Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barn som trenger fosterhjem

en jente og en mann sitter i sofa og ser på fotballkamp. illustrasjonsbilde

Barna som trenger fosterhjem, er like ulike som andre barn. Det de har til felles, er at de i kortere eller lengre perioder ikke kan bo hos sine foreldre. De trenger mye omsorg og å bli sett, hørt og forstått.

Om barna

Barna som trenger fosterhjem er i alle aldre, men nesten 9 av 10 er i skolealder. Mange er tenåringer når de kommer til fosterhjemmet for første gang.

Alle som vil bli fosterhjem, kan si noe om hvilken aldersgruppe de kan passe best for. Samtidig kan dette gjøre tiden det tar før et konkret barn kan flytte inn noe lenger, fordi det vil avhenge av hvilke barn som til enhver tid har behov for et fosterhjem.

Hvis du først og fremst ønsker å ta imot spedbarn eller små barn, kan det derfor ta lang tid før man finner et fosterbarn som kan flytte inn.

Det er mulig å ønske fosterbarn av et spesifikt kjønn. Fosterhjemstjenesten og kommunen strekker seg langt for å matche riktig barn og familie til hverandre. De vil derfor ta hensyn til fosterfamiliens synspunkter om både kjønn og alder på barnet. Samtidig kan dette gjøre tiden det tar før et konkret barn kan flytte inn noe lenger, fordi det vil avhenge av hvilke barn som til enhver tid har behov for et fosterhjem.

Barn som trenger fosterhjem, har i de aller fleste tilfeller opplevelser bak seg som preger dem i varierende grad. Hvordan barnet reagerer på det barnet har opplevd, kan være svært ulikt. Det kan komme til uttrykk i form av for eksempel avvisende atferd, redsel for å bli forlatt, sinne eller tilbaketrukkenhet.

De fleste barn vil ha behov for hjelp fra ulike hjelpeinstanser. Fosterforeldre må derfor ha tid og overskudd til å samarbeide med for eksempel skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsesykepleier eller barne- og ungdomspsykiatri.

Uavhengig av hvilke utfordringer barna har med seg, trenger de mye omsorg og å bli sett, hørt og forstått. 

Eksempler på barn som trenger fosterhjem

Les fiktive eksempler på hvem disse barna er og hva de trenger: