Hvem kan bli fosterforeldre

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Det alle fosterhjem har til felles er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna.

Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre.

Generelle krav til fosterhjem

Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav. Du må ha:

  • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
  • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
  • Stabil livssituasjon
  • Alminnelig god helse
  • Gode samarbeidsevner
  • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse

Alle som skal bli fosterforeldre må gjennomføre PRIDE-kurs

Enslige som fosterhjem

Flere fosterhjem består av en enslig fostermor eller fosterfar. Du som er enslig kan ha ressurser som gjør nettopp deg godt egnet. Dersom du er den eneste voksne i familien bør du ha et godt nettverk av støttespillere rundt deg.

Flerkulturelle familier som fosterhjem

Flerkulturelle familier som ønsker å bli fosterhjem er viktige ressurser. Det er i mange tilfeller ønskelig å plassere barn i et fosterhjem med samme religiøse eller kulturelle bakgrunn.

I de senere årene har det vært et særlig behov for fosterhjem fra afrikanske, øst-europeiske og asiatiske land. Det er også behov for fosterhjem for enslige mindreårige som i dag bor i asylmottak eller på institusjon.

Familie og nettverk som fosterhjem

Familiemedlemmer og slektninger som tanter, onkler og besteforeldre er ofte godt egnet som fosterforeldre.

Les mer om fosterhjem i slekt og nettverk

Fosterforeldre og alder

Fosterforeldrene må ha tid og overskudd til å ta seg av et fosterbarn. Fosterforeldrenes alder bør derfor tilpasses barnets alder slik at de normalt kunne vært foreldre. 

Besteforeldre kan likevel bli fosterforeldre for barn, dersom dette blir vurdert som den beste løsningen. Dersom situasjonen tilsier det, kan også unge mennesker bli vurdert som fosterforeldre for ungdom.

Alder trenger derfor ikke å utelukke muligheten for å bli fosterforeldre.

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Publisert 23. juli 2013.
Oppdatert 23. mars 2017.