PRIDE videreopplæringsmoduler

PRIDE videreopplæringsmoduler er et oppfølgingsprogram for dere som allerede er fosterforeldre. Programmet består så langt av 7 ulike kurs som gir fordypning i viktige temaer innen fosterhjemsomsorgen.

Kursene blir holdt etter behov og kapasitet.

De 7 oppfølgingskursene:

  • Å støtte barns utvikling.
  • Å støtte relasjonene mellom barn og deres familier
  • Å støtte barns utvikling - kommunikasjon.
  • Hvordan rusmidler påvirker barna og familiene
  • Å fremme barns personlige og kulturelle identitet
  • Hvordan forstå og hjelpe barn utsatt for seksuelle overgrep.
  • Å bli/være fosterforeldre for en ungdom

Oversikt over kurs og påmelding

Søk opp din kommune. Da finner du oversikt over kommende PRIDE-videropplæringskurs hos din lokale fosterhjemstjeneste.

Finn kurs og informasjonsmøter

Du finner oversikt over kurs og informasjonsmøter hos din lokale fosterhjemtjeneste

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene
Publisert 29. juli 2013.
Oppdatert 05. oktober 2016.