Foto: Tine Poppe

Delta på kurs

Delta på kurs

PRIDE (Parent Resources for Information, Development, and Education) er et opplæringsprogram som gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Alle som skal bli fosterforeldre må gjennomføre PRIDE-kurs. Før du kan melde deg på PRIDE-kurs må du ha levert egenpresentasjonsskjema til din lokale fosterhjemstjeneste per post og fått dette godkjent.

Det finnes ulike typer PRIDE-kurs

PRIDE grunnkurs er på 30 timer, fordelt på enkeltsamlinger og helgesamlinger. Hele kurset er gjennomført på 3-4 måneder. Kurset er gratis.

Kursdeltakere som har lang reisevei blir tilbudt overnatting på hotell.

Mange fosterhjemstjenester tilbyr også komprimerte utgaver av PRIDE grunnkurs for deltakere med relevant erfaring eller som av andre grunner ikke kan følge et ordinært grunnkurs.

Hjemmebesøk og samtaler

Mellom kurssamlingene arbeider du med hjemmeoppgaver og mottar hjemmebesøk. Tilsammen skal det gjennomføres 4 hjemmebesøk eller samtaler: ett før, to mellom og ett etter kurssamlingene. Kurslederne skal ha samtaler med alle i fosterhjemmet.

Ungbokurs

Fosterhjemstjenesten i Ski og Fosterhjemstjenesten i Sarpsborg tilbyr også Ungbokurs - et opplæringsprogram som gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem for ungdom er noe som passer for familien din.

Finn kurs og informasjonsmøter

Du finner oversikt over kurs og informasjonsmøter hos din lokale fosterhjemtjeneste

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene
Publisert 29. juli 2013.
Oppdatert 20. april 2017.