Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Linnea 10 år og Kristoffer 8 år

Når søsken trenger en ny familie, prøver man å finne et hjem der de kan fortsette å bo sammen - dersom det er det beste for barna. Derfor er det ikke uvanlig at fosterforeldre bes om å ta imot fler enn ett barn.

Denne omtalen er fiktiv

Denne omtalen er kun et fiktivt eksempel på hva fosterbarn kan trenge. Dette er ikke en historie om et ekte barn.

to barn klatrer
Illustrasjonsbilde

Linnea og Kristoffer har blitt mye overlatt til seg selv i oppveksten. De har hatt en barndom med mye flytting, dårlig økonomi og lite trygghet. De har bodd i et beredskapshjem det siste halve året, og har vært en viktig støtte for hverandre. Linnea og Kristoffer trenger en familie som kan ta imot dem begge.

Linnea er ei sosial og utadvendt jente som har lett for å få venner, men hun strever med å forholde seg til rammer både på skolen og hjemme. Hun har dysleksi, som gjør skolehverdagen ekstra vanskelig. Det er etablert ei ansvargruppe rundt henne, og hun har ekstra oppfølging i flere fag. Linnea går også i samtaler hos Barne - og ungdomspsykiatrien (BUP).

Kristoffer er en blid gutt som stort sett er i godt humør, men i motsetning til søsteren er han et sensitivt barn som har behov for støtte til å regulere følelsene sine. Han strever med å komme inn i lek på en god måte, og kan lett misforstå i samhandling med andre barn. Han er faglig sterk på skolen, men trenger hjelp til å takle det sosiale ved skolehverdagen slik at han kan konsentrere seg om fagene.

Hva slags behov har barn som Linnea og Kristoffer?

Mens Linnea trenger voksne som kan hjelpe henne med å venne seg til en strukturert hverdag, trenger Kristoffer hjelp til å finne ut hvordan han kan fungere godt med andre barn og voksne. Deres nye fosterforeldre må være forberedt på å følge opp Kristoffer mye opp i både fritidsaktiviteter og i sosiale sammenhenger og lek, samtidig som Linnea vil trenge mye hjelp og støtte i skolearbeidet.

Felles for dem begge er at de vil trenge tålmodige, stødige og kjærlige voksne som stå i det når de strever med å takle hverdagen, hjelpe dem til å forstå egne følelser og støtte dem i samspillet med andre barn og voksne.

Hva slags type fosterhjem trenger barn som Linnea og Kristoffer?

Søsknene trenger å bo i en familie med to voksne. Fordi det vil bli spesielt mye oppfølging av barna i starten, vil en av foreldrene måtte frikjøpes fra jobb. Hvor lenge ordningen vil fortsette vil vurderes etterhvert som tiden går og barna finner seg til rette.

Det bør ikke være mindre barn i familien. Dersom familien har eldre barn, er det viktig at de kan være gode og tålmodige rollemodeller for Linnea og Kristoffer - og at de er forberedt på at barna vil ta mye av foreldrenes oppmerksomhet. Barna finner mye trygghet i å sove sammen, men vil trenge å vokse opp i et hus der de etterhvert kan få hvert sitt rom.

For Linnea er det viktig å kunne fortsette å ha kontakt med vennene sine, og hun bør fortsatt være tilknyttet det lokale BUP-tilbudet som hun har stor nytte av. Derfor er det ønskelig at familien bor i barnas gamle skolekrets.