Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Sara 3 år

Det er få små barn som trenger fosterhjem i Norge. Kun ca 15 prosent av alle som bor i fosterhjem her er under 5 år.

Denne omtalen er fiktiv

Denne omtalen er kun et fiktivt eksempel på hva fosterbarn kan trenge. Dette er ikke en historie om et ekte barn.

Bilde av jente 3 år. Foto: Tine Poppe
Illustrasjonsbilde

Sara har en mamma som har ruset seg i perioder, og har hatt en ustabil start på livet. Hun bor i dag sammen med mor på et foreldre og barn-senter.

Sara er et stille barn som fort kan føle seg veldig utrygg i møte både voksne og andre barn. Hun trenger å komme til en familie som kan gi henne ro, tålmodighet og beskyttelse.

Sara klarer ikke alltid å si ifra verken med ord eller gråt når hun har det vondt. Hun trenger derfor voksne som er gode til å forstå når hun trenger ekstra omsorg og støtte.

Hva trenger et barn som Sara?

Sara er ei jente som trenger masse kjærlighet og sensitiv omsorg. Hun har behov for sensitive voksne som kan forstå signalsvake barn, og trygge voksne som kan gi henne den tiden hun trenger for å kunne stole på dem.

Sara har behov for gode rutiner og rammer som kan gi henne en tryggere og mer forutsigbar hverdag.

Hva slags fosterhjem trenger ei jente som Sara?

Fosterhjemmet må bestå av to voksne, der begge vil bli frikjøpt fra jobb i starten. Etterhvert som situasjonen stabiliserer seg vil det være naturlig at en av de voksne går tilbake i jobb. Det kan være andre barn i familien, men Sara bør få være det eneste yngre barnet.

Fordi Sara er i en viktig utviklingsfase, må fosterfamilien være innstilt på å få tett veiledning fra barn- og familiesenteret. Det vil også være en del samvær med mor, som fosterforeldrene må legge til rette for.

De som skal bli fosterforeldre for Sara må tåle å ha henne til låns fordi det kan bli aktuelt at hun skal tilbake til mor på sikt. Samtidig bør de være innstilt på at hun kan bli værende hele oppveksten.

Hva forventes av fosterhjemmet

Ta imot veiledning fra barn- og familiesentrene. Håndtere mye samvær med foreldre, kan være flere ganger i uken. Akseptere at barnet kan bli tilbakeført etter den akutte perioden, og samtidig være innstilt på at barnet kan bli værende hele oppveksten.

Vilkår

Til enhver tid gyldig politiattest. Ha en avtale med arbeidsgiver slik at en kan få permisjon på dagen. Bakgrunn fra helse- og omsorgsyrker er positivt, men ikke et krav. Det vil bli gjennomført en egen "godkjenningssamtale" med aktuelle hjem før en får mulighet til å stå på direkteplasseringslista.

Lovhjemmel

Akuttparagraf og deretter mulig omsorgsovertakelse

Kontakt oss

Skriv inn postnummeret ditt for å finne din nærmeste fosterhjemstjeneste

Oversikt over fosterhjemstjenestene
To smilende damer med fosterhjem-t-skjorter

Fyll inn dine opplysninger så vil en fosterhjemskonsulent ta kontakt med deg. Alle felter må fylles ut.

Personvernerklæring (åpnes i ny fane)

Informasjonsmøter

Uforpliktende møter hvor du får vite mer om det å bli fosterhjem