Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Vil du bli fosterhjem for ett barn til ?

Har du allerede fosterbarn og vurderer å få flere? Eller har fosterbarnet flyttet ut, og du vurderer å få et nytt? Slik går du frem.

Vurderer dere å få flere fosterbarn, er det lurt å kontakte barnevernstjenesten så tidlig som mulig i prosessen. Da finner dere sammen ut om og hvordan dette kan skje. Dette er spesielt viktig hvis det allerede er fosterbarn i familien, fordi dette barnets behov må tas med i beregningen.

Du kan også kontakte fosterhjemstjenesten i ditt område for råd og veiledning, og for informasjon om behovet for fosterhjem.

Dersom dere bestemmer dere for at dere ønsker å bli fosterforeldre til et barn til, vil fosterhjemstjenesten gjennomføre samtaler med dere og barna som eventuelt bor i familien.

Hvor mange samtaler det blir avhenger av hvor lenge det er siden dere ble rekruttert forrige gang, om det har vært større endringer i livssituasjonen siden sist, og så videre.

Hvordan blir man fulgt opp når man har flere fosterbarn?

I utgangspunktet er ikke oppfølgingen annerledes enn når dere ble fosterforeldre for første gang. Også her gjelder det samme som ellers - oppfølgingen skal være i tråd med de behovene barna har.

Dersom barna er fra forskjellige omsorgskommuner, vil dere som fosterforeldre måtte forholde dere til forskjellige barnevernstjenester. Da er det viktig at kommunene og fosterhjemmet kommer frem til gode måter å samordne oppfølgingen på, ut fra de forskjellige barnas behov.

Hva skjer med godtgjøring og betaling?

Godtgjøringen følger barnet, og har man to fosterbarn får man fosterhjemsgodtgjørelse ganger to. Dette avkortes ikke.

Dersom et av barna krever at man blir frikjøpt fra jobb, vil dette måtte ses nærmere på fra tilfelle til tilfelle. En vanlig situasjon er uansett dette: Barnet som alt bor i familien trenger ikke lenger at fosterforelderen er frikjøpt, og man mottar vanlig fosterhjemsgodtgjøring for dette barnet. Det nye barnet trenger at en fosterforelder er hjemme, og man blir derfor frikjøpt. Da inngås en avtale for dette barnet, og det skal ikke ha innvirkning på godtgjøringen man får for barnet som allerede bor i familien.

Dersom barnet som allerede bor i fosterfamilien er frikjøpt og det nye barnet har behov for det samme, blir nyansene litt flere. Et scenario kan da for eksempel være at den andre fosterforelderen blir helt eller delvis frikjøpt for det andre barnet. Disse situasjonene vil avklares individuelt, ut fra hva behovene er.

Hva vurderes man på når man ønsker flere fosterbarn?

Når fosterhjemstjenesten vurderer om familien skal ha et fosterbarn til, vurderes man fortsatt etter de samme kriteriene som alle potensielle fosterhjem.

I tillegg er det spesielt to ting som blir viktig: Hvordan utviklingen har vært for det fosterbarnet som bor eller har bodd hos dere, og dersom det bor et fosterbarn der fra før: hvordan dette barnet vil bli påvirket av at det kommer et barn til.

Kontakt oss

Skriv inn postnummeret ditt for å finne din nærmeste fosterhjemstjeneste

Oversikt over fosterhjemstjenestene
To smilende damer med fosterhjem-t-skjorter

Ønsker du mer informasjon om det å bli fosterhjem, benytter du dette skjemaet. En rådgiver i fosterhjemstjenesten vil kontakte deg så snart som mulig. Du må fylle ut alle felt.

Personvernerklæring (åpnes i ny fane)

Informasjonsmøter

Uforpliktende møter hvor du får vite mer om det å bli fosterhjem