli en trygg og stabil base for ungdommen.

Kurset bygger på generell traumeforståelse, og du får innsikt i hvordan krenkelser og vedvarende stress kan føre til utviklingstraumer for barnet.

På kurset ser vi på hvilke mønstre som utvikles hos barn som har levd i vedvarende stress uten nok hjelp fra voksne til å regulere seg.

Når og hvor er kursene?

Kursene holdes etter behov og kapasitet.

Du finner en oversikt over kurs for fosterforeldre hos din lokale fosterhjemstjeneste.

Opplæring for deg som vil bli fosterhjem

Hvis du vil bli fosterhjem, må du gjennom en grunnopplæring og vurdering. Dette skal gi deg kunnskap om og forståelse for hva et oppdrag som fosterhjem innebærer, og hjelpe deg å vurdere om det å bli fosterhjem er noe for deg.

Les mer om opplæringstilbud til deg som vil bli fosterhjem.